Category Archives: Nieuws

Technovium-event 30 oktober op Novio Tech Campus

Het Technovium en Novio Tech Campus slaan de handen ineen. Op dit moment zijn stagiaires van ROC’s vooral handjes die kunnen helpen in het productieproces of elders binnen een organisatie. Dit geldt niet alleen binnen de industrie maar in alle sectoren. Novio Tech Campus en Technovium zien en creëren de mogelijkheden om te ervaren hoe MBO-4 studenten in te zetten voor innovatie.

NTC foto 1

Op 30 oktober vanaf 16:00 zal er op Novio Tech Campus een evenement plaatsvinden waarbij de voordelen duidelijk gemaakt zullen worden van de inzet van MBO-4 studenten bij industriële productinnovatie. Er zullen voorbeelden langskomen en er zullen ook docenten aanwezig zijn van het Technovium om het gesprek hierover met u aan te gaan.

Mogelijk werkt u op dit moment al samen met het Technovium of het ROC maar dit evenement wil andere mogelijkheden benadrukken waar deze studenten nuttig voor zijn omdat zij ook heel goed naar de praktische toepassing kijken en daarmee een waardevolle inbreng kunnen hebben in uw productinnovatie. Voor bedrijven van de IKN is dit een interessante bijeenkomst die een nieuw licht kan werpen op de samenwerking met het ROC en de inzet van stagiaires.

Indien u interesse heeft, houdt u dan de evenementenpagina op noviotechcampus.com in de gaten of laat uw interesse blijken via tim.will@noviotechcampus.com. Ook voor andere vragen met betrekken tot dit onderwerp kunt u zich tot hem wenden.

Het evenement op 30 oktober duurt van 16:00 tot 19:00 uur. Het is gratis, aanmelden kan vanaf begin oktober op de website van Novio Tech Campus.

Beursvloer op 5 november 2018 bij NSG Groenewoud

Handelen met gesloten beurs, samenwerken en mooie verbindingen leggen. Dit gaat allemaal weer gebeuren op de Beursvloer van Rijk van Nijmegen Uitdaging op maandag 5 november 2018. De Beursvloer is er voor elk bedrijf en elke vereniging of maatschappelijke organisatie in het Rijk van Nijmegen.

Beursvloer 2018

Beursvloer Rijk van Nijmegen Uitdaging
Op de Beursvloer biedt Rijk van Nijmegen Uitdaging maatschappelijke organisaties en bedrijven de kans om iets voor elkaar te betekenen. Knelpunten van verenigingen en stichtingen op het gebied van Menskracht, Materialen en Middelen worden door het bedrijfsleven opgelost met gesloten beurs. Verenigingen en stichtingen bieden op hun beurt een tegenprestatie die past bij het karakter van hun organisatie en de match met het betreffende bedrijf.

Locatie Beursvloer 2018
Ook dit jaar vindt de Beursvloer plaats bij NSG Groenewoud (Van Cranenborchstraat 7, 6525 BM Nijmegen). Een bruisende en inspirerende omgeving die past bij het doel van de avond: zoveel mogelijk matches maken!

Gaat u de uitdaging aan op 5 november?
Heeft u nog materialen over of een uurtje advies te vergeven? Of zoekt uw vereniging nog hulp bij het ontwikkelen van een nieuwe strategie? Kom dan naar de Beursvloer op 5 november en laat u inspireren! Klik hier voor mee informatie of aanmelden.

Wanneer
Maandag 5 november 2018 van 17.00 – 20.00 uur.

Waar
NSG Groenewoud (Van Cranenborchstraat 7, 6525 BM Nijmegen).

Toegang
Gratis.

Programma
17.00 uur: ontvangst
17.30 – 19.00 uur: beursvloer
19.00 – 20.00 uur: afsluiting.

Bijeenkomst over criminele ondermijning op 19 november

Op maandag 19 november is er een gezamenlijke bijeenkomst voor ondernemers uit Nijmegen en Wijchen over Ondermijning. De uitspraak van Johan Cruijff “Je gaat het pas zien als je het doorhebt……” past goed bij dit thema. Steeds vaker proberen criminele organisaties naar de bovenwereld te komen. Ze maken dan gebruik van de schijnbare anonimiteit die de bedrijventerreinen, winkelgebieden en het buitengebied hun bieden. Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, verslechtert veiligheid en leefbaarheid en levert schade op voor ondernemers.

ondermijning plaatje

Reserveer deze datum alvast in uw agenda! Het programma duurt van 17:00 tot circa 20:00 uur. De bijeenkomst wordt geopend door burgemeester Bruls van de gemeente Nijmegen en burgemeester Verheijen van de gemeente Wijchen.
Meer informatie over het programma en de mogelijkheid om u aan te melden volgen in de tweede helft van oktober.

TOPontmoeting tussen industriële bedrijven in Zuid-Nederland op 9 oktober te Oss

ING, FME, Limburgse Werkgevers Vereniging en VNO-NCW Brabant Zeeland organiseren op donderdag 9 oktober de jaarlijkse TOPontmoeting tussen de belangrijkste CEO’s en directies van industriële bedrijven in Zuid-Nederland. De IndustrieTOP Zuid-Nederland zal plaatsvinden bij Spierings Mobile Cranes. Hoofdthema is Smart Working, Smart Future.
Technologische ontwikkelingen gaan snel. Het is zaak om daarop te anticiperen en je bedrijf ‘future proof’ te maken voor de veranderingen op de arbeidsmarkt. Denk aan samenwerken met robots, nieuwe manieren van leidinggeven en de arbeidsovereenkomst van de toekomst. Tijdens de IndustrieTOP zal dieper ingegaan worden op deze onderwerpen.
Op de IndustrieTOP, kunt u zich laten inspireren door collega-ondernemers en kunt u in gesprek gaan aan een van de thematafels waar koplopers hun ervaringen met u delen.
In de afgelopen jaren is de opzet van de IndustrieTOP hoog gewaardeerd door deelnemers. Klik hier voor een sfeerimpressie van de IndustrieTOP in 2017.
Programma in het kort
13:30 uur: Rondleiding door Spierings Mobile Cranes (optioneel)
14.14 uur: Inloop
14.45 uur: Start IndustrieTOP
19.00 uur: Einde
Locatie
Spierings Mobile Cranes
Merwedestraat 15
5347 KZ Oss
Aanmelden
Klik hier om u aan te melden.

Personeelstekort loopt op bij vrijwel alle bedrijven

Ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven ondervinden in toenemende mate belemmeringen als gevolg van een tekort aan arbeidskrachten. Aan het begin van het derde kwartaal van dit jaar werd 25 procent van de ondernemers hierdoor belemmerd bij hun bedrijfsactiviteiten, in de bouwsector meldde zelfs 39 procent van de ondernemers personeelstekorten. Dit blijkt uit de resultaten van de periodieke Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

personeelstekort

Aan het begin van het derde kwartaal werd 25 procent van de bedrijven in het niet-financiële bedrijfsleven belemmerd bij het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten door een tekort aan arbeidskrachten. Het aantal bedrijven dat hiervan melding maakt, is in de afgelopen periode fors gegroeid. Begin 2016 werd een tekort aan arbeidskrachten nog slechts door minder dan 5 procent van de bedrijven genoemd als belemmerende factor. Sindsdien is het aantal bedrijven met personeelstekort onafgebroken gegroeid tot ruim 25 procent in het derde kwartaal van dit jaar.

Voor het eerst sinds 2008 hebben ondernemers in de bouw het vaakst van alle sectoren te maken met een tekort aan arbeidskrachten. Volgens 39 procent van de ondernemers in die sector worden de bouwactiviteiten belemmerd door personeelstekort. In het tweede kwartaal maakte 19 procent van de bouwbedrijven hiervan melding. Ook in de zakelijke dienstverlening en de sector vervoer en opslag is het tekort aan arbeidskrachten relatief groot.

Het ondernemersvertrouwen is overigens aan het begin van het derde kwartaal uitgekomen op 15,0. Daarmee ligt de stemmingsindicator voor ondernemend Nederland 0,8 punt hoger dan een kwartaal eerder. Sinds 2014 is de stemming onder de Nederlandse ondernemers onafgebroken positief. Het ondernemersvertrouwen bevindt zich al vanaf begin 2017 rond het huidige hoge niveau.

Ook de PMI (Purchasing Managers’ Index) stijgt nog steeds, maar de groei daarvan is de laatste maanden wel afgevlakt.

Bronnen: CBS en NEVI.

ARN bouwt fabriek voor luierrecycling

IKN-lid ARN te Weurt bouwt, na ruim een jaar testen met een proefinstallatie een fabriek voor de recycling van baby- en incontinentieluiers. ARN heeft deze installatie ontwikkeld in samenwerking met ‘buurman’ Waterschap Rivierenland en Elsinga Beleidsplanning & Innovatie (EBI).

 

luier-baby foto

 

De bouw bestaat uit twee fasen. Aan het einde van dit jaar zal de installatie een capaciteit hebben van 5.000 ton per jaar. Deze capaciteit is reeds bijna helemaal volgeboekt. Na voltooiing zal de installatie in de toekomst 15.000 tot 20.000 ton luiers per jaar kunnen verwerken.

Recycling van een ton luiers levert een CO2-besparing op die te vergelijken is met een autorit van 2.000 kilometer, ten opzichte van verbranden met energieterugwinning. Dit blijkt uit een levenscyclusanalyse uitgevoerd door CE Delft. In deze vergelijking levert recycling voordelen op voor de milieuschadecategorieën menselijke gezondheid, ecosystemen en grondstoffen, en dat tegen lagere kosten. Uit de luiers ontstaan de producten biogas, biomassa en plastics. In de vergelijking is de hele keten meegenomen, van inzameling tot en met het genereren van de eindproducten.

Gekozen is voor de techniek van ‘thermische druk hydrolyse’. Speciaal voor deze toepassing is een speciale verwerkingsmethode en een op die methode afgestemde reactor ontwikkeld. De recyclingmethode is gebaseerd op het verhitten van gebruikte luiers tot 250 °C met behulp van stoom. Proeven hebben uitgewezen dat deze methode het best werkt wanneer de luiers gemengd met rioolwaterzuiveringsslib worden behandeld. De inhoud van een luier is namelijk niets anders dan de samenstelling van rioolwaterzuiveringsslib. Om die reden is Waterschap Rivierenland bij het toepassen van deze techniek betrokken. Bijzondere meerwaarde van deze techniek is dat naast ziektekiemen ook restanten medicijnen nagenoeg volledig worden afgebroken.

The Economic Board organiseert ‘challenge’ op 13 september op Papendal

Op 13 september presenteert The Economic Board samen met Papendal een programma rondom topsport, ondernemerschap en cultuur. Toonaangevende spelers in het speelveld van Food, Health en Energy vertellen over hun challenges. Hieronder wordt alvast een tip van de sluier opgelicht.
papendal foto
Het Arnhemse Hoogwegt is als familiebedrijf wereldwijd nummer één in de handel van zuivelproducten. CEO Patrick van Leuven gaat in op de uitdagingen die de steeds sneller veranderende wereldmarkt met zich meebrengen voor het bedrijf.

Nijmegen draagt dit jaar de titel European Green Capital 2018. Dat is de stad mede gelukt door de inspanningen van coöperatie WindpowerNijmegen. Member of the Board Caroline de Greeff vertelt hoe zij met nieuwe businessmodellen impact genereren in de energietransitie.

Ze is gelauwerd met de eervolle onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau: cardioloog Angela Maas van het Radboudumc gaat tegen de gevestigde orde in om aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen.

Programma
15:30 – 16:00 ontvangst
16:00 – 18:00 programma met intermezzo’s van de drie Gelderse Rijksgezelschappen Introdans, Het Gelders Orkest en Oostpool
18:00 – 19:00 netwerkborrel.

Een challenge niet uit de weg gaan, maar aangaan: dat is wat de mensen in de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen kenmerkt. Dé randvoorwaarde van een economisch sterke regio. Tijdens het event wordt er een live verbinding met het Prinsjesfestival in Den Haag gemaakt. Vertalers van Radboud in’to Languages zorgen ervoor dat de Duitse gasten ook van het programma kunnen genieten.

Datum en locatie
Donderdag 13 september 2018
Papendal, Papendallaan 3 in Arnhem
Klik hier om aan te melden.

 

MVO Meet & Greet Special Edition op 19 juni

Zoals bekend is Nijmegen dit jaar European Green Capital. In dat kader is er op dinsdag 19 juni a.s. van 14:30 tot 18:00 uur een speciale editie van MVO Meet & Greet in de tuinzaal van het Radboud UMC. Tijdens deze bijeenkomst zal informatie gegeven worden over wat het nou betekent voor Nijmegen om European Green Capital te zijn en vooral wat voor invloed dit kan hebben op ondernemers.

Nijmegen Green Capital 2

Mensen en bedrijven inspireren en activeren en groene projecten en banen creëren: dát is waar deze Meet & Greet om draait. De stad investeert in voedsel, gezondheid, een groene leefomgeving, duurzame business en technische innovaties. Maar waar liggen voor uw bedrijf businesskansen? Wilt u leren van de Nijmeegse duurzame koploper Radboudumc als het gaat om circulair ondernemen, dan zit u hier gebakken. Of misschien bent u ‘gewoon’ nieuwsgierig wat het betekent om te worden uitgeroepen als European Green Capital: ook dan bent u hartstikke welkom!

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Slimopweg Arnhem-Nijmegen maakt de balans op

Op maandag 28 mei werd in Musis Sacrum in Arnhem het project ‘Slimopweg Arnhem-Nijmegen’ afgesloten. Het project, dat een looptijd had van vier jaar, had als doel om de regionale infrastructuur beter te benutten door het zoveel mogelijk verminderen van de verkeersdruk in de spits.

slimopweg foto Musis

De bereikbaarheid van stedelijke centra staat onder druk en dat is slecht voor de (regionale) economie en leefbaarheid. Alleen infrastructuur verbeteren helpt niet meer; daarom is in 2014 een bereikbaarheidsverklaring opgesteld waarin is afgesproken dat rijk, regio en bedrijfsleven samen maatregelen gaan nemen om het gedrag van verkeersdeelnemers te veranderen en slimme verkeerssystemen te introduceren.

Het project met de meeste spitsmijdingen (meer dan 800 per dag) was tijdens de werkzaamheden rondom de A12 tussen Ede en Grijsoord. Toen kregen automobilisten een financiële beloning als ze gedurende de wegwerkzaamheden de spits meden.
Een ander onderdeel van het project was dat bij grote werkgevers fietsstimuleringsweken zijn gehouden. Medewerkers konden e-bikes uitproberen of een gratis opknapbeurt voor hun fiets krijgen.
Daarnaast zijn bezoekers van het centrum of van ziekenhuizen benaderd met specifieke ov-probeeracties.

Sommige acties moeten nog in gang gezet worden. Zo zullen na de zomervakantie de grote onderwijsinstellingen op Heijendaal, Radboud Universiteit en Hogeschool Arnhem-Nijmegen hun roostertijden verschuiven. Hiervan worden positieve effecten verwacht: vooral minder reizigers tijdens de piek van de ochtendspits (verbetering van de doorstroming op de weg, 27% minder in de bus, 19% minder in de trein en op fietspaden ook 19% minder).

De IKN heeft meerdere keren aandacht besteed aan het project en de mobiliteitsmakelaar een podium gegeven. Het stimuleren van het gebruik van de fiets heeft meerdere voordelen: minder files op de weg en met name in de spits, minder volle parkeerplaatsen, gezondere werknemers en een kleinere CO2-footprint.

Ofschoon het bedrijfsleven zo een belangrijke rol kan vervullen om de bereikbaarheid te verbeteren, moeten we niet vergeten dat er voor de verschillende overheden nog veel grotere opdrachten liggen.
Zo is het te wijten aan overheidsbeleid dat de treinen en veel bussen overvol zijn en er voor de pendelaars nauwelijks nog plaats over is. In plaats van alles gratis weggeven aan scholieren en studenten, zou het uitreiken van vouchers met een beperkt vervoersbudget veel verstandiger zijn. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het nieuwe plan van de gemeente Nijmegen om alle minima vrijwel gratis met de bus te laten reizen.

De landelijke overheid had al jaren geleden een algemene kilometerheffing met spitstarief moeten instellen. Hiermee laat het verkeer zich veel beter spreiden over de dag en het laat mensen een bewustere keuze maken. Het nieuwe kabinet heeft een kilometerheffing voor vrachtverkeer aangekondigd, maar dat is niet voldoende en bovendien wordt er te veel gedraald met dit project.

Als we het hebben over ‘beter benutten’, dan moeten we natuurlijk ook naar de busbanen kijken, die er veelal erg verlaten bijliggen. Gezien de alsmaar toenemende bezetting van de bussen door niet-werkenden, is de vraag gerechtvaardigd waarom zo’n groot deel van de infrastructuur niet beschikbaar is voor ondernemers en werkenden, die afhankelijk zijn van de auto. Als het milieu het argument is, dan is een proef waarbij elektrische auto’s gebruik mogen maken van busbanen (zoals dat in andere landen blijkbaar wel kan) toch wel het minste wat we mogen verwachten.

Een groot probleem is ook dat gemeenten de wegcapaciteit voor auto’s verminderen, terwijl het autogebruik- en bezit juist toenemen. Het is erg moeilijk om ondernemers te motiveren hun personeel minder te laten rijden of buiten de spits te laten reizen, als de gemeenten vervolgens de capaciteit van wegen gaan terugbrengen, omdat die capaciteit niet meer nodig zou zijn. Door dit soort maatregelen wordt een eventuele winst aan bereikbaarheid en doorstroming weer teniet gedaan.
Helaas hebben we in Nijmegen hiervan een ‘goed’ voorbeeld gezien, waarbij de Graafseweg werd versmald met als reden dat de capaciteit niet meer nodig zou zijn.

Al met al blijft de IKN projecten als Slimopweg en Beter Benutten steunen maar we zullen ook extra kritisch blijven op overheidsvoornemens en – maatregelen die een negatief effect op doorstroming en bereikbaarheid hebben.

Bereidt u voor op afsluiting A12 van 27/7 tot 6/8

Rijkswaterstaat voert in de zomer van 2018 groot onderhoud uit op de A12/A50 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord in de richting Utrecht. Van vrijdagavond 27 juli tot maandag 6 augustus is de A12/A50 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord in de richting Utrecht volledig afgesloten. Het verkeer moet rekening houden met ernstige verkeershinder en verminderde bereikbaarheid van de regio Arnhem.

180423_RWS_kaartje_verkeershinderA12_DEF - low

Over de werkzaamheden
De A12/A50 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord is in de richting Utrecht afgesloten vanwege groot onderhoud. Hiermee zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat het verkeer vlot en veilig kan blijven rijden.

Tien dagen ernstige hinder om langdurige hinder te voorkomen
In afstemming met de regionale partners heeft Rijkswaterstaat vanwege het grote verkeersaanbod op reguliere (werk)dagen op de A12/A50, gekozen om het groot onderhoud uit te voeren tijdens de zomervakantie. Zo is de hinder hevig en de periode korter.

Moet u reizen met de auto?
  • Houd rekening met extra reistijd vanwege een langere (omleidings)route én kans op file(s) en pas uw vertrektijd aan.
  • Als het even kan, maak gebruik van bovenregionale omleidingsroutes:
    • Doorgaand verkeer tussen Noord- en Zuid-Nederland rijdt via Utrecht (via de A28/A27/A2).
    • Verkeer vanuit Duitsland naar West-Nederland rijdt via de A57 (D), A77, A73 en A50 of rijdt via de A1.
  • Verkeer vanuit het westen met bestemming Arnhem kiest, komende vanaf de A12, de afrit Oosterbeek of, komend vanaf de A15, de A325 (Pleyroute).
  • Raadpleeg rijkswaterstaat.nl voor gedetailleerde informatie.
  • Raadpleeg de actuele verkeersinformatie.
  • Borden langs en boven de weg geven de omleidingsroutes aan.

Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.