Over ons

Over ons

De Industriële Kring voor Nijmegen en omgeving verenigt de belangrijke industriële bedrijven in de regio.

De Industriële Kring voor Nijmegen en omgeving

De Industriële Kring voor Nijmegen en omgeving verenigt de maakbedrijven in Nijmegen en omgeving. De IKN behartigt de belangen van haar leden. Dit op een groot aantal terreinen zoals de kwaliteit van en de relatie met het technisch onderwijs, techniekpromotie, bereikbaarheid en doorstroming, ondernemerslasten, regelgeving, bedrijventerreinontwikkeling e.d. Daarnaast is de vereniging een ontmoetingsplaats en een platform voor de uitwisseling van kennis en ervaring. In dat kader organiseren we tenminste zeven bijeenkomsten per jaar. Alleen bedrijven die iets maken kunnen lid worden van de IKN. Hiermee houden we zowel in de belangenbehartiging als tijdens de bijeenkomsten een heel duidelijke focus op technische bedrijvigheid.

De IKN, dé vereniging voor
maakbedrijven in de regio Nijmegen

De IKN als stakeholder

De IKN is een belangrijke gesprekspartner voor de politiek, het onderwijs, andere ondernemersverenigingen, de Economic Board, het RCT en andere stakeholders. Zo is de IKN founder van het Junior Technovium, waarin de IKN samenwerkt met het technisch onderwijs en de overheid om jonge mensen te laten kiezen voor een technische opleiding. Ook is de IKN een van de founders van de Stichting Technovium, waarin het technische bedrijfsleven met het technische onderwijs samenwerkt om de kwaliteit van het onderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren.

De IKN heeft meerdere keren per jaar overleg met de wethouders EZ van Nijmegen en de omliggende gemeenten om de wensen en noden van de technische bedrijven onder de aandacht te brengen van de lokale overheden en de voorwaarden voor succesvol ondernemerschap te kunnen creëren. De IKN is adviserend lid van het (ECN) Economisch Collectief Nijmegen, waarin de standpunten van ondernemend Nijmegen worden afgestemd, om sterker te staan in de discussies en overleg met de gemeente.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de IKN staat open voor ondernemingen die aan de volgende eisen voldoen:

  • gevestigd in/verbonden aan Nijmegen en omgeving
  • personele bezetting van twintig fte of de potentie en ambitie om daar naartoe te groeien
  • industriële bedrijvigheid als kernactiviteit.

Jaarverslagen

Ons bestuur

Het bestuur van de IKN wordt gevormd door:

  • Dhr. de heer S.C.M. (Simon) de Luij (Modderkolk Projects & Maintenance B.V.), voorzitter
  • Dhr. E.E.H (Edwin) van Poppel, secretaris &  relatiebeheer
  • Dhr. G. (Gerrit) den Bok   (De Boer Machines Nederland B.V.), penningmeester
  • Dhr. J.T.M. (Johan) Kluitmans
  • Dhr. T.G.M. (Tom) Kokke (Berko Kompressoren B.V.)

Onze gegevens

Dhr. E. van Poppel, secretaris/relatiebeheer
Nieuweweg 143
6603 BL Wijchen
Telefoon: 06-11582554

Voormalig voorzitters IKN

O.C. Huisman (07-02-1946 tot 01-01-1960)
R.O.H.F. Werdmueller von Elgg (van 01-01-1960 tot 16-12-1964)
H.W.M. Weebers (van 16-12-1964 tot 15-06-1966)
D.P. Broekman (van 15-06-1966 tot 15-10-1970)
P. Croockewit (van 15-10-1970 tot 23-11-1973)
C.B. Alewijnse (van 23-11-1973 tot 20-10-1988)
P.J.G. Franssen (van 20-10-1988 tot 30-01-1991)
C.B. Alewijnse (van 30-01-1991 tot 21-10-1992)
P.P.M. Kokke (van 21-10-1992 tot 17-10-1996)
S.P. Dijkhuizen (van 17-10-1996 tot 29-10-2003)
B.G. Jeene (van 29-10-2003 tot 11-11-2008)
D.A. Alewijnse (van 11-11-2008 tot 26-2-2015)

Voormalig secretarissen IKN

G. Heerdink (van 07-02-1946 tot 03-05-1950)
M.F.J. van der Vaart (van 03-05-1950 tot 31-12-1975)
A.H.W. Sauter (van 02-01-1976 tot 01-06-1986)
F.G. Fokke (van 01-06-1986 tot 01-01-1995)
F.W.A. van Leeuwen (van 01-01-1995 tot 01-01-2004)
P.F.P. Schmitz (01-01-2004 tot 01-01-2021)