Home

De IKN, dé vereniging voor maakbedrijven in de regio Nijmegen

Welkom op de website van de Industriële Kring voor Nijmegen en omgeving (IKN), de vereniging van industriële bedrijven in de regio Nijmegen!

Kijk in de keuken bij DPN Rikken Print B.V. op 26 maart

DPN Rikken foto 3
Ook dit jaar hebben we een kort bedrijfsbezoek onder de noemer Kijk in de keuken bij… Bij deze bezoeken is er geen externe spreker en geen ledenvergadering, maar gewoon een korte presentatie over het bedrijf, een rondleiding en een biertje. De volgende Kijk...
lees meer...

Bezoek aan HAN Engineering & Automotive

New Energy Lab foto
Elk jaar organiseren we een bijeenkomst samen met VNO NCW Arnhem-Nijmegen. De afgelopen jaren waren we op bezoek bij Koffiebranderij Peeze, containerterminal BCTN en EromesMarko. Dit keer gaan we opnieuw naar Arnhem en wel voor een bezoek aan HAN...
lees meer...

Bijeenkomst met als thema kwaliteitszorg bij AstraZeneca

Astra pand foto lucht
Op dinsdag 26 november a.s. om 15.00 uur houden we onze laatste bijeenkomst van het jaar met als thema: Kwaliteitszorg Deze bijeenkomst is niet alleen bedoeld voor de vaste contactpersonen maar ook voor de professionals op het gebied van kwaliteitszorg. Voor het...
lees meer...

Banenmarkt nieuwkomers in Gelderland op 16 januari

Construction Plumber Working
Bent u werkgever in de bouw, installatietechniek, infratechniek, elektrotechniek, metaaltechniek of industrie? Zet dan donderdag 16 januari 2020 van 16.00 tot 18.00 in uw agenda. De provincie organiseert dan namelijk samen met Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland, Gemeente Arnhem en WerkBedrijf Rijk...
lees meer...

Regionale infrastructuur; update november 2019

bankhoef foto 3
Goede bereikbaarheid en doorstroming behoren tot de speerpunten in onze belangenbehartiging voor de maakbedrijven. In deze rubriek worden de ontwikkelingen en de besluiten van de overheden op dit gebied regelmatig van commentaar voorzien. Ook dit keer is er weer...
lees meer...

College Nijmegen stelt Economische Visie 2020-2025 vast

Economische visie kaft
Nijmegen moet de komende jaren inzetten op technologie en het versterken van de (potentiële) beroepsbevolking. Bij technologische ontwikkeling ligt de nadruk op innovatie, excelleren en circulaire kansen. Het stimuleren van economische ecosystemen, ondernemerschap en menselijk kapitaal is essentieel om...
lees meer...