Verschenen: Jaarverslag 2015

Op 23 mei heeft het bestuur van de IKN de publieksversie van het jaarverslag over 2015 vastgesteld. Belangrijke onderwerpen zijn onder meer het verslag van de belangenbehartiging, bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid, techniekopleidingen en techniekpromotie en een vooruitblik op het jubileumjaar 2016.

Uiteraard is er ook weer een terugblik op de activiteiten die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en is er aandacht voor enkele bestuurswisselingen. Het jaarverslag wordt met het oog op de kosten niet meer gedrukt en per post verzonden maar alleen nog maar digitaal verspreid. Klik hier om het beknopte jaarverslag 2015 te downloaden en te lezen.

Leden kunnen op het intranet van deze website ook de uitgebreide versie van het jaarverslag downloaden.