‘Techniekstudenten moeten aanvullende beurs krijgen’

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn het eens met het omzetten van de basisbeurs voor studenten in een lening. Wel vinden zij dat de overheid een aanvullende voorziening moeten treffen voor techniekstudenten die een meerjarige master willen volgen. Omdat hun studie langer duurt, zouden zij een beurs voor één jaar moeten krijgen.

Naast bedrijfsbeurzen
De ondernemersorganisaties wijzen op een onderzoek van ASML, waaruit blijkt dat een derde van de bètastudenten na zijn bachelor overweegt te stoppen als de basisbeurs verdwijnt. In het kader van het Techniekpact krijgen talentvolle jonge technici al beurzen van bedrijven om hen door te laten studeren. De overheid zou daarop aan moeten sluiten.

Gemotiveerde studiekeuze
Door de basisbeurs te vervangen door een lening, worden studenten meer geprikkeld om een bewuste en gemotiveerde studiekeuze te maken, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW. Universiteiten en hogescholen moeten dan wel eerlijk zijn over de baan- en salarisperspectieven van studies. Het geld van de basisbeurs wordt bovendien gebruikt om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren.

OV-jaarkaart
De OV-jaarkaart, waarmee studenten vrijwel onbeperkt kunnen reizen binnen Nederland, blijft in de plannen van het kabinet gehandhaafd. Het is erg vreemd dat het kabinet dit bedrag van 750 miljoen euro niet (ook) in de kwaliteit van het onderwijs steekt of hiermee de ondersteuning van kinderen van ouders met een laag inkomen handhaaft.