Profiel

De Industriële Kring voor Nijmegen en omgeving verenigt de belangrijke industriële bedrijven in de regio
Dit is alternative tekst

De Industriële Kring voor Nijmegen en omgeving 
De Industriële Kring voor Nijmegen en omgeving verenigt de maakbedrijven in Nijmegen en omgeving.
De IKN behartigt de belangen van haar leden. Dit op een groot aantal terreinen zoals de kwaliteit van en de relatie met het technisch onderwijs, techniekpromotie, bereikbaarheid en doorstroming, ondernemerslasten, regelgeving, bedrijventerreinontwikkeling e.d.
Daarnaast is de vereniging een ontmoetingsplaats en een platform voor de uitwisseling van kennis en ervaring. In dat kader organiseren we tenminste zeven bijeenkomsten per jaar.
Alleen bedrijven die iets maken kunnen lid worden van de IKN. Hiermee houden we zowel in de belangenbehartiging als tijdens de bijeenkomsten een heel duidelijke focus op technische bedrijvigheid.

De IKN als stakeholder
De IKN is een belangrijke gesprekspartner voor de politiek, het onderwijs, andere ondernemersverenigingen, de Economic Board, het RCT en andere stakeholders.
Zo is de IKN founder van het Junior Technovium, waarin de IKN samenwerkt met het technisch onderwijs en de overheid om jonge mensen te laten kiezen voor een technische opleiding.
Ook is de IKN een van de founders van de Stichting Technovium, waarin het technische bedrijfsleven met het technische onderwijs samenwerkt om de kwaliteit van het onderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren.
De IKN heeft meerdere keren per jaar overleg met de wethouders EZ van Nijmegen en de omliggende gemeenten om de wensen en noden van de technische bedrijven onder de aandacht te brengen van de locale overheden en de voorwaarden voor succesvol ondernemerschap te kunnen creëren.
De IKN is adviserend lid van het (ECN) Economisch Collectief Nijmegen, waarin de standpunten van ondernemend Nijmegen worden afgestemd, om sterker te staan in de discussies en overleg met de gemeente.

Onze website
Deze site biedt u informatie over wat de IKN is en doet.
Onder ‘nieuws’ vindt u nieuwsberichten van en over de IKN en haar leden. Op de homepage vindt u een selectie van de belangrijkste nieuwsitems.
In de rubriek ‘leden’ vindt u een overzicht van de bedrijven die op dit moment lid zijn van de IKN en onder ‘links’ vindt u verwijzingen naar andere interessante sites.
Naast een openbaar gedeelte kent deze site ook een intranet. Alleen leden hebben, met behulp van gebruikersnaam en toegangscode toegang tot dit besloten gedeelte.
Heeft u belangstelling voor de e-mail nieuwsbrief van de IKN? Meldt u zich dan aan, via de kolom aan de linkerzijde van deze pagina. Uiteraard kunt u zich hiervoor te allen tijde zelf weer afmelden.
Via de contactpagina ten slotte kunt u ons om (nadere) informatie vragen. Commentaar op onze site is natuurlijk ook welkom!

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de IKN staat open voor ondernemingen die aan de volgende eisen voldoen:
. gevestigd in/verbonden aan Nijmegen en omgeving
. personele bezetting van twintig fte of de potentie en ambitie om daar naartoe te groeien
. industriële bedrijvigheid als kernactiviteit.

Ons bestuur
Het bestuur van de IKN wordt gevormd door:
Dhr. de heer S.C.M. (Simon) de Luij (Modderkolk Projects & Maintenance B.V.), voorzitter
Dhr. G.H.J.P. (Gerard) van Gorkum (ARN B.V.)
Dhr. mr. P.F.P. (Paul) Schmitz (Secretariaten.nl), secretaris
Dhr. A.H.A.J. (Dries) van Hapert (De Boer Machines Nederland B.V.), penningmeester
Dhr. J.T.M. (Johan) Kluitmans
Dhr. T.G.M. (Tom) Kokke (Berko Kompressoren B.V.)
Dhr. E. (Edwin) van Poppel (EPR B.V.)

Onze gegevens
Dhr. mr. P.F.P. Schmitz, secretaris
Bezoek (geen post): Coldplaystraat 12, Lent
Post: Postbus 31441, 6503 CK Nijmegen
Telefoon: 024-3886310