Graafseweg verder versmald

Op 10 juni heeft de gemeenteraad van Nijmegen besloten om opnieuw een stuk van de Graafseweg te versmallen van vier naar twee rijbanen (plus een busbaan). Lange tijd was er geen meerderheid te vinden voor versmalling, vanwege de te verwachten filevorming en sluipverkeer in de aanliggende straten. Binnen de coalitie was er voor het plan geen meerderheid maar de PvdA bleek opeens bereid mee te helpen om de bereikbaarheid van de stad te ‘verbeteren’.

Graafseweg drukte

Alsof het verkeer al niet genoeg gehinderd wordt door de eerdere versmalling van het stuk Graafseweg tussen spoorbrug en Keizer Karelplein. Alsof uitbreiding van de fietsroutes tussen Keizer Karelplein en het zuiden van de stad dringend nodig is. Alsof de binnenstad nog een extra hoofdpijndossier kan gebruiken, naast de internetwinkels en de coronacrisis. Alsof het streekvervoer een serieus alternatief is voor mensen die te ver weg wonen of werken om met de fiets te reizen. Alsof er één klager is die aan de Graafseweg is gaan wonen toen die nog verkeersluw was. Alsof de gemeente geld over heeft in deze crisistijd en alsof er niet genoeg slechte stukken wegdek in Nijmegen liggen die éérder aan een opknapbeurt toe zijn. Alsof er al goede transferia zijn, waar bezoekers van de stad graag hun auto achterlaten. Alsof het autobezit in Nederland niet steeds verder toeneemt. Alsof het aantal inwoners van Nijmegen krimpt in plaats van (hard) groeit. Alsof er niet zoiets bestaat als corona en we extra mensen in het OV kunnen stoppen. Alsof de coalitie met de SP door deze actie niet op het spel wordt gezet. Alsof …..

Het besluit van de gemeenteraad is een nieuwe dreun voor de bereikbaarheid van de stad. Ondernemers, werkende mensen en bezoekers uit de regio worden aan de rand van de stad ‘gedoseerd’ omdat de wegen het verkeer niet aan zouden kunnen. En vervolgens worden vitale invalswegen versmald.
Natuurlijk zal deze ingreep tot verder opstoppingen leiden maar de ervaring leert dat zoiets niet meer teruggedraaid zal worden. We zijn benieuwd op welke vitale weg de coalitie hierna haar oog laat vallen …..

Foto: David van Haren