Informatie

Het lidmaatschap van de IKN staat open voor ondernemingen die aan de volgende eisen voldoen:
. gevestigd in/verbonden aan Nijmegen en omgeving
. personele bezetting van minimaal twintig fte
. industriële bedrijvigheid als kernactiviteit.
Met industriële bedrijvigheid wordt in dit verband bedoeld het produceren van zaken (i.e. stoffelijke objecten), of het ontwikkelen én doen produceren én vermarkten daarvan.

Wilt u lid worden en voldoet u aan de criteria? Vult u dan het aanmeldformulier in.