Author Archives: Paul Schmitz

Vierde coronapeiling: Gelderse ondernemers verwachten herstel

De vierde peiling van het corona ondernemerspanel schetst een positiever beeld bij ondernemers. Meer ondernemers kijken weer voorzichtig vooruit. Het percentage ondernemingen dat een vergelijkbare of een hogere omzet weet te realiseren groeit ten opzichte van een jaar eerder. In totaal namen er 1166 ondernemers deel aan het vierde onderzoek in maart 2021.
Respondenten zijn zowel ondernemers met personeel als zzp’ers, en 
afkomstig uit alle sectoren.

Percentage bedrijven dat minder omzet realiseert daalt
Bij 58% van de ondernemers is nog sprake van omzetdaling. Dat is met name het geval bij ondernemingen die actief zijn in de horeca (95%), cultuur (93%) en sport en recreatie (93%). Ondernemingen in de sectoren landbouw (65%), groothandel (60%), de bouw- en installatietechniek (60%) en industrie (54%) hebben relatief vaak te maken met een omzetstijging of een omzet die vergelijkbaar is met een jaar eerder.

Investeringsbereidheid neemt toe
Ruim meer dan de helft (65%) van de Gelderse ondernemingen heeft komend jaar plannen om te investeren. Er is vooral veel bereidheid om te investeren in de (bij)scholing van personeel en het aantrekken van nieuw personeel maar ook in marketing, digitalisering en automatiseren.  Zo’n 41% denkt aan investeringen tot € 50.000,-, 17% tussen de € 50.000,- en € 100.000,- en 7% van de ondernemingen denkt meer dan € 1 miljoen te gaan investeren.

Ondersteuningsmaatregelen
De waardering voor de hulpmaatregelen is in maart 2021 op het laagste niveau van alle vier de metingen; met een gemiddeld rapportcijfer van een 6,5 is de algemene tevredenheid over de maatregelen relatief laag. Ondernemers hebben vooral behoefte aan maatwerk. Daarnaast is men niet alleen op zoek naar meer duidelijkheid over de maatregelen zelf maar ook naar meer perspectief voor de toekomst.

Verwachte gevolgen coronacrisis
De groep ondernemers die negatieve gevolgen van de coronacrisis verwacht, is in maart 2021 gedaald naar 53%. Een jaar eerder bij de start van de coronacrisis was dat nog 85% van de ondernemingen.

Ondernemerspanel
Het corona ondernemerspanel is een initiatief van VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, Oost NL en provincie Gelderland. In een reeks van panelonderzoeken wordt Gelderse ondernemers gevraagd naar de gevolgen van de coronacrisis. Vragen over omzetdaling, tevredenheid over ondersteuningsmaatregelen en wel of niet uitstel van investeringen zijn onderdeel van het onderzoek.

Klik hier voor meer informatie.

Bron: VNO NCW Midden

Ilko Bosman voorzitter VNO-NCW Arnhem-Nijmegen

Het bestuur van VNO-NCW regio Arhem-Nijmegen heeft een nieuwe voorzitter: Ilko Bosman (42). Op woensdag 21 april is hij tijdens de Algemene Ledenvergadering benoemd en heeft daarmee het stokje overgenomen van Bernard de Graaf. 

Ilko Bosman is CFO van PhotonFirst, een bedrijf dat meetoplossingen ontwikkelt op basis van geïntegreerde fotonica. Daarnaast is hij medeoprichter van het Arnhemse MakerPoint, de grootste leverancier van 3D printingtechnologie en -advies in de Benelux.
Naast zijn dagelijkse werkzaamheden is Ilko sinds 2017 actief binnen het bestuur van VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen. Eerst vanuit zijn bestuursrol bij Jong Management en later heeft hij daarbij de portefeuille Duurzaamheid en Innovatie op zich genomen.

Bron: VNO NCW Midden

Voucherregeling MKB deal Arnhem Nijmegen van start

In februari 2021 wordt gestart met de voucherregeling van de MKB-deal ‘Sm@rt Together’ in de 18 gemeenten van de regio Arnhem-Nijmegen. Ondernemers die voor het behouden en/of vergroten van hun omzet of marktbereik willen digitaliseren, kunnen gebruik maken van deze regeling. Hieronder staat kort een eerste uitleg van de regeling (wijzigingen voorbehouden). De exacte vouchervoorwaarden zullen te zijner tijd op de website worden gepubliceerd.

  • MKB-ondernemers kunnen een voucher aanvragen voor digitalisering van hun onderneming. Vouchers kunnen alleen besteed worden aan digitalisering van de onderneming die bijdraagt aan het behoud of het vergroten van de omzet en/of het marktbereik.
  • De MKB-onderneming en de leverancier van de dienst moeten gevestigd zijn in de 18 gemeenten van de regio Arnhem-Nijmegen.
  • MKB ondernemers kunnen in aanmerking komen voor een voucher zolang het budgetplafond van de regeling nog niet is bereikt.
  • Vouchers hebben een maximum bedrag van 2.500 euro.
  • Ondernemers moeten een eigen bijdrage leveren van 50% over het netto bedrag (dus het bedrag zonder BTW).
  • De offerte van de leverancier van de digitalisering moet direct bij de aanmelding in het formulier worden meegestuurd.
  • Vouchers worden pas uitbetaald, na uitvoering (bewijs) en betaling van de factuur aan de leverancier.
  • De exacte randvoorwaarden zullen te zijner tijd op de website worden gepubliceerd. Alleen de randvoorwaarden die op de website worden gepubliceerd zijn van toepassing.
  • Ondernemers die gebruik willen maken van een voucher, kunnen zich – zodra de aanmeldingsperiode start – via de website aanmelden. Zij moeten dan een digitaal aanvraagformulier invullen.
  • Bij de uitvoering wordt gekeken naar de geografische verdeling over de verschillende gemeenten.

Heeft u belangstelling voor deelname aan de voucherregeling, dan kunt een mailtje sturen naar info@smarttogether-arnhemnijmegen.nl. Kort voordat de regeling opengaat, zult u dan een e-mail ontvangen, zodat u direct kunt reageren en het aanmeldformulier invullen.
NB: Aan deze e-mails kunnen geen rechten worden ontleend. Aanvragen moet altijd via het aanvraagformulier, moeten voldoen aan de randvoorwaarden en passen binnen het nog beschikbaar budget.

Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen op 2 februari

Werkgevers, werkzoekenden en intermediairs komen op een laagdrempelige manier met elkaar in contact tijdens de Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen. Deze vindt plaats op dinsdag 2 februari van 10.00 tot 13.00 uur in de LinkedIn-groep ‘Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen’. Al ruim 1400 mensen zijn lid.

Werkgevers uit de regio delen op 2 februari hun vacatures tijdens de vierde editie van de Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen op LinkedIn. Geïnteresseerden kunnen daar direct op reageren. Ook presenteren werkzoekenden zich actief door hun cv te delen of een (video)oproep te plaatsen. Dé plek dus om u te oriënteren op de arbeidsmarkt en uw netwerk te vergroten. Leden ontvangen vanaf 18 januari tips en instructies, waarmee zij zich goed kunnen voorbereiden op deelname. Een LinkedIn-account is al voldoende om lid te worden.

De organisatoren WerkBedrijf en UWV WerkgeversServicepunt roepen werkgevers en werkzoekenden op om zich aan te melden: “Er zijn nog steeds veel vacatures, ook al zien we dat sommige bedrijven het heel moeilijk hebben. Aan de andere kant zijn er ook veel mensen heel gemotiveerd op zoek naar een (andere) baan. We zien daarbinnen een grote diversiteit aan werkervaring, opleidingsniveau en achtergrond. Tijdens de Online Banenmarkt proberen we vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Maar er worden ook onderling tips en contacten gedeeld, mensen komen in beweging, zijn zichtbaar en vergroten hun netwerk. Allemaal heel belangrijk op de huidige arbeidsmarkt.”

Aanmelden
Zorg dat u een LinkedIn-profiel heeft (aangemaakt) en log in op LinkedIn. In de zoekbalk zoekt u op: ‘Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen’ of ga direct naar de betreffende groep. Klik vervolgens op ‘lid worden’. U krijgt binnen 24 uur bericht, wanneer u lid bent geworden van de groep.

Wilt u meedoen, maar heeft u weinig ervaring met LinkedIn en/of online solliciteren? klik dan hier voor webinars van UWV over LinkedIn.

Kerstgroet

2020 Zal de geschiedenis ingaan als een bijzonder en moeilijk jaar voor een groot deel van de industrie. We hadden al de problemen met stikstof en PFAS maar in maart 2020 kwam daar een geweldig probleem bij in de vorm van corona. Ofschoon veel bedrijven gebruik hebben gemaakt van ondersteuningsmaatregelen, zal 2020 voor velen een teleurstellend financieel resultaat opleveren.

Ook de IKN heeft last gehad van de coronacrisis. Daardoor hebben we weinig kunnen organiseren. Slechts drie bijeenkomsten konden doorgaan. We hopen dat we volgend jaar weer méér kunnen organiseren. De jaarvergadering bij Planon en de Kijk in de Keuken bij DPN Rikken Print en bij De Variabele (Burghouts) zullen zo snel mogelijk ingepland worden.

We wensen u alvast fijne feestdagen en een prettig en gezond begin van het nieuwe jaar.

Nieuwsbrief project Sterk Techniek onderwijs

Op 1 januari 2020 is ‘Sterk Techniek’ onderwijs in het Rijk van Nijmegen van start gegaan. Vijf werkgroepen Sterk Techniek hebben met het bedrijfsleven de regionale arbeidsmarktontwikkelingen, trends, dilemma’s en succesvolle aanpakken in de regio onderzocht. Op basis daarvan zijn ‘regionale ontwikkelvraagstukken’ geformuleerd en via interactieve sessies omgezet naar twaalf regionale projecten, die vanaf september 2020 van start zijn gegaan.

In de nieuwsbrief van december wordt verslag gedaan van een aantal activiteiten, zoals de ‘First Lego League’, ‘Leren in Bedrijf’ en de ‘Race Car Challenge’. Daarnaast is er een vooruitblik op de projecten ‘Top2Xperience’ en de imagocampagne ‘BLIQ op Techniek’.

Klik hier voor de Nieuwsbrief Sterk Techniek december 2020.

 

Manifest Circulaire Economie

In 2018 mocht de Regio Arnhem Nijmegen zich al de meest circulaire regio van Nederland noemen. In de regio zijn diverse voorbeelden te vinden van mooie circulaire projecten. Het bedrijfsleven heeft al stappen gezet en onderwijsinstellingen bieden opleidingen aan op het vlak van circulariteit. Maar er moet méér gebeuren. Daarom heeft een aantal partijen in de regio, waaronder de IKN het Manifest Circulaire Economie ondertekend.

Hoewel er al veel is gebeurd, is circulariteit nog geen gemeengoed geworden en is het verbruik van primaire grondstoffen nog niet substantieel teruggedrongen. In diverse sectoren worden vorderingen gemaakt, zoals in de maakindustrie, de afvalverwerking, gezondheidszorg en ook in bouw en infra. De koplopers op het gebied van circulariteit zijn al goed op weg maar zijn nog vaak lokaal en kleinschalig.

De uitdaging is nu om verder te innoveren, dat meer bedrijven stappen zetten naar een circulaire economie en circulaire initiatieven op grotere schaal toepassing gaan vinden. Bouw en infra kennen een hoog grondstofgebruik en tevens lange processen om te komen van plan tot uitvoering, terwijl in de regio nu afspraken zijn gemaakt om circulariteit als voorwaarde op te nemen bij de aanbesteding van bouw en infra projecten.
De bouwsector kent hoog- en laagwaardig hergebruik van grondstoffen. Wij willen het bedrijfsleven stimuleren zo veel mogelijk grondstoffen te hergebruiken. Uiteraard heeft de voorkeur een hoogwaardig hergebruik. Om tot hoogwaardig hergebruik te komen is het belangrijk om in de gehele keten bewust bezig te zijn met circulaire economie. Dit begint al bij ontwerp en design. In de regio zijn er veel MKB-bedrijven die innovatieve producten ontwikkelen of al hebben ontwikkeld, welke bijvoorbeeld door de bouw en de infrasector toegepast kunnen worden om nog sneller en makkelijker circulaire processen en ketens te creëren.

Circulaire economie raakt elke ondernemer in de regio in de toekomst. De transitie naar een circulaire economie verdient voor alle sectoren daarom nu extra aandacht. Zo zorgen we er samen voor dat deze regio een vooruitstrevende circulaire regio blijft!

Klik hier voor het Manifest Circulaire Economie.

Investering in MKB regio Arnhem/Nijmegen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de MKB-deal regio Arnhem-Nijmegen Sm@rt Together toegekend. Staatssecretaris Mona Keijzer heeft op 26 november dertien MKB-deals uit de tweede ronde, waaronder de MKB-deal regio Arnhem-Nijmegen, officieel ondertekend samen met de verantwoordelijke regionale bestuurders.

Namens de regio Arnhem-Nijmegen zette Peter de Baat, burgemeester van Montferland en bestuurlijk voortrekker namens die regio, zijn handtekening onder deze MKB-deal. Onze regio kan nu de maximale bijdrage van 400.000 euro van EZK tegemoet zien. De totale investering in het MKB bedraagt 1,6 miljoen euro.

De achttien gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen gaan samen met de provincie Gelderland en diverse belangen- en ondernemersverenigingen in de komende drie jaar honderden midden- en kleinbedrijven in de regio helpen bij vragen en investeringen op het gebied van digitalisering. Er worden concrete activiteiten voor en met bedrijven georganiseerd. Alle inzet is erop gericht om het MKB in de regio economisch veerkrachtiger te maken. Dat is niet alleen van belang voor de ondernemers. De bedrijven zijn van groot belang voor de werkgelegenheid en spelen een cruciale rol in economische ketens en de lokale gemeenschap. Bijvoorbeeld als toeleverancier van andere bedrijven of als sponsor van lokale sportverenigingen.

De regio gaat concrete activiteiten vóór en met bedrijven organiseren. Daarbij valt te denken aan:

– Eén op één ondersteuning via informatiebijeenkomsten en vouchers waarbij de nadruk ligt op operationele vraagstukken zoals hulp bij de verbetering van een website, het opzetten van een webshop, hulp bij social media campagnes of de ontwikkeling van een app.
– Hulp bij het strategisch inzetten van digitale kanalen om nieuwe afzetmarkten of verdienmodellen te realiseren. Het delen van kennis en goede voorbeelden is daarbij van groot belang. Om dit te faciliteren worden werksessies georganiseerd. Wie zich vervolgens verder wil verdiepen kan gebruik maken van een intensief vervolgtraject met meerdere bijeenkomsten waarin met experts de materie en mogelijkheden verder worden uitgediept.
– Het versterken van de relatie met de omgeving van MKB-bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan ondernemers, centrummanagers en de lokale overheid die nog intensiever samenwerken om ondernemers op individueel niveau vooruit te helpen. Die maatgerichte aanpak zal uiteindelijk een breder effect hebben waarvan de hele lokale en regionale economie meeprofiteren. Uiteraard ligt ook hier de focus op digitaal verder ontwikkelen naar een toekomstbestendige onderneming. Het effectief digitaliseren van de dienstverlening van overheden via een digitaal loket aan het MKB hoort daar ook bij.

Veilig uw pand verhuren

Steeds vaker worden pandeigenaren benaderd door criminelen voor het verhuren van een pand. Criminelen willen zelf zoveel mogelijk buiten schot blijven dus huren ze een pand en als het fout loopt staat de pandeigenaar in de spotlight. Daarnaast loopt u grote risico’s, zowel zakelijk als persoonlijk. Bent u van plan een pand te verhuren, leest u dan de brochure, die u waarschuwt voor mogelijke gevaren.

Criminelen willen buiten het zicht van politie en justitie blijven. Zij huren panden voor hun criminele activiteiten om zelf buiten te schot blijven. Maar u als verhuurder komt in de spotlights te staan als uw pand in verband wordt gebracht met drugscriminaliteit, witwassen of illegale huisvesting. Het is dus van het grootste belang dat u een potentiële huurder grondig screent en dat u alert bent op verdachte omstandigheden. De overheid doet er alles aan om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan en u bent daarin een essentiële schakel. U kunt namelijk voorkomen dat criminelen onderdak krijgen voor hun activiteiten en dat u zelf onbedoeld betrokken raakt bij criminaliteit.

Het is strafbaar om een pand te verhuren waarin vervolgens hennep wordt geteeld of synthetische drugs worden geproduceerd. Het is ook strafbaar als het pand gebruikt wordt voor de opslag ervan. U moet aan kunnen tonen dat u niets te verwijten valt. Lukt dit niet, dan loopt u het risico op strafrechtelijke vervolging. Dat betekent een strafblad, boete, taakstraf of zelfs gevangenisstraf.

U loopt ook risico op aanzienlijke schade in of aan uw pand. Denk aan doorgebroken (draag)muren, gaten in het dak, water- en brandschade. De schade kan oplopen tot tienduizenden euro’s, waarbij dit schadebedrag vaak nergens verhaald kan worden. Ook kunnen de kosten voor het opruimen van een hennepkwekerij of drugslab voor uw rekening komen.

In de brochure Veilig Uw Pand Verhuren, die gemaakt is door het RIEC en de Politie staat beschreven wat de risico’s zijn, de screening die u vooraf kunt doen, hoe u een contract opstelt, toezicht houdt en waar u zich in geval van problemen kunt melden.

Klik hier voor het downloaden van de brochure.

Derde meting Gelders Ondernemerspanel Covid-19

Ondernemend Gelderland is getroffen door de coronacrisis. Om de problemen in kaart te brengen en u als ondernemer zo goed mogelijk te helpen is uw input nodig. De provincie Gelderland, Oost NL, VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden brengen in kaart wat de impact van de crisis op ondernemers is. Dit is de derde meting van het Gelderse Ondernemerspanel.

Na de eerdere metingen van mei en augustus willen wij met deze nieuwe meting inzicht krijgen in de impact op u als ondernemer en uw verwachtingen richting de toekomst. De resultaten worden gebruikt om (lokale) overheden te informeren over de behoefte aan en optimalisering van de hulpmaatregelen om u als ondernemer te ondersteunen.

In de periode van 9 tot en met 26 november wordt deze derde meting uitgevoerd om blijvend inzichtelijk te houden hoe het het bedrijfsleven in Gelderland vergaat.
De uitkomsten van dit onderzoek worden onder meer gepubliceerd op www.gelderland.nl en www.oostnl.nl.

De vragenlijst is in maximaal tien minuten in te vullen en uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Uw antwoorden zijn van groot belang, wij danken u daarom hartelijk voor uw deelname. Klik hier voor de  vragenlijst.