Author Archives: Paul Schmitz

The Economic Board organiseert ‘challenge’ op 13 september op Papendal

Op 13 september presenteert The Economic Board samen met Papendal een programma rondom topsport, ondernemerschap en cultuur. Toonaangevende spelers in het speelveld van Food, Health en Energy vertellen over hun challenges. Hieronder wordt alvast een tip van de sluier opgelicht.
papendal foto
Het Arnhemse Hoogwegt is als familiebedrijf wereldwijd nummer één in de handel van zuivelproducten. CEO Patrick van Leuven gaat in op de uitdagingen die de steeds sneller veranderende wereldmarkt met zich meebrengen voor het bedrijf.

Nijmegen draagt dit jaar de titel European Green Capital 2018. Dat is de stad mede gelukt door de inspanningen van coöperatie WindpowerNijmegen. Member of the Board Caroline de Greeff vertelt hoe zij met nieuwe businessmodellen impact genereren in de energietransitie.

Ze is gelauwerd met de eervolle onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau: cardioloog Angela Maas van het Radboudumc gaat tegen de gevestigde orde in om aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen.

Programma
15:30 – 16:00 ontvangst
16:00 – 18:00 programma met intermezzo’s van de drie Gelderse Rijksgezelschappen Introdans, Het Gelders Orkest en Oostpool
18:00 – 19:00 netwerkborrel.

Een challenge niet uit de weg gaan, maar aangaan: dat is wat de mensen in de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen kenmerkt. Dé randvoorwaarde van een economisch sterke regio. Tijdens het event wordt er een live verbinding met het Prinsjesfestival in Den Haag gemaakt. Vertalers van Radboud in’to Languages zorgen ervoor dat de Duitse gasten ook van het programma kunnen genieten.

Datum en locatie
Donderdag 13 september 2018
Papendal, Papendallaan 3 in Arnhem
Klik hier om aan te melden.

 

MVO Meet & Greet Special Edition op 19 juni

Zoals bekend is Nijmegen dit jaar European Green Capital. In dat kader is er op dinsdag 19 juni a.s. van 14:30 tot 18:00 uur een speciale editie van MVO Meet & Greet in de tuinzaal van het Radboud UMC. Tijdens deze bijeenkomst zal informatie gegeven worden over wat het nou betekent voor Nijmegen om European Green Capital te zijn en vooral wat voor invloed dit kan hebben op ondernemers.

Nijmegen Green Capital 2

Mensen en bedrijven inspireren en activeren en groene projecten en banen creëren: dát is waar deze Meet & Greet om draait. De stad investeert in voedsel, gezondheid, een groene leefomgeving, duurzame business en technische innovaties. Maar waar liggen voor uw bedrijf businesskansen? Wilt u leren van de Nijmeegse duurzame koploper Radboudumc als het gaat om circulair ondernemen, dan zit u hier gebakken. Of misschien bent u ‘gewoon’ nieuwsgierig wat het betekent om te worden uitgeroepen als European Green Capital: ook dan bent u hartstikke welkom!

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Slimopweg Arnhem-Nijmegen maakt de balans op

Op maandag 28 mei werd in Musis Sacrum in Arnhem het project ‘Slimopweg Arnhem-Nijmegen’ afgesloten. Het project, dat een looptijd had van vier jaar, had als doel om de regionale infrastructuur beter te benutten door het zoveel mogelijk verminderen van de verkeersdruk in de spits.

slimopweg foto Musis

De bereikbaarheid van stedelijke centra staat onder druk en dat is slecht voor de (regionale) economie en leefbaarheid. Alleen infrastructuur verbeteren helpt niet meer; daarom is in 2014 een bereikbaarheidsverklaring opgesteld waarin is afgesproken dat rijk, regio en bedrijfsleven samen maatregelen gaan nemen om het gedrag van verkeersdeelnemers te veranderen en slimme verkeerssystemen te introduceren.

Het project met de meeste spitsmijdingen (meer dan 800 per dag) was tijdens de werkzaamheden rondom de A12 tussen Ede en Grijsoord. Toen kregen automobilisten een financiële beloning als ze gedurende de wegwerkzaamheden de spits meden.
Een ander onderdeel van het project was dat bij grote werkgevers fietsstimuleringsweken zijn gehouden. Medewerkers konden e-bikes uitproberen of een gratis opknapbeurt voor hun fiets krijgen.
Daarnaast zijn bezoekers van het centrum of van ziekenhuizen benaderd met specifieke ov-probeeracties.

Sommige acties moeten nog in gang gezet worden. Zo zullen na de zomervakantie de grote onderwijsinstellingen op Heijendaal, Radboud Universiteit en Hogeschool Arnhem-Nijmegen hun roostertijden verschuiven. Hiervan worden positieve effecten verwacht: vooral minder reizigers tijdens de piek van de ochtendspits (verbetering van de doorstroming op de weg, 27% minder in de bus, 19% minder in de trein en op fietspaden ook 19% minder).

De IKN heeft meerdere keren aandacht besteed aan het project en de mobiliteitsmakelaar een podium gegeven. Het stimuleren van het gebruik van de fiets heeft meerdere voordelen: minder files op de weg en met name in de spits, minder volle parkeerplaatsen, gezondere werknemers en een kleinere CO2-footprint.

Ofschoon het bedrijfsleven zo een belangrijke rol kan vervullen om de bereikbaarheid te verbeteren, moeten we niet vergeten dat er voor de verschillende overheden nog veel grotere opdrachten liggen.
Zo is het te wijten aan overheidsbeleid dat de treinen en veel bussen overvol zijn en er voor de pendelaars nauwelijks nog plaats over is. In plaats van alles gratis weggeven aan scholieren en studenten, zou het uitreiken van vouchers met een beperkt vervoersbudget veel verstandiger zijn. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het nieuwe plan van de gemeente Nijmegen om alle minima vrijwel gratis met de bus te laten reizen.

De landelijke overheid had al jaren geleden een algemene kilometerheffing met spitstarief moeten instellen. Hiermee laat het verkeer zich veel beter spreiden over de dag en het laat mensen een bewustere keuze maken. Het nieuwe kabinet heeft een kilometerheffing voor vrachtverkeer aangekondigd, maar dat is niet voldoende en bovendien wordt er te veel gedraald met dit project.

Als we het hebben over ‘beter benutten’, dan moeten we natuurlijk ook naar de busbanen kijken, die er veelal erg verlaten bijliggen. Gezien de alsmaar toenemende bezetting van de bussen door niet-werkenden, is de vraag gerechtvaardigd waarom zo’n groot deel van de infrastructuur niet beschikbaar is voor ondernemers en werkenden, die afhankelijk zijn van de auto. Als het milieu het argument is, dan is een proef waarbij elektrische auto’s gebruik mogen maken van busbanen (zoals dat in andere landen blijkbaar wel kan) toch wel het minste wat we mogen verwachten.

Een groot probleem is ook dat gemeenten de wegcapaciteit voor auto’s verminderen, terwijl het autogebruik- en bezit juist toenemen. Het is erg moeilijk om ondernemers te motiveren hun personeel minder te laten rijden of buiten de spits te laten reizen, als de gemeenten vervolgens de capaciteit van wegen gaan terugbrengen, omdat die capaciteit niet meer nodig zou zijn. Door dit soort maatregelen wordt een eventuele winst aan bereikbaarheid en doorstroming weer teniet gedaan.
Helaas hebben we in Nijmegen hiervan een ‘goed’ voorbeeld gezien, waarbij de Graafseweg werd versmald met als reden dat de capaciteit niet meer nodig zou zijn.

Al met al blijft de IKN projecten als Slimopweg en Beter Benutten steunen maar we zullen ook extra kritisch blijven op overheidsvoornemens en – maatregelen die een negatief effect op doorstroming en bereikbaarheid hebben.

Bereidt u voor op afsluiting A12 van 27/7 tot 6/8

Rijkswaterstaat voert in de zomer van 2018 groot onderhoud uit op de A12/A50 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord in de richting Utrecht. Van vrijdagavond 27 juli tot maandag 6 augustus is de A12/A50 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord in de richting Utrecht volledig afgesloten. Het verkeer moet rekening houden met ernstige verkeershinder en verminderde bereikbaarheid van de regio Arnhem.

180423_RWS_kaartje_verkeershinderA12_DEF - low

Over de werkzaamheden
De A12/A50 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord is in de richting Utrecht afgesloten vanwege groot onderhoud. Hiermee zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat het verkeer vlot en veilig kan blijven rijden.

Tien dagen ernstige hinder om langdurige hinder te voorkomen
In afstemming met de regionale partners heeft Rijkswaterstaat vanwege het grote verkeersaanbod op reguliere (werk)dagen op de A12/A50, gekozen om het groot onderhoud uit te voeren tijdens de zomervakantie. Zo is de hinder hevig en de periode korter.

Moet u reizen met de auto?
  • Houd rekening met extra reistijd vanwege een langere (omleidings)route én kans op file(s) en pas uw vertrektijd aan.
  • Als het even kan, maak gebruik van bovenregionale omleidingsroutes:
    • Doorgaand verkeer tussen Noord- en Zuid-Nederland rijdt via Utrecht (via de A28/A27/A2).
    • Verkeer vanuit Duitsland naar West-Nederland rijdt via de A57 (D), A77, A73 en A50 of rijdt via de A1.
  • Verkeer vanuit het westen met bestemming Arnhem kiest, komende vanaf de A12, de afrit Oosterbeek of, komend vanaf de A15, de A325 (Pleyroute).
  • Raadpleeg rijkswaterstaat.nl voor gedetailleerde informatie.
  • Raadpleeg de actuele verkeersinformatie.
  • Borden langs en boven de weg geven de omleidingsroutes aan.

Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Jaarverslag 2017 Economic Board verschenen

The Economic Board, een samenwerkingsverband van de meeste gemeenten die voorheen de Stadsregio Arnhem-Nijmegen vormden, heeft haar tweede jaarverslag gepubliceerd. Belangrijkste wapenfeiten zijn het onder de aandacht brengen van de regio in Den Haag, het organiseren van handelsmissies, het geven van bekendheid aan inkomende handelsmissies en het profileren van de regio in de landelijke dagbladen.

logo_the_economic_board

Daarnaast heeft The Economic Board vijf bijeenkomsten voor ondernemers georganiseerd, zes Cross-over projecten tot stand gebracht en vier lokale initiatieven tot regionaal niveau gebracht. In de board hebben onder meer zitting burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, gedeputeerde Michiel Scheffer, voorzitter CvB van de HAN Kees Boele en Monique Moorman van Eiffel.

Klik hier voor meer informatie en voor het jaarverslag 2017.

Mercator Award Special Edition op 7 juni 2018

Universitaire kennis bereikt de samenleving langs diverse wegen, en draagt bij aan tal van innovaties en nieuwe bedrijven. De Mercator Award Special-bijeenkomst laat voorbeelden zien op donderdagmiddag 7 juni 2018 vanaf 13.30 uur, in nieuwe Theaterzaal C van de Radboud Universiteit.

Dagvoorzitter rector magnificus prof. Han van Krieken: “Dit doen wij samen met anderen; voor ‘societal impact’ van universitaire kennis hebben wij ook bedrijven en andere maatschappelijke partners nodig. Zij zijn welkom op 7 juni, evenals ondernemende onderzoekers, studenten, spin off-ondernemers en andere relaties”.
Dan blikt Han van Krieken als Stichting Gelder-Kennis-voorzitter ook terug op de spin off-ondersteuning door Gelder-Kennis en Mercator Incubator Nijmegen, vanaf de oprichting van het Universitair Bedrijven Centrum bijna 30 jaar geleden. In deze periode namen ruim 700 onderzoekers en studenten het initiatief tot nieuwe bedrijven, die nu samen goed zijn voor minstens 5000 arbeidsplaatsen en talloze innovaties in producten en diensten. Jonge ondernemers met een universitaire achtergrond zijn ook actief in het slaan van bruggen naar bestaande bedrijven. De innovatie-effecten van universitaire spin off-bedrijven komen aan de orde in de presentaties van prof. Esther-Mirjam Sent en dr. Peter Vaessen van de RU-faculteit Managementwetenschappen. Zij onderstrepen ook het belang van bedrijfservaring en ondernemerschap in onderwijs en onderzoek.

De Mercator Award Special Edition richt de schijnwerpers op de jonge kansrijke spin offs Khondrion en NovoLanguage, en op hen die zich vanaf het eerste uur inzetten voor spin offs: Jan Giesbers, Koos van den Heuvel, Hein van der Pasch, gevolgd door een keynote-presentatie over science & business door dr. Jacques Lemmens, oprichter en CEO van het meest succesvolle spin off-bedrijf Synthon.

Prof. Han van Krieken sluit af rond 17.00 uur en nodigt uit voor een drankje en hapje in theatercafé C van het Elinor Ostrom-gebouw, Heyendaalseweg 141 te Nijmegen.
Deelname is gratis. Parkeren kan onder en bij dit gebouw.

Voor meer informatie: Hein van der Pasch (h.vanderpasch@ru.nl/06-51598919).
Graag aanmelden via:  www.ru.nl/fm/mercatoraward

Technisch bedrijf Inexeon wint MVO Award

Het Wijchense bedrijf Inexeon is de winnaar van de MVO Award 2018 van geworden. De prijs werd maandagavond uitgereikt tijdens een feestavond in NSG Groenewoud in Nijmegen. De jury prees Inexeon voor de manier waarop het familiebedrijf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen biedt met een opleiding en ‘normale’ arbeidsvoorwaarden, zonder aan productiviteit en winstgevendheid in te boeten.

MVO 2018

Ook op het gebied van duurzaamheid presteert Inexeon goed. Het reviseert als enige bedrijf in Nederland printplaten van haperende cv-ketels, die daardoor opnieuw kunnen worden gebruikt. De onderneming heeft dertig werknemers en is gevestigd op het Wijchens-Nijmeegse bedrijventerrein Bijsterhuizen.

De MVO Award is een initiatief van de Rabobank en de Rijk van Nijmegen Uitdaging, een groep bedrijven en instellingen die maatschappelijk ondernemen bevordert. Inexeon was één van de drie finalisten van dit jaar. De andere waren het Mookse Geba en het MuZIEum in Nijmegen.

De MVO Award is nu vijf keer uitgereikt. Eerdere winnaars waren Modderkolk, Banken Champignons, Scholten Awater en het Radboudumc.

Klik hier voor een video-impressie van de uitreiking.

Bronnen: De Gelderlander en RvN Uitdaging
Foto: Ger Loeffen

Ronde tafel ‘The Business of Things’ op 13 juni

Welke kansen biedt Internet of Things mij? Dat we met nieuwe technieken veel kunnen realiseren weet ik inmiddels wel maar hoe weet ik of het iets voor mij is?! Welke kansen ziet u, of is het juist moeilijk om die vertaalslag te maken tussen de bijna onbegrensde mogelijkheden van deze innovatieve technologie, de data die dat oplevert en de richting die u kiest?
Telefoon
Blijft u dezelfde producten of diensten verkopen of denkt u over vijf jaar op een andere manier geld te verdienen? Wat betekent het internet voor u en uw klanten of nieuwe markten die u kunt betreden?
In samenwerking met Luminis organiseert RCT Gelderland op 13 juni een ronde tafel voor ondernemers rondom nieuwe business opportunities van het internet of things. Het wordt een sessie voor en door ondernemers. Doel is elkaar te inspireren, nieuwe inzichten te verwerven en bovendien de mogelijkheid te krijgen het op je eigen business toe te passen.
Gestart wordt met twee concrete voorbeeldcases van Luminis en Inspiro. Daarna gaan de deelnemers in groepen uiteen en vertellen ze elkaar welk product of dienst ze leveren. Elke groep ondernemers kiest een product of dienst en werkt samen met Luminis of Inspiro een case uit.
Na de discussies komen de groepen weer samen bijeen om de ideeën te bespreken en voor de groep te pitchen.
Programma

• 15.30: Ontvangst, welkom en inleiding
• 16.00: Presentaties Luminis en Inspiro
• 16.30: Ronde tafel in groepen
• 18.00: Pitch & vote
• 18.30: Conclusies en afronding
• 19.00: Netwerkborrel

Praktische informatie
De bijeenkomst is in het HB-gebouw op het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem, Westervoortsedijk 73. Dit gebouw bevindt zich achter de slagboom. U kunt zich melden bij de portier, die u een pas geeft en een plattegrond en u de weg zal wijzen.
Klik hier voor meer informatie.
Klik hier voor aanmelden.

Uitreiking MVO Award op 4 juni

Kennismaken met inspirerende start-ups, Angela Verkuijlen als dagvoorzitter, de uitreiking van de MVO Award en een mooie mogelijkheid om te netwerken; dat is de MVO Award 2018. Op maandag 4 juni maken Rijk van Nijmegen Uitdaging en Rabobank Rijk van Nijmegen de winnaar van de MVO Award 2018 bekend in NSG Groenewoud in Nijmegen.

RvN uitdaging logo2

Inspirerende avond
Angela Verkuijlen, Nachtburgemeester van Nijmegen, neemt ons gedurende de avond mee in de wereld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Niet alleen stelt zij de drie finalisten –  Geba, Inexeon en muZIEum – voor. Ook worden drie inspirerende start-ups – BiSonder, ECO architecten en HCM Medical – gepresenteerd.

Bekendmaking winnaar
Sylvia Fleuren, wethouder gemeente Berg en Dal, maakt de winnaar bekend. Zij is voorzitter van de jury van de MVO Award. De juryleden hebben alle finalisten bezocht en tijdens de vergadering op 23 mei de winnaar gekozen. Ivonne Tusveld, manager Rijk van Nijmegen Uitdaging: “Het was bijzonder om samen met onze juryleden deze intrinsiek gemotiveerde ondernemers te bezoeken. Hier komen duurzaamheid en commercie samen. Het versterkt elkaar. Prachtig!”

Programma 4 juni 2018
Vanaf 17.00 uur is de ontvangst met een hapje en een drankje. Het officiële programma start om 17.30 uur en eindigt om 19.00 uur. Daarna vindt er een borrel plaats waar de gelegenheid is om de winnaar te feliciteren en kennis te maken met BiSonder, ECO architecten en HCM Medical.
Aanmelden kan via de website van RvN Uitdaging. U bent van harte welkom en u wordt uitgenodigd om een introducé mee te nemen!

MVO Award
De MVO Award is een prijs voor hét bedrijf uit de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen dat zich onderscheidt door aantoonbaar maatschappelijk verantwoord te ondernemen en zichtbaar betrokken te zijn bij onze regio. Door de uitreiking van de MVO Award worden bedrijven die – op basis van People, Planet en Profit – bijdragen aan een positief leefklimaat in het Rijk van Nijmegen, in de spotlights gezet.

Rijk van Nijmegen Uitdaging
Rijk van Nijmegen Uitdaging faciliteert samenwerking  tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het bedrijfsleven. Wij bemiddelen in vraag en aanbod van materialen, kennis en menskracht. Wij stimuleren en helpen bedrijven om maatschappelijk betrokken te ondernemen en met concrete acties bij te dragen aan de leefbaarheid in de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen.

Meer informatie over de finalisten
Geba: dit Mookse bedrijf verhuurt mankracht en materieel aan aannemers voor wegenaanleg. Geba wil het “schoonste vieze bedrijf” zijn in Nederland en zet maximaal in op bescherming van milieu en omgeving door technische innovatie en samenwerking. Personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt opgeleid binnen het bedrijf.
Inexeon: dit circulaire bedrijf uit Wijchen repareert defecte printplaten en andere centrale verwarmingsonderdelen voor hergebruik. Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt doorlopen een intern studieprogramma. In de productie en huisvesting wordt waar mogelijk met hergebruikte en milieuontlastende materialen gewerkt.
muZIEum: dit Nijmeegse ervaringsmuseum over zien en niet-zien vergroot kennis over en begrip voor mensen met een visuele beperking. Het muZIEum creëert tevens werkgelegenheid voor deze groep en bevordert hun emancipatie. Innovatie en samenwerking met derden is daarbij een belangrijke pijler.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ivonne Tusveld, manager van Rijk van Nijmegen Uitdaging (06–34000431/ivonne.tusveld@rijkvannijmegenuitdaging.nl).

Nieuwe mobiliteitsmakelaar Arno van der Steen stelt zich voor

Alle ondernemers kennen het gezegde ‘Stilstand is achteruitgang’. We zorgen allemaal dat onze producten en diensten bij de tijd blijven. Onderzoek en ontwikkeling is daarom een zeer belangrijke afdeling binnen het bedrijf. Immers, de klanten vragen om vernieuwing, innovaties en een onderscheidend aanbod. We willen vooruit. We moeten vooruit.

Ditzelfde gezegde geldt zeker ook voor de mobiliteit van uw medewerkers. Als zij stilstaan, gaat uw bedrijf ook achteruit. Natuurlijk, we willen allemaal liefst zo min mogelijk files en we zorgen dat de medewerker zijn of haar auto goed kwijt kan op het werk. Als de medewerker ook nog eens op tijd arriveert en niet te vroeg vertrekt, dan zou daarmee de kous af kunnen zijn.

Als stilstand achteruitgang is, dan moet goede doorstroming wel vooruitgang betekenen. Mobiliteit moet voor u en uw medewerkers veel meer zijn dan alleen ‘verplaatsing’.
Goede mobiliteit hangt samen met vrijheid en ontspanning. Uitgeruste en vitale medewerkers die met enthousiasme aan hun werk beginnen. Deze mensen verhogen de productiviteit en verbeteren de sfeer in het bedrijf. Goede mobiliteit is niet alleen fiets of openbaar vervoer, dat kan ook de auto zijn.

Voor de regio Arnhem Nijmegen, inclusief De Liemers en Overbetuwe, is sinds 1 maart 2018 vanuit VNO-NCW Midden Arno van der Steen aangesteld als Mobiliteitsmakelaar. In deze functie zoekt hij, in overleg met de gemeentes, naar mogelijkheden om de mobiliteit voor het bedrijfsleven te verbeteren binnen het project ‘Samen Slim & Schoon’, een regioproject met een ruim budget.

De nadruk ligt hierbij op samen. Samen met elkaar, de overheid met het bedrijfsleven, bedrijven met elkaar en bedrijven met hun medewerkers. Hoe houden we gezamenlijk op een slimme manier de regio bereikbaar en mobiel en dus ook schoon. Dat kan onder andere door flexibele werktijden, meer gebruik van openbaar vervoer, carpoolen of autodelen, vaker gebruik maken van de (e)-fiets of zelfs door thuis te werken (als dat kan), maar ook elektrische auto’s of alternatieve brandstoffen zijn opties.

Er is reeds vanuit de regio Arnhem-Nijmegen een ‘menukaart’ ontwikkeld met een aantal kant en klare oplossingen. De menukaart zal vanaf heden verder in de regio worden uitgedragen. Klik hier voor de menukaart.

Anders ‘mobileren’ is niet alleen een kwestie van file mijden, het is ook MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), levert vitalere medewerkers op (Duurzame inzetbaarheid) en draagt bij aan een hoger rendement. People–Planet–Profit.

Ervaart uw ondernemersvereniging, bedrijventerrein of bedrijf problemen met bereikbaarheid of ziet u mogelijkheden voor anders ‘mobileren’ en wilt u dit onderzoeken, neemt u dan contact op met Arno van der Steen (06–53761233).