Author Archives: Paul Schmitz

Verschenen: jaarverslag IKN 2019

In mei heeft het bestuur van de IKN het jaarverslag over 2019 vastgesteld. Belangrijke onderwerpen zijn onder meer het verslag van de belangenbehartiging, bijvoorbeeld op het gebied van de werklocaties, bereikbaarheid en techniekpromotie en een overzicht van alle netwerkactiviteiten.

Armac foto klein

Aangezien de ledenvergadering pas aan het eind van het jaar kan plaatsvinden, lopen we dit keer op de goedkeuring van de leden vooruit en hebben we het verslag alvast op de website gezet. Klik hier om het jaarverslag 2019 te downloaden en te lezen.

Het jaarverslag wordt met het oog op de kosten niet meer gedrukt en per post verzonden maar alleen nog maar digitaal verspreid.

Landelijke gedragscampagne Zo Werkt Het van start gegaan

Eind september is de landelijke gedragscampagne Zo Werkt Het van start is gegaan! Deze campagne is opgezet door de regio Arnhem Nijmegen samen met alle andere mobiliteitsregio’s in Nederland en wordt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van harte wordt ondersteunt. De campagne is bedoeld om werkgevers te ondersteunen bij het maken van slimme keuzes op het gebied van werken en reizen in het verlengde van de corona-crisis.

Veel organisaties en hun medewerkers hebben in financiële, organisatorische en emotionele zin last van de corona-crisis. Maar deze crisis heeft ook positieve dingen voortgebracht. Zo hebben veel werkgevers en werknemers mogen ervaren dat thuiswerken in veel gevallen wérkt. Daarmee hebben ze bijgedragen aan veel minder drukke wegen, een betere bereikbaarheid van werklocaties en minder CO2- en stikstof-uitstoot.

Voorlopig blijft thuiswerken – uiteraard waar mogelijk – de norm om corona onder controle te houden, maar dat is zeker niet voor iedereen en altijd mogelijk en uitvoerbaar. Het programma Slim & Schoon Onderweg van de Regio Arnhem Nijmegen gaat daarom werkgevers gericht ondersteunen om flexibel (thuis) te werken en slim te reizen bij de doorstart vanuit de corona-crisis. Een mogelijke leidraad hierbij is:

 1. Thuiswerken waar het kan;
 2. Spreiden van reistijden over de dag of de week, als reizen naar het werk noodzakelijk is;
 3. Openbaar Vervoer gebruiken waar mogelijk;
 4. (Elektrisch) fietsen op korte en middellange afstanden;
 5. Samenrijden op langere afstanden waar mogelijk.

De campagne Zo Werkt Het inspireert en ondersteunt werkgevers én medewerkers met tools, tips en inspirerende voorbeelden om slimme(re) keuzes te maken op het gebied van werken en reizen. Hiervoor is een website gemaakt met:

 • Verschillende tips & tricks en handige mobiliteitstools, -campagnes en -oplossingen. Bijvoorbeeld een thuiswerkchecklist voor werknemers;
 • Inspirerende voorbeelden van werkgevers die al slimmer reizen en werken;
 • Een handige communicatietoolkit op maat waarmee organisaties hun werknemers inspireren en motiveren.

Daarnaast helpt het programma Slim & Schoon Onderweg van de Regio Arnhem Nijmegen werkgevers die hierover advies en ondersteuning willen graag verder, en op maat.

Klik hier voor meer informatie.

Workshop ‘Symbiose track’ op 30 oktober bij ARN

Het netwerk voor circulair ondernemen Oost-Nederland – CIRCLES – organiseert op 30 oktober 2020 een workshop waarin vraag en aanbod van nevenstromen en andere hulpbronnen bij elkaar worden gebracht.  Geheel passend bij het thema zijn we te gast bij ARN in Nijmegen, die reststoffen omzet in herbruikbare materialen.

Bent u benieuwd naar de kansen die het uitwisselen van grondstoffen, energie of andere innovatieve ideeën met bedrijven in andere sectoren biedt? Neem dan deel aan deze interactieve workshop voor MKB-bedrijven in Gelderland, de Symbiose track. Gedurende deze middag wisselt u zoveel mogelijk informatie uit. Dit levert verrassende nieuwe samenwerkingsvormen op tussen bedrijven. Vervolgens wordt er gezorgd dat deze goede verbindingen ook blijven bestaan en uitgroeien tot nieuwe business.

Wat gaan we concreet doen?
Allereerst zal Rutger Jan Pessers, de nieuwe directeur van ARN, een toelichting geven over luierrecycling. Begin 2019 heeft ARN een installatie (reactor) op praktijkschaal gebouwd met een verwerkingscapaciteit van 5.000 ton materiaal op jaarbasis. De verwerkingsmethodiek bestaat uit het verkleinen/mengen en vervolgens verhitten van gebruikte luiers samen met rioolslib tot 250 °C onder een druk van circa 44 bar. Dit gebeurt met behulp van stoom afkomstig uit de bij ARN aanwezige verbrandingsinstallatie. Hierdoor worden niet alleen ziektekiemen gedood, maar bovendien worden medicijnenresten afgebroken indien die in het materiaal aanwezig zijn. Uit de verwerkte luiers ontstaan producten zoals biogas, biogranulaat/compost en herbruikbare plastics. De uiteindelijke bedoeling is om te komen tot een installatie met drie reactoren, waarin 15.000 ton op jaarbasis verwerkt kan worden.

Daarna zult u snel aan de slag gaan. Gedurende de workshop bundelen begeleiders vraag, aanbod en kennis van reststromen en alle andere hulpbronnen die de deelnemende bedrijven zoeken en/of juist beschikbaar hebben. Waar aanbod en vraag op elkaar aansluiten ontstaat een match die voor betrokken partijen een win/win situatie oplevert.

Na afloop van de workshop krijgt elke deelnemer een rapport waarin de matches staan die voor de organisatie van de deelnemer mogelijk interessant zijn.  De gegevens die uitgewisseld worden tijdens de workshop worden – mits daarvoor toestemming is verkregen – ingevoerd in een vertrouwelijke database. Deze gegevens kunnen op latere tijdstippen nog matches opleveren op grond van workshops die in andere regio’s nog plaatsvinden. Indien een match inderdaad interessant is en u daaraan behoefte heeft, kunt u gebruik maken van ondersteuning en begeleiding bij het eventuele vervolgtraject.

Locatie en programma
ARN
Nieuwe Pieckelaan 1
6551 DX Weurt

13.30 uur Ontvangst
13:45 uur Introductie ARN door Rutger Jan Pessers
14:00 uur Inleiding en uitleg middagprogramma
14:30 uur Aanvang rondes kennis uitwisselen tussen bedrijven
16:00 uur Plenaire afronding en borrel
17:00 uur Einde programma

Corona maatregelen
In verband met de coronamaatregelen geldt een maximum van 25 deelnemers. Er zal voldoende gelegenheid zijn om op een veilige manier en met afstand te netwerken en bij te praten.

Aanmelding voor De Variabele Doet! 2021 gestart

Zoals elk jaar organiseert IKN-lid De Variabele ook in 2021 weer haar jaarlijkse De Variabele Doet! dag. Op deze dag werken medewerkers, van kantoorpersoneel tot bewonersbegeleiders, samen met ketenpartners op bijzondere projecten voor bijzondere mensen. Ieder jaar op de eerste vrijdag van februari zetten zij zich geheel belangeloos in voor mensen die het verdienen om een steuntje in de rug te krijgen. Voor deze dag is De Variabele op zoek naar een vijftal projecten in de regio Arnhem-Nijmegen.

De voorkeur gaat uit naar onderhoudgerelateerde projecten die niet binnen een normaal onderhoudsbudget uitgevoerd (kunnen) worden. Projecten waar je in één dag met 2 tot 10 personen echt een verschil kunnen maken. Kent u een instelling of stichting die een ruimte heeft die wel een opknapbeurt kan gebruiken? Of misschien een vereniging van vrienden of kennissen die met wat extra hulp net dat ene project kan oppakken?

Klik hier voor een impressie van een project.

U kunt een project aanmelden via het contactformulier van De Variabele, met vermelding van ‘De Variabele Doet!’ U ontvangt dan een inschrijfformulier waarmee u het project kunt nomineren.

In november maakt De Variabele bekend welke projecten aangepakt gaan worden op vrijdag 5 februari 2021.

InnoTeP 2020 als webinars: Circulair Innoveren

Op 25 september zou de tiende InnoTeP publieksconferentie hebben plaatsgevonden in De Lindenberg. Helaas heeft corona dat onmogelijk gemaakt. Maar de organisatoren zijn heel trots op het programma, dat ze nu via de website kunnen aanbieden. U kunt daar rondkijken en uitzoeken wat u het meest interesseert. Het programma blijft (net als dat van vorige jaren) permanent beschikbaar, dus u kunt kijken wanneer u wilt.

Rond het thema ‘Circulair Innoveren’ worden in drie blokken tien bedrijven voorgesteld met filmpjes en soms nog aanvullende documentatie. Professor Tukker heeft een inleiding opgenomen, waarin hij een aantal ‘ongemakkelijke waarheden’ over circulariteit bespreekt.
Drie deskundige gespreksleiders, Linda van de Maat, Douwe Jan Joustra en Mirjam Kibbeling, presenteren ieder op eigen wijze hun vragen en reflecties over het geboden materiaal. De deelnemende bedrijven zijn:

 • Interface
 • Bedzzzy
 • Wieland Textiles
 • UminCorp
 • Koniklijke Van Wijhe Verf
 • BE O Bottle
 • ARN B.V. (foto)
 • CirTec
 • Dar

InnoTeP is benieuwd wat u ervan vindt. Het is mogelijk om vragen en commentaar te plaatsen op de website en desgewenst geven zij ook vragen door aan de betrokken bedrijven en sprekers.

Klik hier en bezoek InnoTeP 2020.

InnoTeP wenst u een boeiende en leerzame kijk- en luisterervaring!

Bijeenkomst over toekomst Druten en Wijchen

Namens het college nodigt burgemeester Marijke van Beek ondernemers uit Druten en Wijchen uit voor een bijeenkomst waarin de mogelijke samenvoeging van de gemeenten Druten en Wijchen besproken zal worden. De bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 22 oktober 2020 in Zaal Sterrenbosch, Kasteellaan 6 te Wijchen.

logo-bestuurlijke-toekomst-d-w@4x-100

De gemeentebesturen willen dat u ook in de toekomst prettig kunt wonen, werken en leven in onze gemeente. Het wordt alleen steeds lastiger om dit goed voor u te regelen als kleine gemeente. De wereld om ons heen verandert snel. De gemeenten krijgen er steeds meer taken en grote opgaven bij die vragen om een regionale aanpak. Denk aan woningbouw, bereikbaarheid en duurzaamheid. Daarom willen Wijchen en Druten één mooie, landelijke gemeente vormen met 60.000 inwoners en 12 kernen. Om samen sterker te staan.

De gemeenten vinden de visie van de ondernemers op de bestuurlijke toekomst belangrijk. Daarom vragen ze uw mening. Mede op basis hiervan wordt besloten of de bestuurlijke samenvoeging van gemeenten Druten en Wijchen wenselijk is.

Voorbeelden van vragen, die aan de orde zullen komen zijn:

Over Wijchen: Wat is typisch Wijchen? Hoe kijkt u naar Wijchen in vergelijking met andere gemeenten in de regio?

Over Druten & Wijchen: Hoe kijkt u naar de mogelijke samenvoeging van Druten en Wijchen? Hoe zouden beide gemeenten elkaar kunnen versterken? Welke uitdagingen ziet u?

Klik hier om u aan te melden. Dit kan tot en met 21 oktober.

 

Bezwaren tegen Omgevingsvisie Nijmegen (update)

Alle gemeenten in Nederland moeten een Omgevingsvisie opstellen. Dit zijn ze verplicht op basis van de Omgevingswet. Hiermee wordt allerlei wet- en regelgeving op het gebied van de leefomgeving gebundeld in één wet. IKN heeft samen met het ECN bezwaren ingediend tegen de door Nijmegen gepresenteerde ontwerp Omgevingsvisie 2020-2040.

Ontwerp omgevingsvisie Nijmegen plaatje

De invoering van de Omgevingswet, voorzien voor 1 januari 2021, wordt uitgesteld. Dat heeft minister van Veldhoven op 1 april aan de Tweede Kamer laten weten. Een nieuwe invoeringsdatum is nog niet bekend. Dit betekent echter niet dat het werk stil ligt. Veel gemeenten hebben al een ontwerp Omgevingsvisie gepresenteerd. Zo ook de gemeente Nijmegen.

De ontwerp-Omgevingsvisie benoemt vier grote opgaven (of uitdagingen) voor de stad in de komende decennia. Uit deze verschillende opgaven zijn vervolgens acht ruimtelijke keuzes voor de fysieke leefomgeving afgeleid. Eén van de vier grote opgaven betreft de economisch veerkrachtige stad. In dat kader heeft de gemeente een visie geformuleerd die de IKN en ECN (Economisch Collectief Nijmegen) op onderdelen zorgen baart.

Deze zorgen zijn op een viertal bijeenkomsten door vertegenwoordigers van de IKN en ECN geuit, maar in het ontwerp Omgevingsvisie 2020-2040 is daar vrijwel niets van terug te vinden.

De gemeente ziet, om de vraag naar woonruimte te kunnen faciliteren, functiemenging van wonen en werken als oplossing. Streven daarbij is onder meer om  bedrijventerreinen en wijken rondom het kanaal, zoals Winkelsteeg en Oost-Kanaalhavens, meer onderdeel te maken van het ‘stadsweefsel’.

Het gebied Winkelsteeg biedt volgens de ontwerp-Omgevingsvisie op korte termijn ruimte voor ‘transformatie’ en ‘herontwikkeling’. Hiermee wordt bedoeld dat andere bedrijfsfuncties en wonen toegevoegd en ingepast kunnen worden met behoud van groen.

Ten aanzien van het gebied Oost-Kanaalhavens wil de gemeente onderzoeken of dit gebied op midden- en lange termijn (na 2030) mogelijkheden biedt voor transformatie. Dit wordt ook als zodanig aangeduid op de Omgevingsvisiekaart.

IKN en ECN erkennen dat functiemenging op sommige plekken (waar lichtere bedrijvigheid aanwezig is) wellicht mogelijk is maar zijn van mening dat dit voor de bestaande industrieterreinen niet het geval is. Met name de gebieden Winkelsteeg en Oost-Kanaalhavens zijn van oorsprong traditionele bedrijventerreinen waar bedrijven in de hogere milieucategorieën gevestigd zijn, reden waarom industriële bedrijvigheid en wonen hier bewust van elkaar gescheiden zijn.

Wij maken ons grote zorgen dat als gevolg van dit voorgenomen beleid aanwezige industriële bedrijven moeten verdwijnen dan wel hun bedrijfsoppervlakte moeten verkleinen. Uitbreiding of nieuwvestiging zal veelal onmogelijk worden vanwege strenge milieuhygiënische eisen (denk aan geluid, geur, veiligheid en verkeer) die zullen gelden zodra op de terreinen ook wonen mogelijk wordt gemaakt.

Op 24 maart hebben IKN en ECN hun zienswijze inzake de ontwerp-Omgevingsvisie 2020-2040 schriftelijk ingediend bij de gemeente Nijmegen.

ECN en IKN hebben zich bij de beoordeling van de plannen en het opstellen van de zienswijze laten bijstaan door deskundigen van de Stec groep. U vindt de zienswijze en de onderbouwing onder downloads.

Omdat het gemeentebestuur naar ons idee te weinig tegemoetgekomen is aan de bezwaren, hebben we in september tevens aan alle gemeenteraadsleden een brief gestuurd. Zie Omgevingsvisie Nijmegen brief ECN-IKN September 2020 aan de Gemeenteraad

Op woensdagavond 28 oktober zal de Gemeenteraad over de Omgevingsvisie stemmen.

MKB Kredietfaciliteit Gelderland

Gelderland kent een kredietfaciliteit voor innovatieve Gelderse mbk-ers, die hoofdzakelijk actief zijn op de gebieden Food, Life Sciences & Health, Energie- en Milieutechnologie, Maakindustrie, circulaire economie en smart Industries. Daarnaast kunnen ook innovatieprojecten in de zogenaamde cross-overs in aanmerking komen voor financiering.

Het zogenaamde MKG fonds richt zich hiermee dus ook op alle veelbelovende Gelderse bedrijfstakken, net als het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG). Het fonds is opengesteld omdat het financiële middelen van het innovatiedeel van IEG volledig zijn ingezet.

MKG investeert onder marktconforme condities. Voorkeur krijgen die innovatietrajecten waarin private investeerders (onder gelijke voorwaarden en condities) mee investeren.

Wilt u weten of uw project gefinancierd kan worden uit het MKG fonds? Neem dan contact op met de investment manager die actief is voor de sector van Oost NL waar de activiteiten van uw bedrijf in passen.

Klik hier voor meer informatie.

PFAS: meer verantwoorde ruimte voor grondverzet

Er komt op basis van nieuw onderzoek meer ruimte om PFAS-houdende grond en bagger te verzetten. Dat schreef staatssecretaris Stientje van Veldhoven op 1 juli aan de Tweede Kamer. Gebaseerd op nieuwe onderzoeken van RIVM en Deltares biedt zij op drie fronten meer ruimte. Uitgangspunt is en blijft om mens en milieu te beschermen en tegelijkertijd de verantwoorde ruimte zoveel mogelijk benutten.

De eerste verruiming betreft een hogere achtergrondwaarde voor de landbodem. Het RIVM heeft 200 metingen door het hele land gedaan. Op basis hiervan kan een geactualiseerde achtergrondwaarde voor de landbodem voor PFAS worden vastgesteld op 1,4 µg/kg (dit was 0,8 µg/kg) voor zowel grond als bagger. Dit betekent dat er meer mogelijkheden zijn voor bouwers en baggeraars voor het aanbrengen van grond en bagger op de landbodem.

Een tweede verruiming betreft dat nu dezelfde regels voor grond en bagger gelden. Het RIVM heeft samen met Deltares de afgelopen maanden onderzoek gedaan en zij constateren nu dat grond zich net zo gedraagt als bagger. Dit betekent dat het verschil in regels tussen grond en bagger wegvalt. PFAS-houdende grond kan nu ook verantwoord worden toegepast in oppervlaktewater. Uitgangspunt blijft ook hier dat het oppervlaktewater beschermd is en de kwaliteit van de bodem niet slechter wordt.

Ten derde komt er meer ruimte voor het verantwoord toepassen van grond en bagger in 37 diepe plassen. Een knelpunt was dat alleen in diepe plassen, die in verbinding staan met de grote rivieren PFAS-houdende bagger toegepast kon worden. In geïsoleerde diepe plassen die niet in verbinding staan met andere wateren kon dit nog niet. Eerst moest onderzocht worden of -en onder welke omstandigheden het toepassen van PFAS-houdende grond en bagger uit de nabije omgeving van een geïsoleerde diepe plas verantwoord kan. Dat blijkt nu te kunnen. Ook blijkt uit de onderzoeken dat PFOS, een van de PFAS-stoffen, aanzienlijk minder voorkomt in regionale wateren dan in de grotere rijkswateren. Daarom komt er een regionale grenswaarde voor geïsoleerde diepe plassen: 1,1 µg/kg voor PFOS en 0,8 µg/kg voor PFAS. Daarmee kan tot dit niveau in geïsoleerde diepe plassen PFAS-houdende grond en bagger uit de nabije omgeving toegepast worden.

De betrokken sectoren hebben in de taskforce PFAS aangegeven dat met deze verruimingen het overgrote deel van de knelpunten opgelost is. In het najaar van 2020 wordt nog een aantal onderzoeken door het RIVM en Deltares uitgevoerd, waarna mogelijk aanpassingen volgen. Eind 2020 wordt het concept definitieve handelingskader verwacht en in 2021 wordt het definitieve handelingskader vastgesteld. Ondertussen blijft de staatssecretaris werken aan het voorkomen van PFAS-problemen aan de voorkant, met een Europees verbod op PFAS in alle niet-essentiële toepassingen.

Zie de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Graafseweg verder versmald

Op 10 juni heeft de gemeenteraad van Nijmegen besloten om opnieuw een stuk van de Graafseweg te versmallen van vier naar twee rijbanen (plus een busbaan). Lange tijd was er geen meerderheid te vinden voor versmalling, vanwege te verwachten filevorming en sluipverkeer in de aanliggende straten. Ook binnen de coalitie was er verdeeldheid maar de PvdA bleek opeens bereid mee te helpen om de bereikbaarheid van de stad te ‘verbeteren’.

Graafseweg drukte

Alsof het verkeer al niet genoeg gehinderd wordt door de versmalling van het stuk Graafseweg tussen de spoorbruggen en het Keizer Karelplein. Alsof er niet voldoende fietsroutes zijn tussen het Keizer Karelplein en het zuiden van de stad. Alsof de binnenstad nog een extra hoofdpijndossier kan gebruiken, naast de internetwinkels en de coronacrisis. Alsof het streekvervoer een serieus alternatief is voor mensen die te ver weg wonen of werken om met de fiets te reizen. Alsof er één klager is die aan de Graafseweg is gaan wonen toen die nog verkeersluw was. Alsof de gemeente geld over heeft in deze crisistijd en alsof er niet genoeg slechte stukken wegdek in Nijmegen liggen die éérder aan een opknapbeurt toe zijn. Alsof er in Nijmegen genoeg goede transferia zijn, waar bezoekers van de stad graag hun auto achterlaten. Alsof het autobezit in Nederland niet steeds verder toeneemt. Alsof het aantal inwoners van Nijmegen krimpt in plaats van (hard) groeit. Alsof dit dossier een ruzie in de coalitie waard is. Vult u maar aan.

Het besluit van de gemeenteraad is een nieuwe dreun voor de bereikbaarheid van de stad. Ondernemers, werkende mensen en bezoekers uit de regio worden aan de rand van de stad ‘gedoseerd’ omdat de wegen het verkeer niet aan zouden kunnen. En dit nadat de gemeente zelf de vitale invalswegen heeft versmald.
Natuurlijk zal deze ingreep tot verdere opstoppingen leiden maar de ervaring leert dat zo’n besluit niet meer teruggedraaid zal worden. We zijn erg benieuwd op welke toegangsweg de coalitie hierna haar oog laat vallen. Uiteraard zullen we ook dan medestanders zoeken om te proberen van dit doodlopende spoor af te geraken.

Foto: David van Haren