Author Archives: Paul Schmitz

Uitnodiging MVO Award 2018 op 3 juni 2019

De MVO Award is een prijs voor bedrijven uit de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen die zich onderscheiden door aantoonbaar maatschappelijk verantwoord te ondernemen en zichtbaar betrokken te zijn bij onze regio. Bent u nieuwsgierig naar wie de tiende editie van de MVO Award wint? Kom dan naar de uitreiking op maandag 3 juni 2019 bij WerkBedrijf het Rijk van Nijmegen te Nijmegen.

RvN uitdaging logo2

Door de uitreiking van de MVO Award worden bedrijven die – op basis van People, Planet en Profit – bijdragen aan een positief leefklimaat in het Rijk van Nijmegen, in de spotlights gezet. Vorige winnaars zijn onder andere: Banken Champignons, Sanadome, Modderkolk, Holland Food Service, Scholten Awater, Radboudumc en Inexeon.
Naast de prijsuitreiking is er ook aandacht voor inspirerende start-ups. Wie weet zijn zij namelijk de finalisten van de toekomst! Rabobank Rijk van Nijmegen is, net als voorgaande jaren, de hoofdsponsor van het evenement. Het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen faciliteert dit prachtige evenement.

Locatie
WerkBedrijf Rijk van Nijmegen
Boekweitweg 4
6534 AC Nijmegen

Programma (17.00 uur – 20.00 uur)
17.00 uur: ontvangst
17.30 uur: start programma en uitreiking
19.00 uur: borrel en felicitaties!

Aanmelden
Klik hier om uzelf aan te melden. Introducé(e)s zijn ook van harte welkom!

Bijeenkomst opleiding New Engineers ‘Unlocking the value of data’ op 19 juni

We struikelen tegenwoordig over de termen die met data te maken hebben. Logisch want de grote bedrijven als Amazon, Google, Netflix en Facebook worden alsmaar groter omdat ze zoveel weten. Daar gaat dit symposium, dat wordt georganiseerd door data scientists van Luminis en studenten van New Engineers over.
New Engineers plaatje bijgensneden
Het beschikken over grote hoeveelheden data brengt nog geen waarde. Data worden pas waardevol als ze kunnen worden omgezet in relevantie informatie, waarmee je betere beslissingen kunt nemen en nieuwe businessmodellen kunt ontwikkelen.Tijdens dit symposium wordt u bij de hand genomen en hoort u:

• wat big data nu eigenlijk is
• hoe het in de praktijk kan werken
• welke stappen u kunt doorlopen om waarde uit data te halen.Tevens wordt ingegaan op een of meerdere cases die de New Engineers aandragen.

Wanneer: 19 juni, 15:00-19:00
Waar: ConnTech, Industrieweg Oost 11, 6662 NE Elst

Kosten: gratis, wel inschrijven via info@newengineers.nl

Afmelden (na aanmelding) kan tot 48 uur vooraf gratis, daarna bedragen de kosten 75 euro.

“To get value out of data, you need to value data” (Vincent Wiegel)

Regionale infrastructuur; update februari 2019

Goede bereikbaarheid en doorstroming behoren tot de speerpunten in onze belangenbehartiging voor de maakbedrijven. In deze rubriek worden de ontwikkelingen en de besluiten van de overheden op dit gebied regelmatig van commentaar voorzien. Ook dit keer is er weer belangrijk nieuws over de regionale infrastructuur in de regio Nijmegen.

S100 plaatje

Renovatie Waalbrug
Aanvang 2019 had eindelijk het groot onderhoud van de oude Waalbrug moeten starten. Maar er is wederom vertraging, nu door de ‘ontdekking’ van Chroom-6. Veel erger is echter dat gemeente Nijmegen en Rijkswaterstaat hebben aangekondigd dat het oorspronkelijke plan om vier rijstroken open te houden nu van de baan is en er nog maar twee rijstroken open blijven. Volgens Rijkswaterstaat en Nijmegen is dit “de beste manier om het werk veilig, zo snel mogelijk en met zo min mogelijk verkeershinder uit te voeren”. We vinden veiligheid ook belangrijk maar het is natuurlijk uiterst merkwaardig om in dit verband te spreken van “zo min mogelijk verkeershinder”, terwijl dit voor de stad een regelrecht drama gaat betekenen. Aangezien deze situatie maar liefst anderhalf jaar gaat duren, komt de zinsnede “zo snel mogelijk” ook erg vreemd over. De IKN heeft het Bestuurlijke Overleg Mobilieit (BOM) gevraagd op korte termijn bijeen te komen en bezwaar te maken tegen dit besluit van gemeente en Rijkswaterstaat, dat naar onze mening vooral uit fiancieel oogpunt genomen is.

Versmalling Graafseweg
Zoals bekend is vorig jaar een stuk van de Nijmeegse Graafseweg richting Wolfskuil versmald naar één rijstrook. Dit heeft tot gevolg dat dit baanvak doorgaans slechts stapvoets genomen kan worden. Toch heeft de wethouder nu haar oog laten vallen op het baanvak tussen de Rozenstraat en de Wolfkuilseweg, om ook dit te versmallen tot twee rijstroken.
Parallel aan de Graafseweg loopt reeds een breed fietspad, in twee richtingen, dus extra ruimte is hier helemaal niet nodig.  Toch is de gemeente vastbesloten het autoverkeer hier nog verder te belemmeren. De IKN is – met een groot deel van de Nijmeegse politiek – van mening dat de versmalling niet nodig is en dat Nijmegen zich hiermee in eigen voet schiet. En natuurlijk dat het schaarse geld beter aan nuttiger zaken besteed kan worden in plaats van aan dit soort prestigeprojecten.

Aanpak problemen S100
Gelukkig luistert de gemeente Nijmegen soms wel naar de ondernemers als het gaat om bereikbaarheid en doorstroming. De S100 kan het verkeer niet meer aan. Tijdens de werkzaamheden aan de oude Waalbrug zullen daarom grote problemen ontstaan.
De S100 moet eigenlijk een doorstroomroute zijn met een ‘groene golf’. Helaas is er, met name op de Energieweg meer sprake van horten en stoten dan van een golf. De borden die de juiste snelheid moeten aangeven om de optimale doorstroming te bereiken staan ook helemaal niet aan.
Een groene golf is op de Energieweg ook niet mogelijk omdat er gekozen is voor verkeerstechnische oplossingen die daarmee moeilijk te verenigen zijn. Zo kent de Energieweg twee rotondes zonder stoplichten. Bij een rustig verkeersaanbod draagt een rotonde bij aan een vlotte doorstroming. Bij drukte niet, omdat dan telkens voorrang gegeven moet worden aan verkeer op de rotonde. Ook de drukknopjes bij de oversteekplaatsen van fietsers helpen natuurlijk niet, omdat ze de optimale cyclus van rijden en stoppen verstoren.
De gemeente heeft de Nijmeegse ondernemers gevraagd knelpunten aan te geven en daar is nu een reactie op gekomen. De gemeente heeft zich voorgenomen nog in 2019 een aantal maatregelen te nemen, die weinig geld kosten en op korte termijn de doorstroming enigszins kunnen verbeteren.
Het gaat daarbij op de volgende zaken:
. andere route voor de overstekende bus bij het kruispunt Mauritssingel-Laauwikstraat
. langer groen voor verkeer naar Arnhem op het ‘splitsingspunt’ Lent
. de voormalige busbaan op Mauritssingel vanuit de richting Arnhem bij de rijbaan trekken (reeds gebeurd)
. op het Nelsen Mandelaplein een van de rijstroken rechtsaf richting Wijchen vervangen door een extra strook rechtdoor richting Goffert
. de busbaan op de weg door Jonkerbos linksaf richting Ien Daleslaan inzetten voor autoverkeer.

Daarnaast wil de gemeente nader onderzoek doen om méér verkeer naar de parallelweg S111 te dirigeren, teneinde de Mauritssingel te ontlasten, alsmede naar verbetering van de doorstroming op het Gaziantepplein. Dit zal echter niet tot resultaten leiden vóórdat de werkzaamheden aan de Waalbrug beginnen.

Knooppunt Bankhoef
Minister Van Nieuwenhuizen heeft besloten dat er een studie komt naar de fileproblematiek op de A50 tussen Ewijk en Oss. De regio is erin geslaagd de problemen tussen de knooppunten Bankhoef en Paalgraven op de zogenaamde MIRT-agenda (Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport) te krijgen. Na de MIRT zal er een zogenaamde verkenningsfase ingaan, tenminste indien er dan ook zicht op financiering is.

Nijmegen denkt over milieuzone voor de hele stad

Op dit moment zijn gemeenten vrij om een milieuzone naar eigen model op te zetten. Omdat dit tot een wirwar aan regels heeft geleid, treedt vanaf 2020 een nieuw systeem in werking. Voor de gemeente Nijmegen is het uitroepen van het gehele grondgebied van de stad tot milieuzone een optie.

Milieuzone Utrecht foto

Vanaf 2020 hebben gemeenten twee mogelijkheden voor dieselauto’s:

  • Een zogenaamde gele milieuzone: alleen dieselauto’s met Euroklasse 3 of hoger zijn toegestaan.
  • Een zogenaamde groene milieuzone: alleen dieselauto’s met Euroklasse 4 of hoger zijn toegestaan.

In 2025 komt er naar verwachting een herziening van de regels. De keuzemogelijkheden worden dan:

  • Een groene milieuzone: alleen dieselauto’s met Euroklasse 4 of hoger zijn toegestaan.
  • Een blauwe milieuzone: alleen dieselauto’s met Euroklasse 5 of hoger zijn toegestaan.

Daarnaast wordt het vanaf 2025 mogelijk een zero emission zone in te stellen.

Voor vrachtwagens gaan andere normen gelden:

  • Een groene milieuzone: alleen vrachtwagens met Euroklasse IV of hoger zijn toegestaan.
  • Een blauwe milieuzone: alleen vrachtwagens met Euroklasse VI of hoger zijn toegestaan.

Het college van Nijmegen overweegt om voor het gehele grondgebied van de stad, dus inclusief alle bedrijventerreinen, vanaf 2020 te kiezen voor de groene variant, waarbij alleen dieselauto’s en bestelwagens met Euroklasse 4 of hoger zijn nog toegestaan. In 2025 zou dan zelfs de blauwe variant in werking treden.

Daarnaast zal het college wellicht vanaf 2022 het strenge regime, een blauwe zone dus, voor vrachtwagens instellen, ook voor de gehele stad.

We kunnen ons voorstellen dat bedrijven hierdoor in de problemen zouden komen. Als de strenge zones voor heel de stad gelden zal het ook niet meer mogelijk zijn om op een Nijmeegs bedrijventerrein goederen over te slaan van oudere naar nieuwere vrachtwagens.

Overigens gaf een woordvoerder van de gemeente Nijmegen aan dat er nog niets vastligt en dat de gemeente nog een keuze moet maken uit meerdere opties.

Dreigen zulke maatregelen u als ondernemer veel geld te gaan kosten? Laat het ons weten, dan kunnen wij een inventarisatie maken.
Zodra de gemeenten in de regio met definitieve plannen komen, zullen we u hierover ook informeren.

EduHackathonNL op 22 en 23 maart

Op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart 2019 vindt de eerste EduHackathonNL plaats. Nijmegen is één van de vier steden waar de EduHackathonNL gaat plaatsvinden en wordt georganiseerd vanuit MeetUp024: een beweging van enthousiaste leraren en schoolleiders in de regio Nijmegen die bijeenkomsten organiseert op basis van thema’s die inspireren en verbinden dwars door alle lagen van het onderwijs heen. MeetUp024 werkt zonder budget en bijeenkomsten zijn altijd gratis.

EduHackathon-banner

MeetUp024 is de broedplaats binnen de innovatieagenda ‘Ieder Talent Telt’. Vanuit de ontstane gedachte om met deze bijeenkomsten van toegevoegde waarde te zijn voor leerlingen en docenten, en daarmee voor onze regionale samenleving, wordt EduHackathonNL georganiseerd.

Tijdens EduHackathonNL gaan gedurende 24 uur multidisciplinaire teams aan de slag om te werken aan innovatieve, concrete oplossingen voor onderwijsvraagstukken die door deelnemers zelf kunnen worden ingebracht. Teams bestaan uit leraren en andere (onderwijs)professionals, leerlingen en studenten, ondernemers, developers en designers en worden begeleid door een procesbegeleider. Op zaterdagavond presenteren de teams de uitkomsten aan publiek en jury. Het is de wens van de organisatie dat de ideeën, concepten of prototypes vervolgens geadopteerd worden door de stad.

EduHackathonNL wordt vrijwillig georganiseerd door een enthousiaste groep van zo’n twintig docenten uit alle lagen van het onderwijs. Op dit moment worden contacten gelegd met diverse partijen in Nijmegen om te bekijken hoe deze elkaar kunnen versterken. Daarbij is de rol van regionale ondernemers van groot belang: zij zijn in staat om onderwijsvraagstukken vanuit een ander, verfrissend perspectief te bekijken? Hoe zien zij de toekomst van hun bedrijf? Wat vraagt dit toekomstperspectief van toekomstige werknemers? Welke kennis is van belang? Over welke vaardigheden moeten zij beschikken? En hoe vertaalt zich dit naar het onderwijs?
Ook hebben de regionale ondernemers de kracht en vaardigheid om ideeën om te zetten naar concrete en haalbare plannen.

De organisatie zou het daarom als een enorme kans zien wanneer ondernemers uit de regio willen deelnemen aan EduHackathonNL in Nijmegen. Bovendien kunnen zij ook zelf een challenge voor het onderwijs inbrengen.

Klik hier voor meer info en aanmelden voor de EduHackathonNL te Nijmegen. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Nicole Moorman via 06-33638124.

RCT Gelderland organiseert ‘Machine Learning Event’

Voor ontwikkelaars van automatische test- en meetsystemen wordt, naast verzamelen en verwerken van meet-informatie, adaptief (zelflerend) kunnen interpreteren van deze informatie ook steeds belangrijker. Hoe kan de regio ons helpen om ‘machine learning’ op te nemen in onze systemen?
Flanders

Dit vroeg Eric Sülter van TEVEL/Enduteq uit Westervoort zich af. Een rondgang van RCT Gelderland langs bedrijven leverde op dat er meer belangstelling is voor Machine Learning. Daarom organiseren RCT Gelderland en de Radboud Universiteit een event om antwoord te vinden op de vraag: wat kan Machine Learning betekenen voor de industrie?

Sprekers zijn onder anderen Eric Hostens (Flanders Make Onderzoekscentrum voor Maakindustrie uit Lommel, Vlaanderen) en Tom Heskes (Radboud Universiteit). Eric Hostens zal ons vertellen hoe Flanders Make technieken ontwikkelt om machines zelflerend te maken, met een sterke focus op veiligheid en leersnelheid. Op die manier mikt het op praktische toepasbaarheid binnen de strenge context van de industrie van vandaag.Tom Heskes licht toe wat de Radboud Universiteit de industrie kan bieden op het gebied van Machine Learning.

Programma
15:00 uur: Ontvangst met koffie en thee
15.30 uur: Welkomstwoord | Radboud Universiteit
15.45 uur: Inleiding door Ruud Schuurman| Innovatiemakelaar RCT Gelderland en Eric Sülter | TEVEL/Enduteq Westervoort
16.00 uur: Lezing Tom Heskes
16.45 uur: Lezing Eric Hostens
17:30 uur: Borrel
18:00 uur: Lopend buffet
20.00: Einde.

Datum, aanvang en locatie
Woensdag 30 januari 2019 15:00-20:00 uur Huygensgebouw, Heyendaalseweg 135, Zaal HG00.307

Wilt u erbij zijn, meldt u zich dan aan via deze link.

Regionale infrastructuur; update oktober 2018

Goede bereikbaarheid en doorstroming behoren tot de speerpunten in onze belangenbehartiging voor de maakbedrijven. In deze rubriek worden de ontwikkelingen en de besluiten van de overheden op dit gebied regelmatig van commentaar voorzien. Ook dit keer is er weer belangrijk nieuws over de regionale infrastructuur in de regio Nijmegen.

Versmalling Graafseweg
Vorig jaar is een stuk van de Graafseweg richting Wolfskuil versmald naar één rijstrook. De wethouder heeft de burgers destijds verzekerd dat er door de versmalling, die zeer tegen de zin van ondernemend Nijmegen was, geen files zouden ontstaan. Deze bewering ontmoette destijds al veel scepsis en dat blijkt nu volledig terecht. Volgens de gemeente zelf is de reistijd ‘minder dan een minuut’ langer geworden. Maar (bijna) een minuut is op die paar kilometer natuurlijk heel veel. Was het rijden over de Graafseweg vroeger al een crime door de slechte afstelling van de stoplichten, tegenwoordig is het zelfs buiten de spits vaak stapvoets rijden om voorbij de wegversmalling te komen.

Volgens de gemeente rijdt er nu minder verkeer over de Graafseweg dan vóór de versmalling. Moeten we daar blij mee zijn, omdat de vertraging anders nog veel groter zou zijn? En waar zijn deze mensen dan? Mijden ze de stad (en de winkels die ondanks alles proberen het hoofd boven water te houden)? Volgens de gemeente moeten automobilisten maar de S100 (zie verderop) nemen, maar is ooit uitgezocht hoeveel mensen de Graafseweg nemen, terwijl ze sneller via de S100 op hun bestemming zouden zijn?

Onder meer de IKN heeft destijds aangegeven dat de versmalling van de Graafseweg niet nodig was om fietsers meer ruimte te geven. Een betere optie was om de bestaande versmalling richting centrum, van twee naar één rijstrook, op een meer zuidelijk punt in te zetten. Maar de wethouder en Groen Links willen vooral minder auto’s in de stad en zijn niet geïnteresseerd in alternatieve oplossingen.

En alsof het allemaal nog niet genoeg is ligt er opeens een plan om wéér een stuk van de Graafseweg te versmallen. En er zou al op korte termijn een proef moeten komen omdat in 2019 de renovatie van de oude Waalbrug zal beginnen.
De meest logische gedachte is natuurlijk dat we voorzichtig moet zijn met het terugbrengen van de wegcapaciteit, juist vanwege die aanstaande werkzaamheden en de moeilijk voorspelbare gevolgen. Gelukkig is de gemeenteraad zo verstandig geweest om een fysieke proef af te wijzen.

De IKN is voorstander van initiatieven om mensen uit de auto en op de fiets te krijgen maar is tegenstander van dit soort botte bijl methodes. Versmalling van belangrijke verkeersaders treft namelijk iedereen, ook mensen die sterk van de auto afhankelijk zijn. En dat zijn toch vooral ondernemers en andere werkende mensen, juist degenen die voor het gros van de inkomsten van de gemeente en het land zorgen. De stad groeit en blijft de komende jaren nog groeien en het individuele gemotoriseerde vervoer zal daar zeker in meegroeien. Versmalling van de belangrijke verkeersaders is dus voor een gemeente als Nijmegen, die een regionale centrumfunctie wil vervullen, erg onverstandig en zal in de toekomst tot toenemende problemen leiden.

S100 en de doorstroming
Volgens de gemeente Nijmegen moeten mensen de S100 (Oversteek, Energieweg, Neerbosscheweg) nemen in plaats van de Graafseweg. Maar de S100 heeft nu helemaal niet de capaciteit om extra verkeer te verwerken. In de spits staat deze weg namelijk al helemaal vol. Verschillende zaken hinderen een goede doorstroming.
De stoplichten bij het Citadelcollege springen vaak zonder noodzaak op rood en snel daarna weer op groen, zonder dat kruisend verkeer groen heeft gekregen.
Voor de oprit van de brug moet vaak op de kruisende (en doorgaans lege) bus richting Italiëstraat gewacht worden, zelfs als die nog lang niet in de buurt is.
De maximum snelheid op de brug zou makkelijk omhoog kunnen naar 70. Volgens Groen Links zorgt een versnelling van 50 naar 70 voor veel extra uitstoot. Dit is natuurlijk een nogal merkwaardig argument, gezien de slechte doorstroming in de hele stad, waar continue gestopt en weer opgetrokken moet worden.
De Energieweg kent te veel rotondes. Een rotonde zorg alleen bij een laag verkeersaanbod voor betere doorstroming. Wordt het drukker, dan werken stoplichten beter, ook omdat deze op elkaar af te stemmen zijn.
De knopjes voor fietsers zijn niet met een goede doorstroming en groene golf te verenigen. Het is beter om de fietsers groen te geven binnen de rood/groen cyclus voor de auto’s. Waarschijnlijk kunnen de fietsers dan ook langer groen krijgen, terwijl ze nu altijd eerst moeten stoppen, op de knop drukken en wachten.
De afslag richting stad over de Neerbosscheweg kent maar één rijstrook, die altijd vol staat.
De groene golf ‘staat vaak niet aan’ of de borden reageren onverwacht.
Op de Neerbosscheweg krijgen de zijstraten te lang groen.

De IKN zal, zo mogelijk in overleg met de andere ondernemersvereniging aandringen op echte verbetering van de doorstroming, op de S100 en op de andere belangrijke verkeersaders.

Foto: de Gelderlander

NextOEM voor ondernemers die de volgende stap willen zetten

U heeft een goed idee dat u inmiddels samen met uw team heeft omgezet naar een product waarmee u omzet maakt, maar hoe brengt u vervolgens uw bedrijf naar een volgende stap? In deze kritieke overgangsfase, van startup naar scale-up, is leiderschap nodig. Dat vraagt om andere vaardigheden van de ondernemer. Herkenbaar?

NextOEM foto

NextOEM ondersteunt in deze doorgroeifase, om de kans op succes zo groot mogelijk te maken. De coöperatie NextOEM heeft met Brainport Development een programma ontwikkeld waarin deelnemende ondernemers met elkaar én met behulp van elkaar een ontwikkel- en groeitraject in gaan. In samenwerking met Briskr, RCT Gelderland, IKN en anderen wordt het nu in Nijmegen en omstreken uitgerold.

Next OEM business growth circles is een programma van een jaar, waarin onderwerpen als strategie, organisatieontwikkeling & leiderschap, financiën, marketing en verkoop worden behandeld voor uw specifieke bedrijf waarbij u niet enkel van de deskundigen leert maar ook van uw collega ondernemers. De deelnemers, zes tot maximaal tien per groep, komen bij elkaar op zes contactdagen; een introductiedag en vijf bijeenkomsten van 14.00 tot ongeveer 21.00 uur. Tussentijds gaan zij zelf intensief aan de slag met de aangereikte materie. Ze worden begeleid door professionele programmaleiders en krijgen coaching waarbij gebruik wordt gemaakt van online tools.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij in de doorgroeifase zitten van startup naar scale-up: zij hebben één of meerdere producten beschikbaar en zijn gestart met de commercialisatie hiervan. Ook hebben ze vaak al een eerste investeringsronde achter de rug. Voordat de deelnemer begint aan het programma wordt een scan gemaakt van zijn / haar ondernemersvaardigheden en van het bedrijf. Op basis hiervan worden de doelstellingen voor het programma samen met de ondernemer bepaald.

Na het jaar worden de deelnemers niet aan hun lot over gelaten. Zij kunnen onderdeel van de NextOEM community blijven. Hierdoor blijven zij profiteren van elkaars kennis en expertise d.m.v. cirkel bijeenkomsten en netwerk bijeenkomsten met andere deelnemers, topic deskundigen en programma partners.

Informatie en Inschrijven kan via: www.nextoem.com.

RCT event ‘Nieuwe Tijden’ op 1 november

Op 1 november is het RCT-event in de Honigfabriek te Nijmegen van 14.30 tot 20.00 uur. Hier moet je, als ondernemer uit de maakindustrie, bij zijn! Laat je inspireren door de verhalen van Michiel Muller, een echte gamechanger, die nu supermarkten beconcurreert met PicNic, of door Benno Oderkerk, die ooit in de schuur begon en nu een wereldspeler is met de productie van spectrometers. Kom ook zelf in beweging en leg je vragen aan collega-ondernemers voor, of denk mee over Smart Industry en de nieuwe tijden.

RCT event plaatje

Nieuwe Tijden is niet voor niets het thema van het RCT-event. Meer dan ooit in de geschiedenis van de mensheid is veranderen de constante geworden. Wat vandaag nog niet lukt, is morgen mogelijk. En je blijft alleen aangehaakt als je de kansen van vandaag ook nu verzilvert. Dat vraagt om ondernemerschap, focus en verrassende verbindingen. Tijd dus om stil te staan bij deze veranderende tijd. De innovatiemakelaars van RCT Gelderland ondersteunen u graag bij het maken van die verrassende verbindingen, waardoor slimmer en duurzamer kan worden gewerkt.

Programma
14:30 uur     Ontvangst Honig complex Nijmegen
15:00 uur     Opening door de innovatiemakelaars
15:10 uur     Sprekers
                      Benno Oderkerk (CEO Avantes)
                      Michiel Muller (oprichter Picnic en Routemobiel)
                      Michiel Scheffer, gedeputeerde Provincie Gelderland
16:15 uur     Deelsessies
                      Smart Café (thema: vernieuwde businessmodellen),
met medewerking van: Remeha, Hencon, EPR en Techcomlight)
                      Ruim baan voor Nieuwe Ideeën
                      Nieuwe Tijden RCT
18:00 uur     Afsluiting door de voorzitter van RCT Gelderland, Theo Lammers
18:30 uur     Walking dinner
20:00 uur     Einde

Klik hier om uzelf aan te melden.

Dag van de Ondernemer Wijchen op 16 november

Op vrijdag 16 november, de ‘Dag van de Ondernemer’ organiseert de gemeente Wijchen een ontbijtbijeenkomst voor ondernemers. MKB-Nederland heeft de derde vrijdag van november hiertoe uitgeroepen omdat ondernemers een dag verdienen waarop ze worden bedankt voor hun lef en doorzettingsvermogen. De gemeente Wijchen trakteert ondernemers daarom een ontbijt op deze dag.

Dag van de ondernemer Wijchen 2018

Het programma begint om 8.00 uur in de Raadzaal van het Kasteel, Kasteellaan 9 in Wijchen, met een welkom door wethouder Nick Derks. Vanaf 7.45 uur kunt u binnenlopen.

Vervolgens krijgt u een presentatie van het Wijchense internetbedrijf Yoast én kunt u een virtual reality tour door de regio Arnhem-Nijmegen maken. Rond 9.30 uur is de bijeenkomst afgelopen en start de nieuwe werkdag

Aanmelden kan – vóór maandag 5 november – per mail bij Sandra Langens (s.langens@drutenwijchen.nl).