Author Archives: Paul Schmitz

Zomervakantie 2019

Het secretariaat van de IKN is van maandag 1 juli tot maandag 15 juli gesloten in verband met de zomervakantie. In deze periode kunt u, bij geen gehoor, desgewenst een boodschap inspreken op ons antwoordapparaat of een e-mail sturen. Uw bericht wordt dan zo snel mogelijk beantwoord. 

Strandvakantie 2

Het bestuur van de IKN wenst ook u een prettige zomervakantie!

Het kabinet investeert 100 miljoen in het technisch vmbo

Er is behoefte aan voldoende technisch opgeleid personeel. Daarom investeert het kabinet 100 miljoen euro in het technisch vmbo en probeert het leerlingen te verleiden om te kiezen voor een technische opleiding. Dat gebeurt onder andere door jonge, startende bedrijven in wedstrijdvorm mee te laten denken. Minister Slob stelt hiervoor maximaal 40.000 euro per plan beschikbaar.

Arie Slob foto 1

De scholen krijgen een extra financiële injectie omdat goed techniekonderwijs hard nodig is. De vraag vanuit het bedrijfsleven naar goed opgeleid technisch personeel neemt toe. Tegelijk worden scholen geconfronteerd met dalende leerlingaantallen en een afname van het aandeel leerlingen dat kiest voor vmbo-techniek. Dat maakt het lastig om in alle regio’s kwalitatief hoogstaand en dekkend techniekonderwijs te blijven bieden. Ook staat de kwaliteit van de opleidingen onder druk door een dreigend docententekort.

Minister Slob: “We investeren flink in technisch onderwijs. Maar er moeten voldoende leerlingen zijn die voor techniek kiezen. Alle hulp is daarbij welkom, zodat we in de toekomst voldoende technisch opgeleiden hebben. Ik ben heel benieuwd met welke ideeën deze jonge ondernemers komen!”

Vanaf 2020 wordt de 100 miljoen euro ingezet op basis van regionale plannen die vmbo-scholen samen met mbo-instellingen en het bedrijfsleven opstellen. Een deel van het geld gaat naar het vso, de voortgezet speciaal onderwijs-scholen die ook technisch vmbo aanbieden.

InnoTeP 2019: Over robots, cobots en lerende machines

Initiatieven zoals Smart Industry zijn tekenend voor de voortschrijdende robotisering en automatisering in de maakindustrie. Er is nu al veel mogelijk op dit gebied, maar wat brengt de toekomst voor bedrijven en de mensen die er werken? Op vrijdagmiddag 27 september 2019 besteedt de Stichting InnoTep aandacht aan deze ontwikkelingen tijdens een symposium in De Lindenberg.Doeko fotoAan het woord komen fabrikanten (AWL, Olmia) en gebruikers (Doeko) van robots en cobots (collaborative robots) in de maakindustrie om erachter te komen wat er in de nabije toekomst mogelijk en nodig is op het gebied van robotisering.
Zal die toekomst ook zinvol werk blijven brengen voor mensen? Deze vraag wordt voorgelegd aan Robert Went (WRR), Ton Wilthagen (Tilburg University) en Jessica van Wingerden (Schouten & Nelissen, Leuven University).
Behalve robotisering en cobotisering is er ook nog het toenemend gebruik van kunstmatige intelligentie. Tom Heskens (Radboud University) vertelt het ons vanuit een academisch perspectief, en Martijn Elkink (Singa) en Bram den Teuling (Orikami) laten zien hoe de praktijk eruit kan zien. Joost Gerritsen (Legal Beetle) belicht het vraagstuk van mensenrechten in het robottijdperk.

Het programma luidt als volgt:

13:00 – 13:15: Opening & inleiding | Ben Dankbaar (InnoTeP)
13:15 – 14:15: Robots en cobots: waar gaat dat heen?
Raphael Smals in gesprek met:
• AWL (lasrobots)
• Olmia (cobots)
• Doeko.14:15 – 14:40: Koffiepauze

14:40 – 15:40: Is er in de toekomst nog voldoende en zinvol werk?
Podiumdiscussie onder leiding van Pascale Peters (Nyenrode & Radboud Universiteit) met
• Robert Went (WRR)
• Ton Wilthagen (Universiteit Tilburg)
• Jessica van Wingerden (Schouten & Nelissen & Leuven University)

15:40 – 16:05: Koffiepauze

16:05 – 17:35: Intelligente systemen en lerende machines: waar gaat dat heen?
• Tom Heskes (Radboud Universiteit) | Kunstmatige intelligentie, wat is dat eigenlijk?
• Martijn Elkink (Singa)
• Bram den Teuling (Orikami)
• Joost Gerritsen (Legal Beetle) | Mensenrechten in het robottijdperk

17:35 – 17:45: Afsluiting | Ben Dankbaar (InnoTeP)
Tussen de themablokken door is er ruimte om in de koffiepauzes nieuwe mensen te leren kennen en bij te praten met oude bekenden. Het programma start op vrijdag 27 september om 13:00 uur en eindigt omstreeks 17:45, maar vanaf ca. 12:00 bent u al welkom voor een broodje en een kop koffie. InnoTeP 2019 vindt zoals u gewend bent plaats in De Lindenberg in het centrum van Nijmegen.

Aanmelden is gratis, maar wel dringend gewenst in verband met de catering en de naamkaartjes. Dat kan tot uiterlijk 24 september via deze link.

Driedaagse cursus circulair ondernemen en circulair design voor Gelderse maakbedrijven

Circulaire economie is een hot thema; een systeem waarin producten langer meegaan, slim worden hergebruikt en gerecycled. Of waar, in plaats van producten, diensten worden aangeboden. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe business modellen.
De Metaalunie en RCT Gelderland bieden een driedaagse cursus aan om u op weg te helpen met circulair ondernemen en circulair design. Na afloop heeft u zowel een lange termijn visie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

 

Circo-workshop-21-low-res-credit-Chantal-Bekker

Dag 1: Initiate Workshop, 10 september
Tijdens deze eerste dag duikt u in het gedachtegoed van de circulaire economie. Bedrijven en ontwerpers onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen kunt komen door de toepassing van circular design-principes. Zo mogelijk is er ook een rondleiding.

Dag 2: Ideate Workshop, 24 september
In deze sessie gaan de deelnemers gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design strategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden opgepakt en verder verkend. In een aantal interactieve werkvormen worden alle eerder verzamelde inzichten verwerkt tot potentiële circulaire producten en diensten.

Dag 3: Implement Workshop, 3 oktober
Tijdens de laatste workshop wordt voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van waardevolle circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van het beste concept uit de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Tevens leert u om te gaan met barrières.

Deelname en kosten
Per bedrijf wordt een bijdrage van € 500,- gevraagd. Voor dit bedrag kunnen twee personen drie volledig verzorgde workshopdagen volgen. De werkelijke kosten bedragen € 2.000. Het lage tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Aantal deelnemers per serie: maximaal tien bedrijven (twee personen per bedrijf).
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Voldoet u al aan de informatieplicht energiebesparing?

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. Deze regelgeving is in 2019 uitgebreid. Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er nu een informatieplicht van energiebesparende maatregelen voor bedrijven die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of een equivalent daarvan verbruiken. Met de informatieplicht moet de energiebesparing bij bedrijfsleven en overheid versneld worden en de CO2-reductie in Nederland een extra impuls krijgen.

informatieplicht energiebesparing plaatje

Valt uw bedrijf (‘Wm-inrichting’) onder de informatieplicht energiebesparing van de Wet milieubeheer? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket van rvo.nl rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd.
Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Voor negentien bedrijfstakken is er een EML opgesteld.

Op de website van RVO Nederland vindt u een introductiefilm en meer informatie over de informatieplicht energiebesparing, waaronder een stappenplan informatieplicht energiebesparing om te controleren of uw bedrijf aan de informatieplicht energiebesparing moet voldoen.
Heeft u een informatieplicht? Bepaal dan met het stappenplan welke Erkende Maatregelenlijst (EML) voor uw bedrijfstak geldt en wat de lijst op hoofdlijnen inhoudt. Het stappenplan is een hulpmiddel.
Het echte rapporteren doet u in eLoket. Schaf hiervoor toegang tot het digitale loket ‘eHerkenningsmiddel niveau 1′ aan.
Doorloop, voordat u gaat rapporteren, de complete EML voor uw bedrijfstak op de door u genomen energiebesparende maatregelen. Is er voor uw bedrijf geen EML? Zet dan op een rij welke energiebesparende maatregelen u voor uw bedrijf heeft genomen.
Uiterlijk op 1 juli 2019 moet u aan de meldplicht voldaan hebben.

Bijeenkomst ‘Maakbedrijven met zonnepanelen op het dak’ op 8 mei

Het is inmiddels al flink ingeburgerd: bedrijven die zonnepanelen (PV) op hun daken aanbrengen. Op deze manier wekken ze zelf energie op, die ze kunnen gebruiken voor hun productieproces, of leveren ze energie aan de buren, dan wel aan het net. Het lijkt gemeengoed maar de werkelijkheid is, zoals vaker, weerbarstig.

zonnepanelen foto

Leveren aan het net is lang niet altijd mogelijk. En wat dan? Opslaan? Bij het installeren van PV komt vaak ook heel wat kijken. Om kennis te delen en van elkaars ervaringen te leren organiseert RCT Gelderland in Lent een bijeenkomst over de zonnige en schaduwzijden van de aanleg van PV op bedrijfsdaken.

Programma
15.00 uur: Ontvangst
15.30 uur: Inleiding door Gerard van Gorkum van ARN BV
16.00 uur: Ervaringen van ondernemers. Ben Dankbaar in gesprek met Arno Dumoré van Duflex Mechatronics BV uit Elst en Bart van Doesburg van Doeko BV uit Weurt.
16.45 uur: Pauze
17.00 uur: Ervaringen van ondernemers. Ben Dankbaar in gesprek met Ed van Dalen van Conntech BV uit Elst
17.30 uur: Buffet
20.00 uur: Einde.

De bijeenkomst is op woensdag 8 mei van 15.00 tot 20.00 uur bij Hotel Van der Valk aan het Eduardplein 4 in Nijmegen-Lent. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Terugblik op bijeenkomst Link Café en IKN op 20 maart

Op 20 maart organiseerde de IKN samen met Link Magazine een mooie en boeiende bijeenkomst over de noodzaak van innovatie en de condities waaronder (continue) innovatie in ondernemingen tot ontwikkeling kan komen. Gemist? Via dit korte verslag kunt u de schade deels inhalen.

maurice geraets foto

Spreker Maurice Geraets (foto) van NXP wierp in zijn presentatie onder meer de vraag op wanneer een autonome auto het gaat winnen van Max Verstappen. Hij denkt dat dit nog ruim tien jaar duurt. De laatste stap automatisering is vaak veel moeilijker dan de eerste negentig procent. Maar het hoeft ook niet meteen volledig autonoom te zijn. We kunnen ook autonome auto’s brengen die mensen afzetten bij een transferium, zodat de auto’s niet een drukke stad in hoeven.

Er is geen auto waar geen chips in zitten (gemiddeld voor 380 dollar) en IKN-lid NXP is op deze groeiende markt zeer goed vertegenwoordigd. Elke anderhalf jaar verdubbelt het aantal IC’s op een vierkante centimeter, waardoor deze dubbel zoveel kan. Dat is ook nodig want de autonome auto zal een veel groter ‘brein’ nodig hebben dan de huidige auto’s. Voor de broodnodige communicatie tussen auto’s onderling en tussen auto’s en centrale servers, is het wel noodzakelijk dat er meer standaarden overeengekomen worden. Maurice herinnert eraan dat er in Nederland 10 miljoen auto’s rondrijden die niet autonoom zijn, maar hij denkt dat een klein percentage ‘robocars’ al een belangrijk positief effect zal hebben op de doorstroming en het gedrag van mensen in ‘ouderwetse’ auto’s.

De tweede spreker staat voor geheel andere innovaties. Het is Joost van Abeelen, COO van Luxexcel , dat tien jaar geleden werd opgericht rond een unieke technologie om transparante componenten met behulp van een 3D-printer te maken. Het bedrijf richtte zich aanvankelijk op alle markten voor deze materialen, maar concentreert zich nu op brillenglazen. De printers werken niet met de gangbare spuitmondjes maar de laagjes worden als het ware opgedruppeld, hetgeen resulteert in een ‘glas’, dat alleen nog op maat gemaakt hoeft te worden voor het gekozen montuur en voorzien hoeft te worden van een coating.

Omdat de brillenmarkt onderhevig is aan sterke prijsdruk, richt Luxexcel zich op dit moment vooral op de sterke en bijzondere oogafwijkingen. Het bedrijf maakt in feite bestaande producten op een andere manier, maar het is druk op zoek naar oplossingen die niet met het traditionele slijpwerk gemaakt kunnen worden, zoals speciale lagen om virtual reality toe te voegen. Voorlopig wil het bedrijf daarbij werken met partners, die al bekend zijn bij de eindgebruikers.

Ad van Berlo (foto), hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven en oprichter van het ontwerpbureau VanBerlo in Eindhoven, en zijn collega Bart Versteeg hebben veel onderzoek gedaan naar ontwerpgerichte innovatie en zogenaamde ‘Creative Equity’. De gebruiker speelt daarbij een belangrijke rol. Van Berlo: “De wereld is complex en dynamisch. Hoe blijf je als ondernemer bij? We moeten continu transformeren en innoveren, maar wat je produceert, moet wel echt werken.”
Hij benadrukt dat bedrijven elkaar nodig hebben en raadt aan samen te werken in duidelijke allianties.
Verder refereert hij nog aan een onderzoek van McKinsey dat 2.200 CEO’s vroeg naar hun mening over het eigen vermogen tot ontwikkeling en innovatie. Slechts zes procent was daar tevreden mee. En de meesten weten ook niet hoe ze dat moeten veranderen.
Van Berlo heeft één belangrijke vraag voor de ondernemer: hoe blijf je de komende jaren relevant met je producten? Ogenschijnlijk een simpele vraag, die in werkelijkheid uit drie delen bestaat: wat zijn de mogelijkheden van je personeel, zoals de vaardigheden om te ontwikkelen? Bestaat er een cultuur van innovatie? En heb je een goede propositie, ben je competitief genoeg?
Het gaat volgens hem om het creëren van waarde, materiële maar ook immateriële, zoals: hoe ontwerp je jezelf en positioneer je je, wat is je drive, waar geloof je in? “Kijk naar de dingen vanuit het perspectief van de gebruiker: wat heeft hij nodig, hoe kan het bedrijf zich aanpassen aan die behoefte.”

Spreker Bart Versteeg van VanBerlo ging onder meer in op de ‘Innovation Engine’. Een bedrijf moet een heldere innovatiestrategie hebben, een innovatieportfolio (waar zijn je markten en klanten?) en goede innovatieprocessen en dito methoden.
In Link Magazine van april 2019 gaat Bart Versteeg uitgebreider in op dit onderwerp.

Na de presentatie ontstond er een levendige discussie over de presentaties, de onderwerpen die aan bod kwamen en de manier waarom de technologieën in de toekomst kunnen worden ingezet.

Klik hier voor een uitgebreider verslag van de bijeenkomst uit Link Magazine.

Google’s Digitale Werkplaats naar Nijmegen van 3 tot en met 7 juni

In 2016 heeft Google samen met de gemeente Nijmegen in De Vasim de Digitale Werkplaats georganiseerd. Ruim 1150 ondernemers en studenten namen gedurende twee dagen deel aan verschillende cursussen en workshops van Google over digitale vaardigheden. Denk aan workshops over onder meer het vergroten van online zichtbaarheid, online veiligheid en het analyseren van hun website.
 
Van 3 tot en met 7 juni komt de Digitale Werkplaats opnieuw naar Nijmegen om lokale ondernemers te trainen om beter te worden in (online) marketing, programmeren, online veiligheid en meer. Google nodigt ondernemers uit om deel te nemen aan de gratis workshops om hen verder te helpen bij het groeien van de onderneming.
Op maandag 3 juni wordt om 14:00 uur op het Waalbandijk (Honigcomplex) de Digitale Werkplaats on Tour geopend. Wethouder Monique Esselbrugge en Pim van der Feltz (Country Director Google NL) zullen spreken over het belang van digitaal en de Google Digitale Werkplaats on Tour. U bent van harte welkom bij dit bijzondere moment. Aansluitend zal de workshop ‘Basis online marketing strategie’ worden gegeven.Datum/tijd: 3 mei om 14.00 uur (13.45 uur inloop)
Workshops: dagelijks van circa 10.00 tot 18.00 uur.

Locatie: Waalbandijk (Honigcomplex), NijmegenKlik hier om aan te melden. Deelname is gratis maar het aantal plaatsen is beperkt.

Nieuwe Monitor Vestigingsklimaat Nijmegen verschenen

Recentelijk is de Monitor Vestigingsklimaat 2018/2019 voor Nijmegen verschenen. Volgens de monitor krijgt het ondernemersklimaat in Nijmegen van ondernemers en instellingen in de stad een 6,6. Dit is iets lager dan de vorige meeting, maar wel hoger dan bij enkele referentiesteden. Gegroeid is de tevredenheid over de bereikbaarheid per OV, de eigen huisvesting, de nabijheid van onderwijs- en kennisinstellingen en de nabijheid van toeleverende en afnemende bedrijven.
image197292-1.2f57c2c5
De monitor geeft een positief beeld van de arbeidsmarkt: het afgelopen jaar zijn er 3.050 arbeidsplaatsen bijgekomen. Tegelijkertijd is het voor ondernemers lastig om personeel te vinden in sectoren als transport, ICT, bouw, zorg en horeca.
Van de ondervraagden denkt 77 procent dat de toekomstverwachting voor hun bedrijf verbetert of gelijk blijft, 10 procent verwacht dat het minder goed zal gaan.
Tevredenheid is er ook over het imago van de stad (7,3), voor de bereikbaarheid per fiets (8,2), de aanwezigheid van voorzieningen en evenementen (7,7) en het woon- en leefklimaat (7,5).
Er zijn echter ook punten waarover ondernemers minder tevreden zijn ten opzichte van eerdere metingen. Zo is de waardering voor de bereikbaarheid van de stad met 0,6 punten gedaald ten opzichte van 2016, tot 6,1. Dit is zelfs lager dan in 2012, vóórdat de tweede stadbrug er was (!). Dit is een heel slecht resultaat, dat de vorige en huidige coalitiepartijen zichzelf zwaar zouden moeten aanrekenen.
Andere ‘zakkers’ zijn de afgenomen waardering van de veiligheid en criminaliteitsbestrijding (van 6,6 naar 6,3), de gemeentelijke regelgeving (van 6,2 naar 5,9) en de digitale dienstverlening (van 6,5 naar 6,3).
De tevredenheid over de lokale lasten blijft begrijpelijkerwijs op een laag niveau (5,6).
De gemeente Nijmegen is zelf vrij tevreden over de uitkomsten, maar de IKN is van mening dat vooral zaken die met het ondernemen te maken hebben, voor verbetering vatbaar zijn. Ook een gemeente moet een ‘zesjescultuur’ niet willen.
Verder moet bedacht worden dat een deel van het positieve beeld dat voortvloeit uit de resultaten, te maken heeft met de economische hoogconjunctuur en minder het gevolg is van lokaal beleid.

Klik hier voor de complete monitor.

Groot onderhoud aan A325 en Pleijroute (N325)

Vanaf 8 juli t/m 25 augustus voert de provincie Gelderland groot onderhoud uit aan de A325 en Pleijroute (N325). Het asfalt wordt vervangen én de vangrail wordt gerenoveerd. Aan de N325 komen vier pechhavens. De impact van de werkzaamheden raakt de hele regio Arnhem-Nijmegen vanwege de wegafsluitingen op de drukste N-weg van Nederland.

Automobilisten kunnen zelf meehelpen om de filedruk zo laag mogelijk te houden én de veiligheid voor weggebruikers en wegwerkers te bewaken. Het advies is om alternatieven zoals de fiets en het openbaar vervoer te gebruiken en zo mogelijk alleen gebruik te maken van de officiële omleidingsroutes én om rekening te houden met een vertraging van 15 tot 20 minuten bij het inplannen van de reistijd.

Groot onderhoud A325 en N325_met huisstijl

Werkzaamheden
De werkzaamheden vinden plaats op de A325 van knooppunt Ressen tot het Nijmeegseplein (GelreDome) en van het Nijmeegseplein tot knooppunt Velperbroek (Pleijroute/N325). Er wordt zeven dagen per week gewerkt, ook ’s nachts. Het werk wordt uitgevoerd in drie fasen, zoals aangegeven op de kaart.
• Fase 1; week 28–29 (ma 8 juli t/m zo 21 juli 2019)
N325, van Nijmeegseplein tot knooppunt Velperbroek
• Fase 2; week 30–32 (ma 22 juli t/m zo 11 augustus 2019)
A325, van knooppunt Ressen tot Nijmeegseplein
• Fase 3; week 33–34 (ma 12 augustus t/m zo 25 augustus)
N325, van knooppunt Velperbroek tot Nijmeegse plein.

Eén zomer overlast in de regio is bewuste keuze
In de regio zijn er meerdere werkzaamheden zoals de werken aan de Waalbrug (Nijmegen) en de Apeldoornseweg in Arnhem. De voorbereidingen voor de werkzaamheden zijn een jaar geleden gestart, in nauw overleg met de andere wegbeheerders. Er is bewust gekozen om de werkzaamheden niet achter elkaar uit te voeren maar in één keer in één zomer. In de zomervakantie is er namelijk minder verkeersdrukte (15% minder voertuigen). De planning van de wegbeheerders is goed afgestemd, waarbij ook ruimte is gelaten voor onvoorziene omstandigheden.

Uit de auto en op de fiets helpt de files te verminderen
De A325 en de N325 vormen belangrijke verbindingen in de regio en naar andere delen van het land. Bovendien is de N325 met 80.000 voertuigen per dag de drukste N-weg van Nederland. Deze hoeveelheid auto’s, de aansluitingen op de bedrijventerreinen én de brug maken het werk complex. Hinder is niet te vermijden, wel te verminderen. Daar kunnen automobilisten en bedrijven een belangrijke rol in spelen. Tussen Arnhem-Nijmegen ligt de snelfietsroute RijnWaalpad. In de periode van de wegwerkzaamheden is het mogelijk dat de fietstijd korter is dan de reis met de auto. Ook de trein in combinatie met bus of ov-fiets is in deze periode een goed alternatief. Zeker omdat de treinen minder druk zullen zijn vanwege de vakanties. Werkgevers kunnen gebruik maken van gratis acties om hun medewerkers te stimuleren op de fiets te stappen, slim te werken en slim te reizen.

Reis goed plannen
Het advies aan iedereen is om de reis goed te plannen en rekening te houden met de werkzaamheden, veilig te blijven rijden, de omleiding te volgen en geduld te hebben. De overlast duurt één zomer. Daarna is de weg weer als nieuw, hetgeen bijdraagt aan de veiligheid en de doorstroming op de weg.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en veel gestelde vragen op de website van de provincie.
Actuele informatie over de afsluitingen is te vinden vanaf juni op de website van bereikbaar Gelderland.

Met dank aan VNO NCW en de mobiliteitsmakelaar.