Author Archives: Paul Schmitz

Omgevingsvisie Nijmegen: u kunt nu nog inspraak hebben!

Op 2 maart is er een inloopavond over de Omgevingsvisie van de gemeente Nijmegen. De avond is opgezet als een informatiemarkt en specialisten van de gemeente zijn aanwezig om de acht ruimtelijke keuzes, zoals deze zijn genoemd in de ontwerp-Omgevingsvisie, nader toe te lichten. IKN en ECN zullen de bijeenkomst ook benutten om een aantal ernstige zorgen te uiten.

Ontwerp omgevingsvisie Nijmegen plaatje

Samen met het ECN (Economisch Collectief Nijmegen) heeft de IKN overleg gevoerd met de gemeente Nijmegen over de omgevingsvisie. Dat heeft op een aantal punten helaas nog te weinig resultaat gehad.
IKN en ECN hebben de volgende bezwaren bij het ontwerp omgevingsvisie zoals dat er nu ligt:
1. We maken ons grote zorgen over de voorgenomen functiemenging op de bestaande industrieterreinen (wonen in combinatie met industriële bedrijvigheid).
2. We hebben de indruk dat deze functiemenging meer gericht is op en afgeleid is van nieuwe vormen van werken in plaats van de meer traditionele werkgelegenheid in de industriële bedrijven. Industrie en wonen verdragen elkaar nu eenmaal slecht dus functiemenging is vragen om problemen.
3. Het voorgestelde beleid heeft tevens als effect verlies aan grondoppervlak en uitbreidingsmogelijkheden voor met name industriële bedrijvigheid. Dit zowel in ruimte (m2) maar ook waar het gaat om de milieuhygiënische randvoorwaarden zoals geluid, geur en verkeer.
Het is erg belangrijk dat ondernemers hun stem laten horen omdat de gemeente van nature meer geneigd is te luisteren naar inwoners (kiezers) dan naar haar ondernemers.
We zouden het daarom erg waarderen als meerdere bedrijven en hun directies deze zorgen op 2 maart met de gemeente Nijmegen willen delen.
De omgevingsvisie wordt straks hét document (beleid) waaraan alle nieuwe initiatieven, uitbreidingen en verlengingen van vergunningen worden getoetst. Ook u kunt daardoor makkelijker in de problemen komen dan u wellicht denkt!
De inloopavond is van 19.30 tot 21.30 uur in de Jan Massinkhal (Nieuwe Dukenburgseweg 5 te Nijmegen). We hopen op u komst!
Op 16 maart is er nog een afspraak gepland met de ambtenaren van de gemeente Nijmegen, die de voorliggende omgevingsvisie hebben opgesteld. Alsdan zullen we de door u geuite bezwaren opnieuw inbrengen en ondersteunen.

Deelnemers gezocht voor groot onderzoek naar dertigersbrein in Nijmegen

De Radboud Universiteit, het Radboudumc en het Max Planck Instituut willen het menselijk brein ontrafelen en beter begrijpen. Daarom hebben ze een groot onderzoek op poten gezet. Voor deze ‘Healthy Brain Study’ worden duizend dertigers een jaar lang gevolgd en getest. Met hulp van werkgevers worden deze dertigers gezocht.

Healthy Brain Study plaatje 2

In het kader van dit onderzoek wordt een groot aantal gegevens verzameld, bijvoorbeeld door bloedonderzoek, een MRI, een fietstest, de opname van maten en het onderzoeken van gedrag, kennis en gevoelstoestanden. De gegevens zullen de basis vormen voor tal van andere onderzoeken.

De onderzoekers vragen of werkgevers hun medewerkers (29-38 jarigen) willen informeren over de studie en of zij voor hun medewerkers (3×8 uur) tijd beschikbaar stellen, zodat zij de labdagen binnen werktijd kunnen doen. De medewerkers moeten daarnaast zelf ook nog 26 uur in het onderzoek investeren.

Voordelen voor de werkgever zijn:

 • Vraagstukken binnen uw organisatie beantwoorden
 • Uw medewerkers worden bewust van hun leefstijl
 • Draagt bij aan een gezonder Nijmegen (indien van toepassing)
 • Data uit onderzoeksvragen kunnen leiden tot interventies op gebied van gezonder leven, (psychisch) welbevinden en werk (burn-out/stress, duurzame inzetbaarheid)
 • Imago: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • Free publicity
 • Kennisbijeenkomsten medewerkers
 • Bijeenkomst IKN op het lab.

Voordelen voor de werknemer zijn:

 • Financiële vergoeding oplopend tot 200 euro
 • Meetresultaten leidend tot inzicht in leefstijl
 • Foto van de hersenen.

Klik hier voor een PP presentatie van het project.

Voor meer informatie of deelname kunt u contact opnemen met Janet den Hollander (Janet.denhollander@radboudumc.nl).

Lenteloper Event op 24 maart 2020

Op 24 maart 2020 worden samen met de commissaris van de Koning van Gelderland John Berends en de burgemeesters van Arnhem en Nijmegen, Ahmed Marcouch en Hubert Bruls, ondernemers uit de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen in het zonnetje gezet.

Lenteloper foto

Samen rollen zij de lenteloper uit om nieuwe bedrijven een warm welkom te geven en wordt de verbinding gelegd tussen regionale partners en ondernemers.
Het Lenteloper-event is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het vestigingsklimaat in de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen. Primair ondernemers, clusterorganisaties en ketenpartners.

Programma
17.30 – 18.00 uur: ontvangst inclusief hapje
18.00 – 19.40 uur: inhoudelijk programma begeleid door dagvoorzitter Angelique Kruger, televisiepresentatrice bij Omroep Gelderland met Nieuwe bedrijven in de regio aan het woord, Frits Oevering, senior econoom bij RaboResearch, over het vestigingsklimaat in Gelderland en Frank Montanus, die een geestige en inspirerende samenvatting van de avond zal geven
19.40 – 21.00 uur: netwerken en buffet

Locatie
Huis der Provincie, Provincie Gelderland
Markt 11
6811 CG Arnhem

Datum en tijd
Dinsdag 24 maart 2020
18:00 – 21:00 uur

Aanmelden
Klik hier om u aan te melden.

Leren en ontwikkelen met de SLIM subsidie?

Misschien heeft u de radioreclame van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de SLIM subsidie al gehoord. Het ministerie wil meer aandacht voor een leven lang leren en hiervoor kunt u als ondernemer gebruik maken van de SLIM-subsidie. Voor de toekomst van uw bedrijf en uw werknemers is het belangrijk dat zij zich blijven ontwikkelen qua kennis, vaardigheden en ervaring. Zo blijven ze wendbaar, productief en duurzaam inzetbaar.

Alle MKB-ers kunnen een beroep doen op deze subsidiemogelijkheid. De subsidie kan zowel individueel als in samenwerkingsverband worden aangevraagd. De overheid stelt € 48 miljoen ter beschikking voor de SLIM regeling in de periode van 2020-2022.

Laat het uw gemeente weten als u geïnteresseerd bent in het samenwerkingsverband, dan kunnen zij u in contact brengen met andere geïnteresseerde ondernemers zodat u samen tot een succesvolle subsidieaanvraag kunt komen.
Wijchense ondernemers U kunnen een mail sturen naar goedezaken@wijchen.nl.

Voor individuele mkb-ondernemingen is het subsidiebedrag maximaal € 24.999. Het subsidiepercentage is voor klein mkb 80% en voor middelgroot mkb maximaal 60%.

Voor samenwerkingsverbanden is het maximum € 500.000 per project en € 200.000 per deelnemende onderneming en het subsidiepercentage maximaal 60%.
Klik hier voor meer informatie over deze SLIM subsidieregeling.

Week van de circulaire economie van 3 tot en met 7 februari

Van maandag 3 februari tot en met vrijdag 7 februari 2020 staat Nederland volledig in het teken van de circulaire economie. Tijdens deze Week van de Circulaire Economie openen circulaire ondernemers, organisaties en overheidsinstellingen hun deuren om andere professionals mee te nemen in de kansen en mogelijkheden.

RvN circulair plaatje 2

Het Rijk van Nijmegen heeft stevige circulaire ambities die de komende jaren samen met ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden worden ingevuld. In dit kader is de Circulaire Raad geformeerd die de initiatieven aanjaagt, ondersteunt en voor het voetlicht brengt. Tijdens de Week van de Circulaire Economie wordt op vrijdag 7 februari de regionale raad officieel gepresenteerd. Ook wordt dan de website ‘Circulair Ondernemen’ onthuld, die alle kennis, producten, projecten, activiteiten en deelnemers in de circulaire economie van het Rijk van Nijmegen publiceert. U bent van harte welkom om op vrijdag 7 februari dit nationaal aangekondigde event bij te wonen.

Programma

14.45 uur: Inloop
15.00 uur: Presentatie Circulaire Raad
15.10 uur: Onthulling website Circulair
15.15 uur: Het perspectief van een slimme houtmachine
15.20 uur: LABhack studenten en circulaire studieverenigingen
15.35 uur: Circulaire producten en projecten
15.40 uur: Vooruitblik
15.50 uur: Afsluiting met aangeklede borrel en circulaire ondernemersmarkt.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Help mee de regio meer circulair te maken, ontmoet de drijvende krachten en ontdek de businesskansen.

Locatie

Dialogum I & II, Rabobank Rijk van Nijmegen, Keizer Karelplein 1, Nijmegen.

Vacaturemarkt Wijchen op 27 maart 2020

Op zoek naar personeel in Wijchen of omgeving? Op vrijdag 27 maart vindt de Vacaturemarkt Wijchen weer plaats. Er zijn nog enkele plekken vrij voor enthousiaste werkgevers. Heeft u vacatures op het gebied van administratie, communicatie, ICT of bouw/techniek en wilt u een speeddate met kandidaten? Dan liggen hier kansen voor u!

Huis van de gemeente Wijchen foto

De vacaturemarkt is op vrijdag 27 maart 2020 van 14.00 -17.00 uur in de hal van het Huis van de gemeente Wijchen. Als het u niet lukt om aanwezig te zijn dan kunt u ook vacatures mailen. Voor meer informatie kunt u mailen naar: info@hetwerktwijchen.nl.

 

Advies gemeente Nijmegen en ODRN bij circulair ondernemen

De gemeente Nijmegen en de ODRN bieden bedrijven met plannen voor circulair ondernemen een vrijblijvend adviesgesprek aan. Zij helpen ondernemers graag om de juiste stappen te zetten. Zij geven u informatie over regelgeving en vergunningen. En zij helpen u bij het leggen van contacten met instanties en netwerken.

ODRN plaatje

Bij circulair ondernemen gaat het bijvoorbeeld om:
. circulair ontwerpen van producten (in de breedste zin van het woord)
. hergebruik of levensduurverlenging van producten
. het productieproces circulair inrichten, bijvoorbeeld door recyclen, voorkomen van afval, of afval gebruiken als grondstof voor nieuwe producten (of een andere hoogwaardige toepassing)

Vraag voor uw initiatief zo vroeg mogelijk een oriënterend, vrijblijvend adviesgesprek aan met adviseurs van de gemeente en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). klik hier voor meer informatie.

Circulair ondernemen biedt economische kansen voor uw bedrijf, maar ook voor andere bedrijven in de stad en regio. Om de circulaire economie in Nijmegen te bevorderen, ondersteunen de gemeente Nijmegen en de ODRN ondernemers met advies.

Mocht u het nog niet weten: ook de IKN ondersteunt een project om de circulaire economie in Nijmegen en omgeving dichterbij te brengen. Klik hier voor meer informatie.

Banenmarkt nieuwkomers in Gelderland op 16 januari

Bent u werkgever in de bouw, installatietechniek, infratechniek, elektrotechniek, metaaltechniek of industrie? Zet dan donderdag 16 januari 2020 van 16.00 tot 18.00 in uw agenda. De provincie organiseert dan namelijk samen met Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland, Gemeente Arnhem en WerkBedrijf Rijk van Nijmegen een banenmarkt voor nieuwkomers.

Op de banenmarkt kunt u kennismaken met zestig tot tachtig gemotiveerde deelnemers met verschillende (professionele) achtergronden.

Het programma van de bijeenkomst luidt:

15.45 uur: ontvangst
16.00 uur: welkomstwoord door burgemeester Marcouch
16.15 uur: presentatie werkgevers
16.45 uur: kennismakingsronde werkgevers: statushouders gaan in gesprek met meerdere werkgevers
18.00 uur: afsluiting met een hapje en een drankje.

Meer informatie of aanmelden? Laat dat dan uiterlijk op 31 december weten aan Ad Verpaalen (a.verpaalen@wbrn.nl).

 

De bouw piept en kraakt onder stikstof en PFAS-problematiek

Bouw en bouwgerelateerde bedrijven hebben het moeilijk. Terwijl ze eigenlijk hard aan het werk zouden moeten zijn om de woningnood op te lossen en verouderde infrastructuur op te knappen en nieuwe werken aan te leggen, liggen veel projecten stil vanwege de rechterlijke uitspraak over het PAS en een nieuwe, zeer strenge norm op het gebied van de PFAS-chemicaliën.

grondbank foto

Ondanks het feit dat bouwprojecten ter plaatse slechts een geringe hoeveelheid uitstoot van stikstofoxiden opleveren mag er in veel gebieden niet meer gebouwd worden omdat er al te veel stikstof is neergeslagen in nabijgelegen natuurgebieden. Ten tijde van het instellen van de Natura 2000 gebieden hebben werkgevers hiervoor al gewaarschuwd, maar de problemen zijn alleen maar vooruitgeschoven. Uiteraard moet de bouw zich zelf ook inspannen om de uitstof van stikstof te beperken maar er is veel méér nodig. Zonder ingrijpende maatregelen om de veeteelt schoner te maken blijven we in grote delen van het land tegen de limiet aan werken en zullen de problemen niet structureel opgelost worden.
Als een tijdelijke snelheidsbeperking van het verkeer in de buurt van kwetsbare gebieden kan helpen om de situatie op korte termijn te verbeteren, dan moet die optie zeker meegewogen worden. Exclusief volledig elektrische auto’s natuurlijk want die hebben geen lokale uitstoot.

En toen werd op 1 oktober opeens het ‘Tijdelijk Handhavingskader’ inzake PFAS van kracht, waarbij het verboden werd om grond met 0,1 microgram van deze stoffen per kilogram te vervoeren naar plekken waar de grond nog ‘schoon’ is. Op 8 juli had de staatsecretaris het nieuwe handhavingskader reeds aangekondigd, maar in de tussentijd is er niets gebeurd om te voorkomen dat tal van bouw-, bagger- en andere activiteiten waarbij grond verplaatst moet worden, stil kwamen te liggen. En dat vanwege een volledig discretionaire norm, die immers alleen is vastgesteld omdat lagere waarden dan 0,1 microgram niet meetbaar zijn.
Natuurlijk dienen we uiterst voorzichtig te zijn met gevaarlijke chemische stoffen, zeker als we nog niet weten hoe gevaarlijk ze zijn. Maar als de overheid opeens hals over kop dit soort drastische maatregelen invoert, moet ze ook zorgen voor oplossingen, desnoods door tijdelijke opslagfaciliteiten te creëren. En graag snel.

Regionale infrastructuur; update november 2019

Goede bereikbaarheid en doorstroming behoren tot de speerpunten in onze belangenbehartiging voor de maakbedrijven. In deze rubriek worden de ontwikkelingen en de besluiten van de overheden op dit gebied regelmatig van commentaar voorzien. Ook dit keer is er weer nieuws over de regionale infrastructuur in de regio Nijmegen.

Waalbrug foto

Verzet in Nijmeegse gemeenteraad tegen verdere versmalling Graafseweg
Vrijwel alle oppositiepartijen hebben gevraagd om een debat over het plan van wethouder Harriët Tiemens om opnieuw een stuk van de Graafseweg in Nijmegen te versmallen. De partijen vrezen, net als de IKN en anderen ondernemerspartijen voor de doorstroming en voor de bereikbaarheid van het centrum vanuit Nijmegen Zuid en vice versa.
De wethouder wil het baanvak tussen Rozenstraat en Wolfkuilseweg versmallen. Daarnaast is het de bedoeling om het baanvak tussen Wolfkuilseweg en Cavaljéweg anders in te richten (maar wel vierbaans te laten).
Als redenen worden onder meer opgegeven dat de Graafseweg geen landelijke route meer is, dat het verkeer over de S100 moet rijden, dat er meer ruimte moet komen voor fietsers en dat er soms te hard gereden wordt.
Net als bij de versmalling van het noordelijke gedeelte zijn de argumenten ook nu weer nogal dogmatisch en niet hard. Er is meer dan voldoende ruimte voor fietsers, de S100 slibt al helemaal dicht en de verkeersintensiteit is de laatste decennia enorm toegenomen, dus het heeft geen enkele zin om een vergelijking met het verleden te maken.
Wij kunnen een herinrichting billijken maar de weg moet vierbaans blijven om verdere opstoppingen en overlast te voorkomen. De IKN zal dit standpunt delen met de politiek en de andere ondernemersverenigingen.

Renovatie Waalbrug
Intussen zucht de stad onder de tijdelijke versmalling van de oude Waalbrug. Weliswaar is al een belangrijk gedeelte van de dragende constructie en het wegdek van de oostkant van de brug opgeknapt en vervangen, het duurt allemaal wel heel lang. Vrijwel dagelijks zijn er files op de Mauritssingel, de S100 en de Nieuwe Ubbergseweg, waar het regelmatig tot aan de afslag Millingen vaststaat.
De IKN is van mening dat het oorspronkelijke plan, om altijd vier rijbanen vrij te houden voor het verkeer, te snel is opgegeven, nadat de stof Chroom-6 was aangetroffen in de coating van de brug. Ook zouden de werkzaamheden geïntensiveerd kunnen en moeten worden, zodat de vervanging van het wegdek versneld zou kunnen worden uitgevoerd.

Jonkerbosplein
De gemeente Nijmegen heeft besloten dat er op het Jonkerbosplein een moskee moet komen. De bouw van een moskee op deze plek heeft grote nadelen. Het remt niet alleen de ontwikkeling van de Novio Tech Campus (NTC), die nu nog maar één kant op kan groeien, een moskee past niet bij een (high tech) bedrijventerrein én er worden 140 parkeerplaatsen voor opgeofferd.
Station Goffert zou met een goede parkeervoorziening tot een succesvolle hub uitgebouwd kunnen worden. Hiermee zou het autoverkeer richting centrum verminderd kunnen worden, hetgeen de gemeente zelf zo graag wil.
Maar er worden juist parkeerplaatsen opgeheven en veel bezoekers van de moskee zullen met de auto komen, waardoor er nog meer beslag zal worden gelegd op de (parkeer)ruimte. Helaas heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het plan en is de grond al verkocht.

A50
Eerder maakten we melding van het feit dat, na een lobby van de IKN en andere ondernemersverenigingen de problemen van de A50 een plek hebben gekregen op de zogenaamde MIRT-agenda. De problemen zijn acuut. Op 24 oktober ging het weer helemaal mis en viel er een dode in een kop-staartbotsing.
Eind van het jaar besluit Den Haag of het baanvak van de A50 tussen de knooppunten Bankhoef en Paalgraven in aanmerking komt voor grote aanpassingen, zoals verbreding, en/of langere invoegstroken. Zelfs al valt daarover een definitief besluit, dan kan het nog tien jaar duren voordat deze aanpassingen zijn doorgevoerd.
De IKN zal in de betreffende gremia aandringen op snellere maatregelen, om de ergste nood te ledigen en gevaarlijke situaties op te lossen.