Archives

InnoTeP 2021: Innovatie in medische apparaten en toepassingen

Na de ‘ingeblikte’ versie van 2020 organiseert InnoTeP dit jaar weer een normale InnoTeP, waarbij u welkom bent in De Lindenberg op vrijdag 24 september. Dit jaar richt InnoTeP zich op innovatie in medische apparaten en toepassingen.

Wie een ziekenhuis, huisartsenpraktijk of zelfs een verzorgingshuis binnenloopt, kan het niet ontgaan dat de zorg een high-tech omgeving is geworden. Soms is dat heel zichtbaar, met geavanceerde apparatuur in behandelkamers of zelfs zorgrobots die praten met patiënten, maar soms springt die technologie minder in het oog omdat zij zich onder de huid bevindt of alleen in de operatiekamer zichtbaar is.

Medische en zorginnovatie is heel divers, maar InnoTeP probeert toch een overkoepelend beeld te schetsen met een breed palet van innovaties. Natuurlijk zocht InnoTeP naar innovaties van Nederlandse bodem en dan bij voorkeur innovaties die daadwerkelijk tastbaar zijn en niet slechts bestaan uit bits en bytes. Dit leverde een drietal thema’s op die centraal staan in het programma van InnoTeP 2021. In elk van de thema’s presenteren drie ondernemingen hun innovaties en kozen wij een expert die reflecteert op het grote geheel. Tot slot vertelt Chris Doomernik van Health Valley iets over de dynamiek in de medische sector.

Klik hier om u (gratis) aan te melden voor InnoTeP 2021.


Programma vrijdag 24 september

Inloop met koffie en broodjes vanaf 12:00 uur


13:00 – 13:15: Opening & inleiding | Ben Dankbaar


13:15 – 14:15: Ondernemen in medische apparaten

. eNose
. Plasmacure
. ATRO Medical
. Ben van den Elshout (Demcon Macawi): Lessen van Demcon Macawi.


14:35 – 15:35: Productie in de cleanroom

. GATT Technologies
. Spierings
. HCM
. Berend van Meer (Universiteit Leiden & Universiteit Twente): Nxt Gen High Tech en biomedische productie­technologie.


16:00 – 17:00: Communicatie tussen apparaten en patiënten

. Sara
. Tessa
. Parkinson Smart Watch
. Marjolein den Ouden (Hogeschool Saxion & ROC Twente): De interactie tussen mensen en machines.


17:00 – 17:25: Dynamiek in de medische sector | Chris Doomernik (Health Valley)


17:25 – 17:30: Sluiting, dank aan sponsors.

InnoTeP nodigt u uit voor een drankje aan de bar, na afloop.

Communicatie met de leden

De laatste maanden hebben bestuursleden van de IKN een aanzienlijk aantal leden bezocht. Uit de bezoeken komt onder meer naar voren dat de leden prijs stellen op het sneller verspreiden van voor de maakbedrijven relevante informatie. Het bestuur wil daarom ‘Teams’ gaan inzetten als extra communicatiemiddel.

Het voordeel van Teams is dat leden desgewenst snel een bericht kunnen krijgen over in Teams geplaatste informatie. Waar nodig wordt er alleen een korte omschrijving op Teams geplaatst, met een link naar het complete bericht.

Daarnaast kunnen documenten die voor alle leden bedoeld zijn (zoals jaarverslagen en andere stukken voor de ledenvergaderingen) eenvoudig in Teams geplaatst worden.

Binnenkort zullen alle leden een bericht krijgen, waarmee ze toegang tot IKN-Teams kunnen krijgen.

De communicatie via Teams zal de postale uitnodigingen vervangen. Dit vanwege economische en milieuredenen. De huidige digitale nieuwsbrief zal in elk geval voorlopig blijven bestaan.

Ook in de komende maanden zullen bestuursleden doorgaan met het bezoeken van leden, in een frequentie van minimaal twee afspraken per maand. Deze bezoeken worden namelijk erg op prijs gesteld door de leden en leveren veel goede informatie op over wat er onder de leden leeft en waaraan behoefte is, zodat we als IKN de leden maximaal kunnen ondersteunen.

Programma najaar 2021 en jubileum

Nu de lockdown voorbij is en we weer met een groter aantal mensen bij elkaar mogen komen, kunnen we onze bedrijfsbezoeken weer gaan opstarten. Na de zomervakantie zullen er in elk geval drie ‘live’ bijeenkomsten gehouden worden, waaronder onze jubileumbijeenkomst.

In september zullen we starten met een ‘Kijk in de Keuken’ bij IKN-lid DPN Rikken. Dit bedrijfsbezoek moest eerder uitgesteld worden vanwege de corona-maatregelen.

Daarnaast zullen we een bezoek aan Planon brengen, waarbij er tevens aandacht besteed zal worden aan het technisch onderwijs. Ook de formele ledenvergadering zal onderdeel zijn van het programma.

En last but not least: dit jaar bestaat de IKN 75 jaar. Dit willen in het najaar graag uitgebreid vieren met al onze leden, tijdens een spetterende jubileumbijeenkomst.

Zodra de data vast staan, zullen de uitnodigingen voor deze bijeenkomsten verstuurd worden.

Personele veranderingen en verhuizing

Na meer dan zeventien jaar actief te zijn geweest als secretaris en ambtelijk secretaris, gaat Paul Schmitz de IKN verlaten. Hij vindt het tijd voor nieuw bloed bij de IKN en hij wil ook meer tijd kunnen besteden aan zijn familie en zijn andere klanten.

De administratie en financiën zullen overgenomen worden door Ton de Kleijn van IKN-lid Modderkolk. Relatiebeheer en acquisitie van nieuwe leden zullen door Simon de Luij en Edwin van Poppel overgenomen worden.

Het bestuur bedankt Paul voor zijn geweldige inzet gedurende de afgelopen jaren.
Paul dankt alle leden voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren en hij wenst de maakbedrijven in onze regio een mooie toekomst toe.

Het postadres van de IKN luidt voortaan:
IKN
Postbus 360
6600 AJ Wijchen.

Telefoonnummer en e-mailadres veranderen niet.

Kijk in de keuken bij DPN Rikken Print B.V. op 9 september

Nu het corona-virus op zijn rug ligt, kunnen we eindelijk weer bijeenkomsten organiseren. We pakken de draad weer op met een kort bedrijfsbezoek onder de noemer Kijk in de keuken bij… Bij deze bezoeken is er geen externe spreker en geen ledenvergadering, maar gewoon een korte presentatie over het bedrijf, een rondleiding en een biertje. De volgende Kijk in de keuken bij… zal, uiteraard geheel coronaproof plaatsvinden op donderdag 9 september a.s. bij

DPN Rikken Print B.V.

DPN Rikken Print is een drukkerij met een ongedwongen, prettige, maar ook professionele cultuur. DPN Rikken Print werkt met state-of-the-art materiaal en drukwerktechnieken zodat ze altijd het beste resultaat kan garanderen. Maar professioneel drukwerk is niet het enige wat DPN Rikken Print te bieden heeft. Kennisdeling vinden ze bij DPN Rikken bijvoorbeeld erg belangrijk. Daarom organiseren ze regelmatig inspirerende kennissessies en trainingen die niet alleen voor hun klanten erg interessant zijn, maar ook voor bijvoorbeeld ondernemersverenigingen uit het hele land. Zo wil DPN Rikken Print enerzijds haar jarenlange kennis en ervaring etaleren, maar wil zij ook haar samenwerkende instelling onderstrepen. DPN Rikken Print is een echte co-creator want “Samen komen we immers verder”.

DPN Rikken foto 2

DPN Rikken Print B.V. is gevestigd aan de Kerkenbos 1201 te Nijmegen.

Inloop op 9 september vanaf 15.45 uur, aanvang 16.00 uur, waarbij we gastvrij ontvangen worden door directeur Antoine Haggenburg. Einde om 18.30 uur.

Wilt u zich uiterlijk op 2 september aanmelden voor deze bijeenkomst via onderstaand formulier? Afmelden kunt u zich per mail.

Let op! Vanwege de kosten en milieuredenen worden er geen postale uitnodigingen meer verstuurd. U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier.

De bijeenkomsten van de IKN zijn alleen bedoeld voor leden en andere genodigden. Valt u onder de doelgroep (zie onder ‘profiel’) en wilt u een keer een bijeenkomst bijwonen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Teams-workshop gemeente Wijchen over investeren in zonne-energie

De gemeente Wijchen wil een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Daarom heeft zij het adviesbureau Odura gevraagd ondernemers bij te praten over de verschillende aantrekkelijke mogelijkheden om in zonne-energie te investeren. Dit zal plaatsvinden tijdens een Teams-workshop op vrijdag 21 mei, om 11.00 uur.

Odura organiseert een workshop waarin ze ingaan op de verschillende mogelijkheden tot het realiseren van een zonnepanelensysteem, de subsidies die daarvoor beschikbaar zijn en de zaken die erbij komen kijken om het te organiseren.
Daarnaast zal een plaatselijke ondernemer aan het woord komen, die zal vertellen over hoe het traject bij hem verlopen is.
Tenslotte is er ruimte om vragen te stellen om de individuele situatie van de ondernemer te bespreken.

Wat? Teams-workshop over investeren in zonne-energie.
Wanneer? Vrijdag 21 mei, om 11.00 uur.
Aanmelden? Via de emailadressen: allard.van.krevel@odura.nl en/of bas.troost@odura.nl.

Na het aanmelden zult u tijdig een link ontvangen.

Samenwerking tussen maakbedrijven en studenten

Hoe kunnen meerdere bedrijven en studenten samenwerken aan innovatie- en organisatievraagstukken? En wat levert dat op? Op 19 mei is er een online bijeenkomst samen met de Novio Tech Campus, de health- en hightech-hotspot van Nijmegen.
Smart Industry Boost-pionier Marjolein Boezel van Van Raam in Varsseveld deelt haar ervaringen tijdens dit Innovation Hub Event.

Het snelgroeiende bedrijf Van Raam werkt in een innovatiehub samen met meerdere bedrijven en studenten. Binnen een innovatiehub vergroten mbo-, hbo- en wo-studenten het innovatievermogen van bedrijven via stages en onderzoeksprojecten.

Wat levert dit hen op en wat kunnen we hiervan leren? Vanuit de HAN is Maarten van Gils, lector Smart Business en oud-programmamanager van Boost betrokken bij de ontwikkeling van innovatiehubs. Wat is zijn visie op en ervaring met de doorontwikkeling hiervan?

Sprekers zijn:
• Marjolein van Boezel (Van Raam, Varsseveld)
• Maarten van Gils (HAN, Arnhem)

Na de inleidingen zijn er brainstorms in ‘break-outrooms’ over innovatiehubs en bekijken we welke meerwaarde zo’n hub voor uw bedrijf kan hebben.

Afgesloten wordt met een samenvatting van de bevindingen uit de rooms. Na 17.00 uur is er gelegenheid om online na te praten.

De organisatie van het Innovation Hub Event is in handen van Briskr, Smarthub, de HAN en RCT Gelderland.

Klik hier om uzelf aan te melden.

Vierde coronapeiling: Gelderse ondernemers verwachten herstel

De vierde peiling van het corona ondernemerspanel schetst een positiever beeld bij ondernemers. Meer ondernemers kijken weer voorzichtig vooruit. Het percentage ondernemingen dat een vergelijkbare of een hogere omzet weet te realiseren groeit ten opzichte van een jaar eerder. In totaal namen er 1166 ondernemers deel aan het vierde onderzoek in maart 2021.
Respondenten zijn zowel ondernemers met personeel als zzp’ers, en 
afkomstig uit alle sectoren.

Percentage bedrijven dat minder omzet realiseert daalt
Bij 58% van de ondernemers is nog sprake van omzetdaling. Dat is met name het geval bij ondernemingen die actief zijn in de horeca (95%), cultuur (93%) en sport en recreatie (93%). Ondernemingen in de sectoren landbouw (65%), groothandel (60%), de bouw- en installatietechniek (60%) en industrie (54%) hebben relatief vaak te maken met een omzetstijging of een omzet die vergelijkbaar is met een jaar eerder.

Investeringsbereidheid neemt toe
Ruim meer dan de helft (65%) van de Gelderse ondernemingen heeft komend jaar plannen om te investeren. Er is vooral veel bereidheid om te investeren in de (bij)scholing van personeel en het aantrekken van nieuw personeel maar ook in marketing, digitalisering en automatiseren.  Zo’n 41% denkt aan investeringen tot € 50.000,-, 17% tussen de € 50.000,- en € 100.000,- en 7% van de ondernemingen denkt meer dan € 1 miljoen te gaan investeren.

Ondersteuningsmaatregelen
De waardering voor de hulpmaatregelen is in maart 2021 op het laagste niveau van alle vier de metingen; met een gemiddeld rapportcijfer van een 6,5 is de algemene tevredenheid over de maatregelen relatief laag. Ondernemers hebben vooral behoefte aan maatwerk. Daarnaast is men niet alleen op zoek naar meer duidelijkheid over de maatregelen zelf maar ook naar meer perspectief voor de toekomst.

Verwachte gevolgen coronacrisis
De groep ondernemers die negatieve gevolgen van de coronacrisis verwacht, is in maart 2021 gedaald naar 53%. Een jaar eerder bij de start van de coronacrisis was dat nog 85% van de ondernemingen.

Ondernemerspanel
Het corona ondernemerspanel is een initiatief van VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, Oost NL en provincie Gelderland. In een reeks van panelonderzoeken wordt Gelderse ondernemers gevraagd naar de gevolgen van de coronacrisis. Vragen over omzetdaling, tevredenheid over ondersteuningsmaatregelen en wel of niet uitstel van investeringen zijn onderdeel van het onderzoek.

Klik hier voor meer informatie.

Bron: VNO NCW Midden

Ilko Bosman voorzitter VNO-NCW Arnhem-Nijmegen

Het bestuur van VNO-NCW regio Arhem-Nijmegen heeft een nieuwe voorzitter: Ilko Bosman (42). Op woensdag 21 april is hij tijdens de Algemene Ledenvergadering benoemd en heeft daarmee het stokje overgenomen van Bernard de Graaf. 

Ilko Bosman is CFO van PhotonFirst, een bedrijf dat meetoplossingen ontwikkelt op basis van geïntegreerde fotonica. Daarnaast is hij medeoprichter van het Arnhemse MakerPoint, de grootste leverancier van 3D printingtechnologie en -advies in de Benelux.
Naast zijn dagelijkse werkzaamheden is Ilko sinds 2017 actief binnen het bestuur van VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen. Eerst vanuit zijn bestuursrol bij Jong Management en later heeft hij daarbij de portefeuille Duurzaamheid en Innovatie op zich genomen.

Bron: VNO NCW Midden

Kerstgroet

2020 Zal de geschiedenis ingaan als een bijzonder en moeilijk jaar voor een groot deel van de industrie. We hadden al de problemen met stikstof en PFAS maar in maart 2020 kwam daar een geweldig probleem bij in de vorm van corona. Ofschoon veel bedrijven gebruik hebben gemaakt van ondersteuningsmaatregelen, zal 2020 voor velen een teleurstellend financieel resultaat opleveren.

Ook de IKN heeft last gehad van de coronacrisis. Daardoor hebben we weinig kunnen organiseren. Slechts drie bijeenkomsten konden doorgaan. We hopen dat we volgend jaar weer méér kunnen organiseren. De jaarvergadering bij Planon en de Kijk in de Keuken bij DPN Rikken Print en bij De Variabele (Burghouts) zullen zo snel mogelijk ingepland worden.

We wensen u alvast fijne feestdagen en een prettig en gezond begin van het nieuwe jaar.