Winterbijeenkomst op 18-02-2016 bij ARN

De komende algemene bijeenkomst van de IKN organiseren we samen met VNO-NCW Arnhem-Nijmegen en het Nijmeegs Energie Convenant (NEC). Deze zal plaatsvinden op donderdag 18 februari a.s. om 17.00 uur (inloop vanaf 16.30 uur) bij ARN B.V. te Weurt onder het thema

Het klimaatakkoord als verdienmodel

In december werd er tot veler verrassing in Parijs een klimaatakkoord gesloten. Dat akkoord zal de aandacht voor duurzaamheid in een stroomversnelling brengen, want we zullen versneld over moeten schakelen op energiezuinige en hernieuwbare producten. Onze eerste bijeenkomst van het jaar draait dan ook om duurzaamheid, ‘cradle to cradle’ en ‘biobased economy’.

Sinds 1987 is ARN B.V. in bedrijf. ARN is een van de weinige energie producerende bedrijven in Nederland en in de wereld, dat daartoe louter secundaire brandstoffen gebruikt én dat die secundaire brandstoffen grotendeels zelf produceert door middel van de opwerking van afvalstoffen. ARN levert jaarlijks ongeveer 160.000 MWh elektriciteit aan het openbare net en bijna 700 TJ warmte aan externe afnemers. Om dit te realiseren, accepteert ARN op jaarbasis zo’n 550.000 ton afval. De asresten die na het verbrandingsproces overblijven, worden verwerkt tot funderingsmateriaal in de wegenbouw. Kortom, met de modernste technieken probeert ARN op optimale wijze energie te produceren en tegelijkertijd de afvalberg, die wij met z’n allen produceren, te verkleinen. En wel zodanig dat ons milieu zo min mogelijk belast wordt.

 

warmtenet Nijmegen 2

 

Het programma luidt:
16.30 uur: inloop bij ARN
17.00 uur: opening van de bijeenkomst
17.10 uur: presentatie Gerard van Gorkum over de activiteiten van ARN
17.25 uur: korte presentatie Joost Bouman over het RNCT en de duurzame initiatieven die hij reeds ondersteund heeft
17.35 uur: korte pitches over duurzame innovaties door Armac en Lamers Gendt/SolarEis
17.55 uur: korte presentatie door Richard Piechocki van Rabobank Nederland van de ‘Regioscan voor de circulaire economie’
18.05 uur: voordracht van Remco Dijkstra, kamerlid voor de VVD
18.25 uur: bedrijfsfilm van ARN
18.45 uur: buffet.

Het zal dus een veelzijdige bijeenkomst worden met bruisende ideeën over verdere verduurzaming van onze economie.

Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door het Nijmeegs Ondernemersfonds.

Nijmeegs Ondernemersfonds

Let op! Deze bijeenkomst is volgeboekt. Aanmeldingen kunnen niet meer verwerkt worden!