Voorjaarsbijeenkomst op 12-05-2014 bij Electrabel

electrabel fotoDe volgende bijeenkomst van de Industriële Kring voor Nijmegen e.o. zal plaatsvinden op maandag 12 mei a.s. om 16.30 uur. Dit keer zijn we te gast bij GDF-SUEZ (Electrabel). De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met VNO-NCW en het Nijmeegs Energie Convenant (NEC).

‘Groene Delta’
De centrale van Nijmegen is een niet te missen en beeldbepalend gebouw in Nijmegen West. Maar de centrale gaat eind 2015 sluiten en zal in de toekomst geheel verdwijnen. In de plaats daarvan ontwikkelt GDF-SUEZ onder de noemer Groene Delta hier nieuwe duurzame plannen, onder meer op het gebied van restwarmte, biomassa, zonne-energie en overslag van LNG.

Staatsecretaris Wilma Manveld
Maar er zijn meer interessante duurzame plannen voor deze regio. Reden genoeg om hieraan een bijeenkomst te wijden en een aantal zeer interessante sprekers uit te nodigen.

Key note speaker is mevr. Wilma Mansveld, Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, over het programma Van Afval naar Grondstof. Daarnaast zullen ook prof. dr. Johan Sanders, hoogleraar Valorisatie van Plantaardige Productieketens aan de WUR en dhr. Ed Velthuis een inleiding houden over de circulaire economie en de kansen voor onze regio op dit gebied. En natuurlijk zal vestigingsmanager dhr. Jeroen Schaafsma van GDF-SUEZ de plannen van zijn bedrijf toelichten.

Programma
Het volledige programma voor de bijeenkomst luidt als volgt:

Vanaf 16.30 uur: ontvangst bij GDF-SUEZ
Om 17.00 uur (stipt): Opening door voorzitter Marcel Hielkema van VNO-NCW Arnhem-Nijmegen.
Om 17.05 uur: Inleiding mevr. Wilma Mansveld

‘Van afval naar grondstof’
Om 17.15 uur: Presentatie Jeroen Schaafsma, vestigingsmanager GDF-SUEZ

‘Een groene Delta in Nijmegen’
Om 17.45 uur: Inleiding prof.dr. Johan Sanders

‘De bio-economie is begonnen, hoe vervangen we fossiele grondstoffen door grondstoffen uit de landbouw?’
Om 18.15 uur: Presentatie Marcel Grashof, voorzitter van het NEC

‘Het Nijmeegs Energie Convenant en de CO2-uitdaging’
Om 18.25 uur: Inleiding Ed Velthuis

‘De circulaire economie en de kansen voor Arnhem-Nijmegen’
Om 18.50 uur: Slotwoord door Dick Alewijnse, voorzitter IKN

Om 19.00 uur: Afsluitende netwerkborrel met broodjesbuffet
Uiterlijk 20.30 uur: afsluiting.

Deelname
Deze bijeenkomst organiseren wij samen met VNO-NCW Arnhem-Nijmegen en het Nijmeegs Energie Convenant, een project van de IKN.

De aanvang is om 17.00 uur precies, inloop met koffie en thee vanaf 16.30 uur.

De bijeenkomsten van de IKN zijn alleen bedoeld voor leden en genodigden. Zij hebben reeds een vooraankondiging ontvangen.

Valt u onder de doelgroep (zie onder ‘profiel’) en wilt u een keer een bijeenkomst bijwonen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Nijmeegs Ondernemersfonds.