Kijk in de keuken bij Asfalt Productie Nijmegen op 18-05-2016

Na de zeer geslaagde Kijk in de keuken bij… Cuppens +zn Aannemers en Staalbouw Mook is het nu tijd voor een reeks van nieuwe bijeenkomsten. Bij Kijk in de keuken bij… is er geen externe spreker en geen ledenvergadering, maar gewoon een korte presentatie over het bedrijf, een rondleiding en een biertje. De volgende Kijk in de keuken bij… zal plaatsvinden op woensdag 18 mei a.s. bij

Asfalt Productie Nijmegen (APN)

Asfalt Productie Nijmegen (APN) is een asfaltproductiebedrijf van Dura Vermeer Infrastructuur, onderdeel van de Dura Vermeer Groep. Jaarlijks produceert APN circa 150.000 ton asfalt. De producten van APN worden toegepast op wegen en straten, (lucht)havens, bedrijfs- en industrieterreinen, sport- en recreatieterreinen, plantsoenen, fiets- en wandelpaden. Vanuit een eigen laboratorium worden creatieve en innovatieve producten ontwikkeld. Tevens wordt onderzoek gedaan naar goede oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken als fijnstof, geluidsoverlast en files door onderhoud aan de weg. Zowel de producten als het productieproces van APN voldoen aan de hoogste kwaliteit- en milieueisen.

APN B.V. is gevestigd aan de Energieweg 28 te Nijmegen.

Inloop op 18 mei vanaf 15.45 uur, aanvang 16.00 uur, einde om 18.30 uur.

Wilt u zich uiterlijk op 10 mei aanmelden voor deze bijeenkomst via onderstaand formulier? Afmelden kunt u zich per mail (info@iknijmegen.nl).

De bijeenkomsten van de IKN zijn alleen bedoeld voor leden en andere genodigden. Valt u onder de doelgroep (zie onder ‘profiel’) en wilt u een keer een bijeenkomst bijwonen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.