Bijeenkomst ‘De technicus van de toekomst’ op 22 november

Op donderdag 22 november a.s. om 15.00 uur houden we onze laatste bijeenkomst van het jaar met als thema:

De technicus van de toekomst; hoe geven we in 2025 onze technische opleidingen vorm?

De wereld om ons heen verandert, steeds sneller en sneller. De technische ontwikkelingen zijn soms bijna niet te bevatten. Hoe spelen we daarop in? Welke competenties moeten onze technische mensen in de toekomst ontwikkelen? En welke bijdrage kan het regionale technisch onderwijs daaraan leveren?

technovium foto met logo

Op donderdag 22 november geven Folkert Potze (ROC Technovium), Deny Smeets (HAN Techniek) en Wouter van Raffen (Vakopleiding Techniek) hun visie op de toekomst van hun opleidingen. Daarnaast worden de resultaten van de enquête, die we eerder dit jaar over dit onderwerp hielden gepresenteerd.

Vervolgens is er tijd voor discussie, waarbij de visies van de opleiders getoetst zullen worden aan de mening van de deelnemers en aan de enquêteresultaten. Daarbij zullen onderwerpen aan de orde komen als ‘Welke competenties moeten de diverse jonge technische medewerkers van 2028 bezitten?’, ‘Moeten de technische opleidingen algemener worden of juist specifieker?’, ‘Hoe kunnen bedrijven de capaciteiten van studenten/stagiaires beter benutten?’, ‘Hoe kunnen we studenten beter inwijden in de processen van de bedrijven?’ en ‘Hoe bereiken we een betere doorstroming van MBO4 naar HBO?’.
Jan Raaijman, specialist op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt zal deze discussie vakkundig leiden.

Tijdens een intermezzo, waarbij ROC-studenten de resultaten van enkele innovatieopdrachten presenteren, zal de discussie vervolgens worden samengevat. Daarna zal dit gepresenteerd en besproken worden.

Zodra tenslotte alle neuzen dezelfde kant op wijzen, kunnen we tegen 18.30 uur gaan genieten van een borrel en een buffet om na te praten en de contacten op te frissen.

Het volledige programma luidt:

15.00 uur: opening
15.05 uur: presentatie enquêteresultaten
15.30 uur: eerste spreker (ROC, Folkert Potze)
15.50 uur: tweede spreker (Vakopleiding Techniek, Wouter van Raffen)
16.10 uur: derde spreker (HAN, Deny Smeets)
16.30 uur: korte pauze
16.45 uur: discussie
17.45 uur: presentatie innovatieopdrachten studenten
18.00 uur: presentatie discussieresultaten en afspraken
18.30 uur: borrel en buffet
20.00 uur: einde.

De bijeenkomst zal plaatvinden in het Technovium aan de Heyendaalseweg 98 te Nijmegen.

De bijeenkomsten van de IKN zijn alleen bedoeld voor leden en anderen die persoonlijk uitgenodigd worden. Deze bijeenkomst is een samenwerking tussen de IKN en RCT Gelderland. U kunt zich aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. Bent u niet uitgenodigd maar valt u wel onder de doelgroep (zie onder profiel) en wilt u een keer een bijeenkomst bijwonen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.