Algemene bijeenkomst op 17-11-2014 bij de Radboud Universiteit

De volgende algemene bijeenkomst van de Industriële Kring voor Nijmegen en omgeving zal plaatsvinden op maandag 17 november a.s. om 15.30 uur. Dit keer zijn we op bezoek bij de bètafaculteiten van de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Op 17 november zijn we te gast bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit.
Na een aantal moeilijke jaren in het vorige decennium, met een te lage instroom van studenten, gaat het weer goed met de bètafaculteiten. De gebouwen zijn vernieuwd, het aantal studenten is sterk toegenomen en de hele universiteit is meer gericht op haar omgeving dan vroeger.
Waren universiteiten vroeger nogal in zichzelf gekeerde instellingen, tegenwoordig eist de overheid dat er meer toegepast onderzoek wordt gedaan, waar het landelijke en regionale bedrijfsleven zijn voordeel mee kan doen. Ofschoon veel onderzoeksresultaten nog steeds niet makkelijk toepasbaar zijn voor het regionale MKB, wordt de samenwerking met het bedrijfsleven wel steeds sterker. Dat uit zich bij voorbeeld ook in het delen van kostbare apparatuur, uitwisseling van medewerkers en de plaatsing van stagiaires.
Los daarvan is het, vooral voor technische mensen, natuurlijk heel erg leuk om een kijkje in de keuken te nemen bij de hoog aangeschreven bètafaculteit van ‘onze’ universiteit.
We hebben in totaal vier interessante rondleidingen voor u samengesteld, waar u er twee van kunt kiezen.

Het programma voor de bijeenkomst luidt als volgt:

Vanaf 15.30 uur: Ontvangst met thee/koffie

Om 15.45 uur: Welkom, Introductie FNWI en de afdeling Valorisatie

Om 16.15 uur: Rondleiding ronde 1
a) John Schermer – Applied Material Sciences;
Onderzoek naar hoog efficiënte zonnecellen
b) Britta Redlich – FELIX facilities; Vrije elektronen laser faciliteit

Om 17.00 uur: Rondleiding ronde 2
a) Martin van Breukelen – HFML; Hoog magnetisch veld onderzoek
b) John van Opstal – Donders Instituut; Onderzoek naar auditieve systemen, multi-sensorische integratie en visuele controle

Om 18.15 uur: Borrel

Om 18.30 uur: Diner

Om 20.00 uur: Einde.

De bijeenkomsten van de IKN zijn alleen bedoeld voor leden en andere genodigden. U kunt zich aanmelden door onderstaand formulier in te vullen.

Valt u onder de doelgroep (zie onder ‘profiel’) en wilt u een keer een bijeenkomst bijwonen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

– See more at: https://iknijmegen.nl/activiteiten-overzicht/algemene-bijeenkomst-ikn-op-26-februari-2015-bij-nxp/#sthash.HdB6Zltt.dpuf