Zilveren Waalbrugspeld voor IKN

Tijdens het jaardiner van 17 juni 2016 in restaurant Beau te Nijmegen heeft Wethouder Turgay Tankir van Nijmegen voorzitter Simon de Luij de Zilveren Waalbrugspeld opgespeld. De Zilveren Waalbrugspeld is een gemeentelijke onderscheiding voor mensen en organisaties die zich gedurende meer dan tien jaar op bijzondere wijze hebben ingezet voor (delen van) de Nijmeegse gemeenschap. De IKN ontving de speld ter gelegenheid van haar zeventigjarig bestaan.

De site van de gemeente vermeldt de volgende beweegredenen voor de uitreiking van de onderscheiding:
“De Industriële Kring voor Nijmegen en Omgeving is een vereniging met innovatieve bedrijven die samen willen optrekken om de industrie in de regio Nijmegen op de kaart te zetten en zoveel mogelijk ruimte te bieden aan technologische ontwikkelingen. De IKN bestaat sinds 1946 en behartigt de gezamenlijke belangen van industriële bedrijven in de regio Nijmegen. De IKN bestaat uit zo’n 80 leden, van grote bedrijven tot innovatieve start-ups. Allemaal even belangrijk en waardevol voor de economische kracht van onze stad. Samen nemen zij onder meer standpunten in ten opzichte van de overheid en op het gebied van regelgeving. Speerpunten van de IKN zijn technisch onderwijs, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, techniekpromotie, bereikbaarheid, innovatie en samenwerking. Hier bouwt zij ook bruggen tussen. Daarnaast wil de IKN ruimte voor maakbedrijven creëren en behouden. Successen zijn de stichting Technovium en het Junior Technovium waarmee een hele belangrijke impuls wordt gegeven aan de aantrekkelijkheid en de uitstraling van het techniekonderwijs in de regio Nijmegen.”

De uitreiking van de Zilveren Waalbrugspeld was het toetje op de taart van het verder erg geslaagde en gezellige jaardiner, waaraan als bijzondere gasten ook enkele oud-voorzitters deelnamen.