Workshop ‘Symbiose track’ bij ARN (uitgesteld)

Het netwerk voor circulair ondernemen Oost-Nederland – CIRCLES – organiseert op 30 oktober 2020 een workshop waarin vraag en aanbod van nevenstromen en andere hulpbronnen bij elkaar worden gebracht.  Geheel passend bij het thema zijn we te gast bij ARN in Nijmegen, die reststoffen omzet in herbruikbare materialen.

Bent u benieuwd naar de kansen die het uitwisselen van grondstoffen, energie of andere innovatieve ideeën met bedrijven in andere sectoren biedt? Neem dan deel aan deze interactieve workshop voor MKB-bedrijven in Gelderland, de Symbiose track. Gedurende deze middag wisselt u zoveel mogelijk informatie uit. Dit levert verrassende nieuwe samenwerkingsvormen op tussen bedrijven. Vervolgens wordt er gezorgd dat deze goede verbindingen ook blijven bestaan en uitgroeien tot nieuwe business.

Wat gaan we concreet doen?
Allereerst zal Rutger Jan Pessers, de nieuwe directeur van ARN, een toelichting geven over luierrecycling. Begin 2019 heeft ARN een installatie (reactor) op praktijkschaal gebouwd met een verwerkingscapaciteit van 5.000 ton materiaal op jaarbasis. De verwerkingsmethodiek bestaat uit het verkleinen/mengen en vervolgens verhitten van gebruikte luiers samen met rioolslib tot 250 °C onder een druk van circa 44 bar. Dit gebeurt met behulp van stoom afkomstig uit de bij ARN aanwezige verbrandingsinstallatie. Hierdoor worden niet alleen ziektekiemen gedood, maar bovendien worden medicijnenresten afgebroken indien die in het materiaal aanwezig zijn. Uit de verwerkte luiers ontstaan producten zoals biogas, biogranulaat/compost en herbruikbare plastics. De uiteindelijke bedoeling is om te komen tot een installatie met drie reactoren, waarin 15.000 ton op jaarbasis verwerkt kan worden.

Daarna zult u snel aan de slag gaan. Gedurende de workshop bundelen begeleiders vraag, aanbod en kennis van reststromen en alle andere hulpbronnen die de deelnemende bedrijven zoeken en/of juist beschikbaar hebben. Waar aanbod en vraag op elkaar aansluiten ontstaat een match die voor betrokken partijen een win/win situatie oplevert.

Na afloop van de workshop krijgt elke deelnemer een rapport waarin de matches staan die voor de organisatie van de deelnemer mogelijk interessant zijn.  De gegevens die uitgewisseld worden tijdens de workshop worden – mits daarvoor toestemming is verkregen – ingevoerd in een vertrouwelijke database. Deze gegevens kunnen op latere tijdstippen nog matches opleveren op grond van workshops die in andere regio’s nog plaatsvinden. Indien een match inderdaad interessant is en u daaraan behoefte heeft, kunt u gebruik maken van ondersteuning en begeleiding bij het eventuele vervolgtraject.

Locatie en programma
ARN
Nieuwe Pieckelaan 1
6551 DX Weurt

13.30 uur Ontvangst
13:45 uur Introductie ARN door Rutger Jan Pessers
14:00 uur Inleiding en uitleg middagprogramma
14:30 uur Aanvang rondes kennis uitwisselen tussen bedrijven
16:00 uur Plenaire afronding en borrel
17:00 uur Einde programma

Corona maatregelen
De workshop is uitgesteld vanwege corona.