Waardering voor aanbestedingsbeleid Nijmegen

Nijmegen heeft de ‘Aanbestedings Award’ van de brancheorganisatie MKB-INFRA gewonnen. Daarmee spreekt het MKB waardering uit voor de manier waarop Nijmegen projecten in de openbare ruimte aanbesteedt. Hierdoor krijgen lokale en regionale bedrijven uit het MKB een eerlijkere kans bij aanbestedingen.

Sinds 2010 is het ‘MKB-vriendelijk’ aanbesteden een van de speerpunten van het Nijmeegse stadsbestuur bij het inkoopbeleid. In samenspraak met onder meer de IKN zijn nieuwe manieren ontwikkeld. Zo probeert Nijmegen het clusteren van kleinere projecten tot een groot uitvoeringsproject te vermijden. Hierdoor kan het MKB eerder meedoen bij aanbestedingen. Ook hanteert Nijmegen bij de inkoop van diensten en producten een duurzaamheidsladder. Hierin tellen criteria als energiegebruik, CO2-uitstoot en (geluid)overlast een rol bij de aanbesteding. Voor regionale bedrijven verhoogt dit de kans op een succesvolle aanbesteding, bijvoorbeeld omdat personeel minder ver hoeft te reizen.

Ook gaat Nijmegen steeds meer in gesprek met marktpartijen over ‘social return’. Nijmegen wil dat werklozen een kans krijgen om werkervaring op te doen bij uitvoeringsprojecten en neemt dat op in de aanbesteding. Om dit beter mogelijk te maken heeft Nijmegen een overeenkomst gesloten met een opleidingsinstituut. Leerlingen kunnen via stages bij meerdere MKB-bedrijven werkervaring opdoen. Daarmee vergroten zij hun kans om na verloop van tijd in te instromen in de regulier arbeidsmarkt.

Uit een enquĂȘte onder een aantal leden in 2010 bleek de gang van zaken bij aanbestedingen door Nijmegen en andere gemeenten op kritiek te stuiten. Het valt te prijzen dat Nijmegen zich deze kritiek heeft aangetrokken en het beleid op dit gebied heeft aangepast.