Voucherregeling MKB deal Arnhem Nijmegen van start

In februari 2021 wordt gestart met de voucherregeling van de MKB-deal ‘Sm@rt Together’ in de 18 gemeenten van de regio Arnhem-Nijmegen. Ondernemers die voor het behouden en/of vergroten van hun omzet of marktbereik willen digitaliseren, kunnen gebruik maken van deze regeling. Hieronder staat kort een eerste uitleg van de regeling (wijzigingen voorbehouden). De exacte vouchervoorwaarden zullen te zijner tijd op de website worden gepubliceerd.

  • MKB-ondernemers kunnen een voucher aanvragen voor digitalisering van hun onderneming. Vouchers kunnen alleen besteed worden aan digitalisering van de onderneming die bijdraagt aan het behoud of het vergroten van de omzet en/of het marktbereik.
  • De MKB-onderneming en de leverancier van de dienst moeten gevestigd zijn in de 18 gemeenten van de regio Arnhem-Nijmegen.
  • MKB ondernemers kunnen in aanmerking komen voor een voucher zolang het budgetplafond van de regeling nog niet is bereikt.
  • Vouchers hebben een maximum bedrag van 2.500 euro.
  • Ondernemers moeten een eigen bijdrage leveren van 50% over het netto bedrag (dus het bedrag zonder BTW).
  • De offerte van de leverancier van de digitalisering moet direct bij de aanmelding in het formulier worden meegestuurd.
  • Vouchers worden pas uitbetaald, na uitvoering (bewijs) en betaling van de factuur aan de leverancier.
  • De exacte randvoorwaarden zullen te zijner tijd op de website worden gepubliceerd. Alleen de randvoorwaarden die op de website worden gepubliceerd zijn van toepassing.
  • Ondernemers die gebruik willen maken van een voucher, kunnen zich – zodra de aanmeldingsperiode start – via de website aanmelden. Zij moeten dan een digitaal aanvraagformulier invullen.
  • Bij de uitvoering wordt gekeken naar de geografische verdeling over de verschillende gemeenten.

Heeft u belangstelling voor deelname aan de voucherregeling, dan kunt een mailtje sturen naar info@smarttogether-arnhemnijmegen.nl. Kort voordat de regeling opengaat, zult u dan een e-mail ontvangen, zodat u direct kunt reageren en het aanmeldformulier invullen.
NB: Aan deze e-mails kunnen geen rechten worden ontleend. Aanvragen moet altijd via het aanvraagformulier, moeten voldoen aan de randvoorwaarden en passen binnen het nog beschikbaar budget.