Voldoet u al aan de informatieplicht energiebesparing?

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. Deze regelgeving is in 2019 uitgebreid. Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er nu een informatieplicht van energiebesparende maatregelen voor bedrijven die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of een equivalent daarvan verbruiken. Met de informatieplicht moet de energiebesparing bij bedrijfsleven en overheid versneld worden en de CO2-reductie in Nederland een extra impuls krijgen.

informatieplicht energiebesparing plaatje

Valt uw bedrijf (‘Wm-inrichting’) onder de informatieplicht energiebesparing van de Wet milieubeheer? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket van rvo.nl rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd.
Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Voor negentien bedrijfstakken is er een EML opgesteld.

Op de website van RVO Nederland vindt u een introductiefilm en meer informatie over de informatieplicht energiebesparing, waaronder een stappenplan informatieplicht energiebesparing om te controleren of uw bedrijf aan de informatieplicht energiebesparing moet voldoen.
Heeft u een informatieplicht? Bepaal dan met het stappenplan welke Erkende Maatregelenlijst (EML) voor uw bedrijfstak geldt en wat de lijst op hoofdlijnen inhoudt. Het stappenplan is een hulpmiddel.
Het echte rapporteren doet u in eLoket. Schaf hiervoor toegang tot het digitale loket ‘eHerkenningsmiddel niveau 1’ aan.
Doorloop, voordat u gaat rapporteren, de complete EML voor uw bedrijfstak op de door u genomen energiebesparende maatregelen. Is er voor uw bedrijf geen EML? Zet dan op een rij welke energiebesparende maatregelen u voor uw bedrijf heeft genomen.
Uiterlijk op 1 juli 2019 moet u aan de meldplicht voldaan hebben.