Versterking regionale bedrijfsleven via ‘MKB Deal’

Adviesbureau KplusV is door het samenwerkingsverband Arnhem-Nijmegen gevraagd om aanvang september 2020 een zogenaamde MKB Deal op te stellen. Met de MKB Deal wordt het regionale bedrijfsleven (het ‘brede’ MKB) versterkt op het gebied van ondernemerschap en vakmanschap. Het gaat daarbij zoveel mogelijk om concrete projecten en experimenten (dus zo praktisch mogelijk).

Het ministerie van EZK draagt financieel bij aan de uitvoering van de MKB-Deals. Deze bijdrage kan een omvang hebben tussen de € 100.000 en € 400.000, inclusief eventueel compensabele btw. De overige 50% wordt gezamenlijk gefinancierd door gemeente, provincie en MKB.

De achttien samenwerkende gemeenten in de regio willen (met ondersteuning van de provincie) samen met vertegenwoordigers van het MKB in de regio een voorstel maken. Uit verkennende gesprekken die KplusV met regionale stakeholders heeft gevoerd, blijkt dat ‘digitalisering’ op dit moment een belangrijk thema is voor het brede MKB in de regio.

Daarom zouden we graag van u willen weten: waar heeft u behoefte aan op het gebied van digitalisering en hoe kunnen we u het beste betrekken bij de MKB-deal?

De IKN zal de reacties van de leden bundelen en terugkoppelen naar de initiatiefnemers.