Versmalling Graafseweg stuit op grote bezwaren

Op 12 februari werd Nijmegen verrast door een bericht in de Gelderlander dat de gemeente het plan heeft opgevat om een baanvak van de Graafseweg te versmallen tot één rijbaan. Het college van B&W vindt dat er meer ruimte nodig is voor fietsers op de brug over de Graafseweg. Ook zou er sprake zijn van ‘overcapaciteit’ op de Graafseweg, die moet worden weggenomen omdat die ruimte in de toekomst anders door autoverkeer zou worden ingenomen.

 

Brug Graafseweg Nijmegen foto

De IKN en de andere ondernemersverenigingen in Nijmegen zijn erg verrast en ongerust over deze plannen. Uiteraard juichen ook ondernemers het gebruik van de fiets en het stimuleren daarvan van harte toe. Het draagt bij aan de gezondheid van medewerkers, het voorkomt parkeerproblemen bij de bedrijven en het helpt files verminderen en de luchtkwaliteit verbeteren.

Maar voor het bedrijfsleven en voor een groot deel van de inwoners zijn goede bereikbaarheid en goede doorstroming voor het autoverkeer ook zeer belangrijk. Wat we echter zien is dat in Nijmegen het autodomein steeds verder wordt ingekrompen, door de aanleg van 30-kilometerzones, eenrichtingsstraten, op de rijbaan halterende bussen, het toestaan van langzaam verkeer (brommers) op verbindingswegen en invalswegen, etc. etc. Dit allemaal ondanks de continue groei van het autobezit, ook in Nijmegen en ondanks het feit dat we – mede daardoor – al weer lange tijd te kampen hebben met een toenemend aantal vertragingen, zeker sinds het einde van de crisis.

We zijn dan ook van mening dat uitbreiding van fietspaden niet langer ten koste kan gaan van het autodomein, zeker niet waar het de cruciale invalswegen betreft. Wat dit specifieke trace betreft hebben we ook nog nooit vernomen dat dit een knelpunt voor fietsers zou zijn, dus we zijn verbaasd dat de gemeente met zo’n drastische maatregel komt.

Het tweede argument,  dat er sprake zou zijn van overcapaciteit op de Graafseweg en op de Oranjesingel kunnen we in het geheel niet plaatsen. Zeker in de spits stroopt het verkeer steeds meer op, hetgeen bij voorbeeld ondubbelzinnig wordt aangetoond in de laatste publicatie van TomTom, waarin Nijmegen wederom negatief in het nieuws komt. Het verkleinen van het autodomein zal de problemen alleen maar vergroten en zal de economie van de stad gaan schaden.

In de toelichting op de maatregel wordt ook gesteld dat een belangrijk deel van het binnenstedelijk verkeer de S100 zou kunnen nemen, in plaats van de Graafseweg. Dat wordt echter nergens onderbouwd. De S100 loopt zelf ook tegen de grenzen van zijn capaciteit aan, waardoor een belangrijke toename van het verkeer richting stad helemaal niet mogelijk is.

Uit het rapport van adviesbureau Goudappel inzake de herinrichting van de Graafseweg blijkt dat de risico’s van die ingreep heel groot zijn. Zeker is dat een aanzienlijk deel van het verkeer zijn weg zal zoeken via andere wegen. Ook is de kans heel groot dat problemen zullen terugslaan tot aan en op het Keizer Karel plein. Het rapport spreekt al over problemen bij een toename van 5%. De metingen zijn naar verluidt echter al jaren oud. Het verkeer is sindsdien alleen maar toegenomen en waarschijnlijk zal er dus al vanaf het begin sprake zijn van problemen.

De IKN heeft het initiatief genomen om tot een onderhoud met de gemeente te komen en heeft samen met VNO-NCW en ECN in een gezamenlijk schrijven het standpunt van ondernemend Nijmegen kenbaar gemaakt aan de gemeenteraad en B&W. Daarbij dringen we nadrukkelijk aan op het instellen van een proefperiode, waarbij er nog geen definitieve veranderingen worden aangebracht. Daarna of liever nog daarnaast dient ook naar alternatieven gekeken te worden, zoals het verkorten van de invoegstrook op de brug stadinwaarts, waardoor er ook extra ruimte gecreëerd kan worden.

De brief van de ondernemersverenigingen is op 8 maart behandeld tijdens de politieke avond van de gemeenteraad. Wethouder Harriët Tiemens is van mening dat de gemeenteraad hierover niet hoeft te oordelen en dat alles een logisch gevolg is van de aanleg van de S100. Behalve GroenLinks vrezen echter alle partijen in de raad voor de gevolgen. Dit heeft ertoe geleid dat de kwestie op 29 maart in de gemeenteraad behandeld zal worden en ook dat hierover een motie ingediend zal worden.
De IKN hoopt uiteraard dat de gemeenteraad én B&W een verstandig besluit nemen en zeker dat er geen onomkeerbare beslissingen genomen worden, in afwachting van een proefperiode en een deugdelijke evaluatie daarvan.

Foto’s: De Gelderlander.