Verschenen: Monitor lokale lasten 2013

Begin juli verscheen de monitor Lokale Lasten Centraal Gelderland 2013 van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.
In de monitor vindt u per gemeente een overzicht van onder meer de OZB, rioolrechten en bouwleges, alsmede de ‘ranking’ van elke gemeente.

Op het gebied van de OZB valt de gemeenten Wijchen in positieve zin op, met een percentage van circa 0,31%. Nijmegen en Beuningen zijn veel duurder met 0,74 resp. 0,58%.
Groesbeek, Heumen, Lingewaard Millingen en Overbetuwe zitten in de middenmoot.
Meer informatie vindt u opĀ www.kvk.nl/lokalelastengelderland.