Verschenen: jaarverslag IKN 2019

In mei heeft het bestuur van de IKN het jaarverslag over 2019 vastgesteld. Belangrijke onderwerpen zijn onder meer het verslag van de belangenbehartiging, bijvoorbeeld op het gebied van de werklocaties, bereikbaarheid en techniekpromotie en een overzicht van alle netwerkactiviteiten.

Armac foto klein

Aangezien de ledenvergadering pas aan het eind van het jaar kan plaatsvinden, lopen we dit keer op de goedkeuring van de leden vooruit en hebben we het verslag alvast op de website gezet. Klik hier om het jaarverslag 2019 te downloaden en te lezen.

Het jaarverslag wordt met het oog op de kosten niet meer gedrukt en per post verzonden maar alleen nog maar digitaal verspreid.