Verschenen: jaarverslag IKN 2016

In september heeft het bestuur van de IKN het jaarverslag over 2016 vastgesteld. Belangrijke onderwerpen zijn onder meer het verslag van de belangenbehartiging, bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid, techniekopleidingen en techniekpromotie en een overzicht van alle netwerkactiviteiten.

Willems 2

Tijdens de bijeenkomst bij Willems Beneden Leeuwen op 12 oktober heeft de algemene ledenvergadering van de IKN het verslag ongewijzigd goedgekeurd.
Het jaarverslag wordt met het oog op de kosten niet meer gedrukt en per post verzonden maar alleen nog maar digitaal verspreid. Klik hier om het jaarverslag 2016 te downloaden en te lezen.