Veel schade door stremming stuw Grave

Door de aanvaring met de stuw bij Grave is de belangrijkste vaarweg naar het zuiden gesloten geweest van 29 december vorig jaar tot 24 januari. Normaal passeren gemiddeld 200 schepen per week de stuw. Ook op andere plaatsen ontstonden problemen, zoals in het Maas-Waalkanaal, waar de waterstand ook zakte en scheepvaart tijdelijk niet mogelijk was.

Stuw Grave foto 1

Vanuit de binnenvaartorganisaties is een schatting gegeven van de extra kosten. De kosten voor de andere bedrijven in de regio’s zijn echter nog vele malen hoger. De kosten verschillen zeer sterk, van € 1.250 tot € 500.000 per week. Op 10 januari bedroeg de geschatte schade al minimaal € 2.500.000 per week.

Op 8 januari kon de scheepvaart op het Maas-Waalkanaal al gedeeltelijk hervat worden, nadat met behulp van drie pompen in Heumen het waterpeil in het kanaal was verhoogd.

Ondernemersorganisatie LCW, de zusterorganisatie van VNO NCW Midden probeert de geleden schade nog beter in beeld te krijgen en heeft een enquête live gezet. Indien u ook schade heeft geleden en u wilt de enquête invullen, dan kunt u hier klikken.