Universiteit Tilburg ontwikkelt reshoring-tool

In de afgelopen decennia hebben veel Westerse bedrijven werk verplaats naar landen met lagere (loon)kosten. Deze offshoring biedt echter niet alleen maar voordelen. Problemen zijn er vaak op het gebied van levertijden, communicatie, bestelgrootte, kwaliteit, etc. En door de stijgende lonen in het verre Oosten, lopen de prijzen ook nog eens op. Om goed te kunnen beoordelen of offshoring nog wel een goede keus is, kunt u nu de ‘reshoringtool’ gebruiken.

reshoringtool landen plaatje

Reshoring is een nieuwe ‘trend’ naast de al langer bestaande offshoring (het verplaatsen van productie naar lagelonenlanden). De belangstelling is inmiddels zo groot dat er een platform is gelanceerd om overheden en bedrijfsleven te informeren over reshoring: Reshoring Connection.

De tool is overigens een neutraal hulpmiddel. Volgens initiatiefnemer Ton Wilthagen, hoogleraar aan de Universiteit Tilburg kan de uitkomst van een onderzoek ook zijn dat offshoring in een bepaalde situatie juist nog wel interessant is.

De tool maak een uitgebreide kostenbatenanalyse en geeft antwoord op de vraag of productie in het buitenland wel of niet goedkoper is. In de tool zijn ruim 125 variabelen verwerkt, zoals arbeidskosten, verzekeringspremies en douanetarieven. Na het invullen van de tool, dat circa twee en een half uur kost, weet een bedrijf precies de kostprijs per eenheid product, bij productie in Nederland, in vergelijking met een andere locatie.

Het onderwerp reshoring komt ook aan de orde op onze bijeenkomst van 9 februari bij Blue View en het Werkbedrijf. Leden en andere genodigden kunnen zich hier nog steeds voor opgeven.

Met dank aan De Gelderlander.