Terugblik op bijeenkomst Link Café en IKN op 20 maart

Op 20 maart organiseerde de IKN samen met Link Magazine een mooie en boeiende bijeenkomst over de noodzaak van innovatie en de condities waaronder (continue) innovatie in ondernemingen tot ontwikkeling kan komen. Gemist? Via dit korte verslag kunt u de schade deels inhalen.

maurice geraets foto

Spreker Maurice Geraets (foto) van NXP wierp in zijn presentatie onder meer de vraag op wanneer een autonome auto het gaat winnen van Max Verstappen. Hij denkt dat dit nog ruim tien jaar duurt. De laatste stap automatisering is vaak veel moeilijker dan de eerste negentig procent. Maar het hoeft ook niet meteen volledig autonoom te zijn. We kunnen ook autonome auto’s brengen die mensen afzetten bij een transferium, zodat de auto’s niet een drukke stad in hoeven.

Er is geen auto waar geen chips in zitten (gemiddeld voor 380 dollar) en IKN-lid NXP is op deze groeiende markt zeer goed vertegenwoordigd. Elke anderhalf jaar verdubbelt het aantal IC’s op een vierkante centimeter, waardoor deze dubbel zoveel kan. Dat is ook nodig want de autonome auto zal een veel groter ‘brein’ nodig hebben dan de huidige auto’s. Voor de broodnodige communicatie tussen auto’s onderling en tussen auto’s en centrale servers, is het wel noodzakelijk dat er meer standaarden overeengekomen worden. Maurice herinnert eraan dat er in Nederland 10 miljoen auto’s rondrijden die niet autonoom zijn, maar hij denkt dat een klein percentage ‘robocars’ al een belangrijk positief effect zal hebben op de doorstroming en het gedrag van mensen in ‘ouderwetse’ auto’s.

De tweede spreker staat voor geheel andere innovaties. Het is Joost van Abeelen, COO van Luxexcel , dat tien jaar geleden werd opgericht rond een unieke technologie om transparante componenten met behulp van een 3D-printer te maken. Het bedrijf richtte zich aanvankelijk op alle markten voor deze materialen, maar concentreert zich nu op brillenglazen. De printers werken niet met de gangbare spuitmondjes maar de laagjes worden als het ware opgedruppeld, hetgeen resulteert in een ‘glas’, dat alleen nog op maat gemaakt hoeft te worden voor het gekozen montuur en voorzien hoeft te worden van een coating.

Omdat de brillenmarkt onderhevig is aan sterke prijsdruk, richt Luxexcel zich op dit moment vooral op de sterke en bijzondere oogafwijkingen. Het bedrijf maakt in feite bestaande producten op een andere manier, maar het is druk op zoek naar oplossingen die niet met het traditionele slijpwerk gemaakt kunnen worden, zoals speciale lagen om virtual reality toe te voegen. Voorlopig wil het bedrijf daarbij werken met partners, die al bekend zijn bij de eindgebruikers.

Ad van Berlo (foto), hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven en oprichter van het ontwerpbureau VanBerlo in Eindhoven, en zijn collega Bart Versteeg hebben veel onderzoek gedaan naar ontwerpgerichte innovatie en zogenaamde ‘Creative Equity’. De gebruiker speelt daarbij een belangrijke rol. Van Berlo: “De wereld is complex en dynamisch. Hoe blijf je als ondernemer bij? We moeten continu transformeren en innoveren, maar wat je produceert, moet wel echt werken.”
Hij benadrukt dat bedrijven elkaar nodig hebben en raadt aan samen te werken in duidelijke allianties.
Verder refereert hij nog aan een onderzoek van McKinsey dat 2.200 CEO’s vroeg naar hun mening over het eigen vermogen tot ontwikkeling en innovatie. Slechts zes procent was daar tevreden mee. En de meesten weten ook niet hoe ze dat moeten veranderen.
Van Berlo heeft één belangrijke vraag voor de ondernemer: hoe blijf je de komende jaren relevant met je producten? Ogenschijnlijk een simpele vraag, die in werkelijkheid uit drie delen bestaat: wat zijn de mogelijkheden van je personeel, zoals de vaardigheden om te ontwikkelen? Bestaat er een cultuur van innovatie? En heb je een goede propositie, ben je competitief genoeg?
Het gaat volgens hem om het creëren van waarde, materiële maar ook immateriële, zoals: hoe ontwerp je jezelf en positioneer je je, wat is je drive, waar geloof je in? “Kijk naar de dingen vanuit het perspectief van de gebruiker: wat heeft hij nodig, hoe kan het bedrijf zich aanpassen aan die behoefte.”

Spreker Bart Versteeg van VanBerlo ging onder meer in op de ‘Innovation Engine’. Een bedrijf moet een heldere innovatiestrategie hebben, een innovatieportfolio (waar zijn je markten en klanten?) en goede innovatieprocessen en dito methoden.
In Link Magazine van april 2019 gaat Bart Versteeg uitgebreider in op dit onderwerp.

Na de presentatie ontstond er een levendige discussie over de presentaties, de onderwerpen die aan bod kwamen en de manier waarom de technologieën in de toekomst kunnen worden ingezet.

Klik hier voor een uitgebreider verslag van de bijeenkomst uit Link Magazine.