Stichting STIENEO zoekt steun

Als lid van de IKN bent u nauw betrokken bij het creëren van optimale condities voor de maakindustrie in Nijmegen en omgeving. Dit werk is van groot belang om onze stad en regio dynamisch en innovatief te houden. Maar het fundament van de industrie is gevormd door en in het verleden en dat is waar STIENEO zich mee bezig houdt.

STIENEO, dat staat voor Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen en Omgeving doet dat onder anderen door het verzamelen van objecten en verhalen van oud-medewerkers, het organiseren van tentoonstellingen en bijeenkomsten en uiteindelijk het realiseren van een museum. Zo heeft STIENEO dit jaar een tentoonstelling georganiseerd over de steenindustrie, in het kader van het ‘Jaar van het industrieel erfgoed’.

Stieneo foto hoog water

Het bestuur van Stieneo bestaat uit C. Alewijnse (voorzitter), B. Bloo (penningmeester), J. Hekking (secretaris), J. Pruyn en P. Simonis. STIENEO is een 100% vrijwilligers organisatie.

STIENEO is vijf jaar geleden gestart met een bescheiden kapitaal maar deze middelen raken uitgeput. STIENEO kan haar doelstelling: het bewaren van en aandacht trekken naar industrieel erfgoed alleen realiseren met behulp van de industrie van nu en daarmee ook de belangstelling voor die industrie, bij voorbeeld bij jongeren(!) stimuleren.

Daarom richt STIENEO zich nu tot de leden van de IKN voor een bijdrage. Als richtlijn wordt gedacht aan een bedrag van 900 euro of drie maal 300 euro (over drie jaren). Wilt u een bijdrage leveren of wilt u meer informatie over STIENEO? Bezoekt u dan hun website.