Seminar ‘Bescherming van productvormgeving’ op 8 december bij Dirkzwager

Verpakkingen, designs, consumentenproducten en industriële vormgeving hebben één ding gemeen. Zij zijn in beginsel beschermd tegen onrechtmatige nabootsing. In elke tak van handel en industrie worden producten en verpakkingen echter door concurrenten gekopieerd. Dit gebeurt niet alleen in de consumer products markt, maar ook in de business to business markt. Tijdens dit seminar behandelt Dirkzwager, aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden, wanneer sprake is van namaak van productvormgeving. Waar ligt precies de grens? Wanneer is namaak wel en niet toegestaan?

Rechten op productvormgeving
Op de vormgeving van producten rusten vaak meerdere rechten van intellectuele eigendom. De vormgevingsbescherming is dan ook bij uitstek het terrein waarop sprake is van samenloop van verschillende beschermingsregimes, die vaak cumulatief van toepassing zijn. Kennis van het merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht en slaafse nabootsing is onontbeerlijk. Dirkzwager heeft die kennis in huis en deelt die met u. De werking van de verschillende rechten van intellectuele eigendom, en hoe die geclaimd kunnen worden, zal helder worden uitgelegd. Aan de orde komen de regimes die gelden voor designs, verpakkingen, consumentenproducten en industriële vormgeving.

Wat kunt u doen bij namaak? En wat als u wordt aangesproken?
Tijdens het Seminar Productvormgeving zal verder worden uitgelegd welke juridische maatregelen kunnen worden getroffen bij namaak van productvormgeving. Dirkzwager maakt inzichtelijk hoe inbreuken op intellectuele eigendomsrechten effectief kunnen worden bestreden en welke procedures het beste kunnen worden gevolgd. Ook maken zij inzichtelijk hoe de geleden schade en de gemaakte advocaat- en proceskosten op de namaker kunnen worden verhaald. Tevens bespreken zij welke juridische mogelijkheden er zijn om u te verweren indien u wordt aangesproken wegens namaak.

Praktische tips
U ontvangt ook praktische tips om uw juridische positie ten aanzien van productvormgeving te verstevigen. Dirkzwager geeft met name antwoord op de vragen: waarom en hoe intellectuele eigendomsrechten registreren? Waarom en hoe contracten afsluiten ten aanzien van productvormgeving, zoals de overdracht van rechten en licenties?

Voor wie en wanneer?
Dit seminar wordt aangeboden aan alle ondernemers, multinationals en het MKB alsmede ontwerpers die producten ontwikkelen, produceren en/of verkopen. Spelers in de food en non-food en de industriële sector alsmede fast moving consumer goods hebben baat bij het volgen van het seminar.
Het seminar vindt plaats op donderdag 8 december 2016 bij Dirkzwager advocaten & notarissen te Arnhem aan de Velperweg 1 (6824 BZ) vanaf 14.00 uur. Aansluitend kunt u op de borrel contact leggen met de advocaten van Dirkzwager en de overige deelnemers van het seminar.

Ervaren specialist aan het woord
Het seminar wordt verzorgd door Joost Becker. Hij is sinds 2005 advocaat op het gebied van Intellectuele Eigendom, Reclamerecht en Internetrecht. In zijn dagelijkse praktijk houdt Joost zich bezig met het merken- en handelsnaamrecht, domeinnaamgeschillen en Internetrecht. Daarnaast is hij gespecialiseerd in auteursrecht, portretrecht, modellenrecht en zaken over slaafse nabootsing. Tevens behandelt hij kwesties inzake misleidende en vergelijkende reclames, oneerlijke handelspraktijken en perspublicaties. Joost staat allerlei soorten ondernemers bij, van multinationals tot het MKB, met advies-, proces- en contractenwerk, en begeleidt ook particulieren.

Programma
14.00 uur: Ontvangst
14.30 uur: Eerste deel: Rechten op productvormgeving. Namaak of niet?
15.15 uur: Pauze
15.30 uur: Tweede deel: Tips voor registratie, handhaving en contracten
16.15 uur: Borrel.

Kosten
Aan het bijwonen van het seminar zijn geen kosten verbonden.

Inschrijven en meer informatie
Voor meer informatie over het seminar kunt u contact opnemen met Annemarie Wiersma via marketing@dirkzwager.nl.
Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar marketing@dirkzwager.nl. Na aanmelding ontvangt u uiterlijk twee weken voor het seminar een bevestiging en routebeschrijving.
Inhoudelijke vragen en casus uit uw eigen praktijk die u tijdens het seminar behandeld zou willen zien of waarop u de aandacht wil vestigen, kunt u eveneens sturen naar marketing@dirkzwager.nl.