Regionale infrastructuur; update oktober 2013

Goede bereikbaarheid en doorstroming zijn speerpunten in onze belangenbehartiging voor de maakbedrijven. In deze rubriek worden de ontwikkelingen en de besluiten van de overheden op dit gebied van commentaar voorzien.

‘Beweging in de Stad’
In opdracht van de KvK en de ondernemersverenigingen in de Stadsregio is er een inventarisatie en analyse gemaakt van verkeersknelpunten in de regio. Dat heeft geleid tot een prioriteitenladder met knelpunten en mogelijke maatregelen, die met relatief weinig middelen en op korte termijn tot grote verbetering van de doorstroming kunnen leiden.
In de top 5 staat onder meer de doorstroming op de singels in Nijmegen, die sterk voor verbetering vatbaar is. Uiteraard is het bedrijfsleven hiermee gediend maar daarnaast wordt zo ook onnodige luchtvervuiling tegengegaan en wordt sluipverkeer in de wijken voorkomen.
Nog in het najaar van 2013 zullen de voorstellen met de verantwoordelijke wegbeheerders besproken worden.

Fietstunnel onder Prins Mauritssingel komt er
In juli meldden we nog dat de financiering van de bouw van de fietstunnel onder de Prins Mauritssingel nog niet rond was. Intussen is hier toch geld voor gevonden en heeft Nijmegen besloten de tunnel aan te leggen. De oplevering wordt medio 2015 verwacht.
De IKN is blij met dit besluit, omdat zo voorkomen wordt dat de stoplichten in Lent onnodig op rood staan. De laatste tijd kwam de weg enkele malen in het nieuws omdat er voor het eerst files staduitwaarts stonden, en dat terwijl de nieuwe brug nog niet eens open is. De IKN was van plan om in een brief aan de gemeente haar bezorgdheid te uiten over deze kwestie, maar dat is nu dus niet meer nodig.

‘Tweede route’ naar De Oversteek al open
Op 1 oktober is de Margaretha van Mechelenweg geopend. Deze weg loopt vanaf de Ovatonde, parallel langs het spoor naar de Griftdijk. Na voltooiing van De Oversteek wordt het mogelijk de Griftdijk te kruisen en via de Graaf Allardsingel de nieuwe brug op te rijden.
De Margaretha van Mechelenweg is een wat vreemde route, die pal ten westen van de Ovatonde begint, door een heuse poort en vervolgens via een 360 gradenbocht langs het spoor via een rotonde ter hoogte van de Vrouwe Udasingel naar het zuiden loopt en bij de nieuwe brandweerkazerne de Griftdijk kruist.
Als de stoplichten meezitten, dan zou deze route naar De Oversteek wel eens sneller kunnen worden dan de Prins Mauritssingel via Knoop Lent. De bewoners van Lent zullen er waarschijnlijk ook blij mee zijn.

Soap rond flitspaal ten einde?
De politiek wil af van de flitspaal op de Neerbosscheweg richting A73. De flitspaal staat pal voor de laatste (gevaarlijke) kruising van Nijmegen, voordat de stadsweg overgaat in de A73. Veel automobilisten (15.000 per jaar) doen alsof ze al op de snelweg zitten en geven al flink gas, vóórdat ze het stoplicht en de (opvallende) flitspaal gepasseerd zijn.
Veel gemeenteraadsleden, die de verkeersveiligheid hoog in het vaandel zeggen te hebben, menen nu de hardrijders te moeten beschermen, die het verkeer vanaf (onder meer) het bedrijventerrein in vliegende vaart kruisen.
Een reconstructie van het kruispunt zou de hardrijders in de toekomst moeten verleiden het rustiger aan te doen.

Afslag A73 Malden/Heumen op de schop
Iedereen die in de spits de afslag Malden/Heumen passeert, weet dat het verkeer zich daar ophoopt en dat de vluchtstroken vaak vol staan met afslaande auto’s. Om de doorstroming te bevorderen wordt het kruispunt met de Jan J. Ludenlaan momenteel aangepast. Er komen stoplichten en opstelstroken en de afritten worden verbreed. Ook worden er onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt uitgevoerd.
Op woensdag 9 oktober moeten de werkzaamheden zijn afgerond en moet de veiligheidssituatie voor het verkeer naar onder meer bedrijventerrein Sluisweg sterk verbeterd zijn.

Nieuwe benamingen stadsroutes Nijmegen
Zoals bekend wil Nijmegen een ‘groene’ doorstroomroute creëren, om automobilisten te verleiden om via De Oversteek Nijmegen binnen te rijden en dan vervolgens via Energieweg, Neerbosscheweg en Weg door Jonkerbos om de oude stad heen naar de Campus te rijden. Deze route zal S100 gaan heten. Ook enkele andere routes krijgen S-namen, zoals de Graafseweg (S103), De St. Annastraat (S105) en de routes naar Nijmegen West (S101 en S102).
Onduidelijk is waarom de Oranjesingel/Canisiussingel nog geen nummer heeft gekregen.

Limburg gaat voor elektrische Maaslijn
De provincie Limburg gaat alles op alles zetten om nog vóór 2016 de Maaslijn Nijmegen-Roermond te electrificeren. Dan gaat namelijk een nieuwe, vijftienjarige consessie in. De provincie wil niet dat er nog vijftien jaar met vervuilende dieseltreinen wordt gereden en ziet mogelijkheden om de Maaslijn snel van bovenleidingen te voorzien. Voor verdubbeling van het spoor moet onder meer grond aangekocht worden en is meer tijd nodig.
Ondanks het feit dat de elektrische treinen veel milieuvriendelijker zijn en tot 40% zuiniger dan dieseltreinen (Bron: De Gelderlander) hebben de gemeente Nijmegen en de Stadsregio nog nauwelijks gereageerd op de plannen. De IKN zal de overheden nogmaals vragen aan te sluiten bij de Limburgse lobby.