Regionale infrastructuur; update november 2019

Goede bereikbaarheid en doorstroming behoren tot de speerpunten in onze belangenbehartiging voor de maakbedrijven. In deze rubriek worden de ontwikkelingen en de besluiten van de overheden op dit gebied regelmatig van commentaar voorzien. Ook dit keer is er weer nieuws over de regionale infrastructuur in de regio Nijmegen.

Waalbrug foto

Verzet in Nijmeegse gemeenteraad tegen verdere versmalling Graafseweg
Vrijwel alle oppositiepartijen hebben gevraagd om een debat over het plan van wethouder Harriët Tiemens om opnieuw een stuk van de Graafseweg in Nijmegen te versmallen. De partijen vrezen, net als de IKN en anderen ondernemerspartijen voor de doorstroming en voor de bereikbaarheid van het centrum vanuit Nijmegen Zuid en vice versa.
De wethouder wil het baanvak tussen Rozenstraat en Wolfkuilseweg versmallen. Daarnaast is het de bedoeling om het baanvak tussen Wolfkuilseweg en Cavaljéweg anders in te richten (maar wel vierbaans te laten).
Als redenen worden onder meer opgegeven dat de Graafseweg geen landelijke route meer is, dat het verkeer over de S100 moet rijden, dat er meer ruimte moet komen voor fietsers en dat er soms te hard gereden wordt.
Net als bij de versmalling van het noordelijke gedeelte zijn de argumenten ook nu weer nogal dogmatisch en niet hard. Er is meer dan voldoende ruimte voor fietsers, de S100 slibt al helemaal dicht en de verkeersintensiteit is de laatste decennia enorm toegenomen, dus het heeft geen enkele zin om een vergelijking met het verleden te maken.
Wij kunnen een herinrichting billijken maar de weg moet vierbaans blijven om verdere opstoppingen en overlast te voorkomen. De IKN zal dit standpunt delen met de politiek en de andere ondernemersverenigingen.

Renovatie Waalbrug
Intussen zucht de stad onder de tijdelijke versmalling van de oude Waalbrug. Weliswaar is al een belangrijk gedeelte van de dragende constructie en het wegdek van de oostkant van de brug opgeknapt en vervangen, het duurt allemaal wel heel lang. Vrijwel dagelijks zijn er files op de Mauritssingel, de S100 en de Nieuwe Ubbergseweg, waar het regelmatig tot aan de afslag Millingen vaststaat.
De IKN is van mening dat het oorspronkelijke plan, om altijd vier rijbanen vrij te houden voor het verkeer, te snel is opgegeven, nadat de stof Chroom-6 was aangetroffen in de coating van de brug. Ook zouden de werkzaamheden geïntensiveerd kunnen en moeten worden, zodat de vervanging van het wegdek versneld zou kunnen worden uitgevoerd.

Jonkerbosplein
De gemeente Nijmegen heeft besloten dat er op het Jonkerbosplein een moskee moet komen. De bouw van een moskee op deze plek heeft grote nadelen. Het remt niet alleen de ontwikkeling van de Novio Tech Campus (NTC), die nu nog maar één kant op kan groeien, een moskee past niet bij een (high tech) bedrijventerrein én er worden 140 parkeerplaatsen voor opgeofferd.
Station Goffert zou met een goede parkeervoorziening tot een succesvolle hub uitgebouwd kunnen worden. Hiermee zou het autoverkeer richting centrum verminderd kunnen worden, hetgeen de gemeente zelf zo graag wil.
Maar er worden juist parkeerplaatsen opgeheven en veel bezoekers van de moskee zullen met de auto komen, waardoor er nog meer beslag zal worden gelegd op de (parkeer)ruimte. Helaas heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het plan en is de grond al verkocht.

A50
Eerder maakten we melding van het feit dat, na een lobby van de IKN en andere ondernemersverenigingen de problemen van de A50 een plek hebben gekregen op de zogenaamde MIRT-agenda. De problemen zijn acuut. Op 24 oktober ging het weer helemaal mis en viel er een dode in een kop-staartbotsing.
Eind van het jaar besluit Den Haag of het baanvak van de A50 tussen de knooppunten Bankhoef en Paalgraven in aanmerking komt voor grote aanpassingen, zoals verbreding, en/of langere invoegstroken. Zelfs al valt daarover een definitief besluit, dan kan het nog tien jaar duren voordat deze aanpassingen zijn doorgevoerd.
De IKN zal in de betreffende gremia aandringen op snellere maatregelen, om de ergste nood te ledigen en gevaarlijke situaties op te lossen.