Regionale infrastructuur; update november 2015

Goede bereikbaarheid en doorstroming behoren tot de speerpunten in onze belangenbehartiging voor de maakbedrijven. In deze rubriek worden de ontwikkelingen en de besluiten van de overheden op dit gebied van commentaar voorzien. Ook dit keer is er weer belangrijk nieuws over de regionale infrastructuur in de regio Nijmegen.

Renovatie Waalbrug
Na de zomerfeesten van 2016 zou gestart worden met de renovatie van de oude Waalbrug in Nijmegen. Omdat de toestand van de brug en met name het beton onder het asfalt slechter is dan gedacht, is de toelating van zwaar verkeer al beperkt. Sinds 30 september mogen voertuigen met een totaalgewicht van meer dan 40 ton of meer dan 9 ton aslast de brug niet meer op. Dit verbod duurt totdat de renovatie van de brug geheel is voltooid. Inmiddels is de start van het project verschoven. Naar verwachting zullen de werkzaamheden niet voor 2017 starten en zullen deze tot in 2018 voortduren.

Intussen is ook duidelijk geworden dat het niet mogelijk is om het fietspad aan de westzijde te verbreden. Aan die kant hangt al een brede busbaan plus een fietspad en verbreding daarvan zou de brug uit balans brengen. De gemeente studeert nu op de mogelijkheid om de busbaan te benutten voor het fietsverkeer. Het blijkt echter dat dagelijks het onvoorstelbare aantal van 588 bussen de brug passeert en als de helft daarvan dagelijks via de hoofdrijbanen de stad in moet, dan zou dat de doorstroming ernstig gaan hinderen. De enige oplossing lijkt dan ook het snijden in het aantal (deels toch al slecht bezette) bussen en/of vervanging van grote bussen door kleinere exemplaren. Dit kan gerealiseerd worden door meer in te zetten op vervoer per spoor, via de stations in Lent en Elst. In plaats van te discussieren over betaald parkeren bij station Lent zou het college van Nijmegen beter het aantal parkeerplaatsen rond het station flink kunnen uitbreiden, zodat iedereen die dat wil daar de auto kan parkeren en op de trein kan stappen. Op die manier is ook de peperdure Waalsprinter naar de Ovatonde niet meer nodig. De nieuwe parkeerplaats daar kan prima gebruikt worden door de nieuwe bioscoop en tijdens grote evenementen.
Overigens heeft de provincie al het voornemen bekendgemaakt om een aantal slecht bezette regionale bussen te vervangen door kleinere exemplaren.

Aanpak gevaarlijke fietsroutes
De gemeente Nijmegen is bezig in kaart te brengen hoe gevaarlijke fietsroutes en kruisingen veiliger gemaakt kunnen worden. Uiteraard is ook de IKN voorstander van veilige en comfortabele fietsverbindingen. De beste manier om dat te realiseren is de ontvlechting van fiets- en autoverkeer. Op die manier kunnen auto’s het primaat krijgen op de belangrijke verkeersaders en kunnen fietsers door de autoluwe wijken geleid worden. Uiteraard zullen fietsers en auto’s elkaar op veel punten blijven kruisen, maar daarvoor kunnen goede oplossingen ontwikkeld worden. Voor de bereikbaarheid en daarmee de economie van de stad is het wel van groot belang het autoverkeer op de grote wegen zo goed mogelijk te laten doorstromen, ook om sluipverkeer door de wijken en onnodige uitstoot te voorkomen. We zullen de gemeente wijzen op deze voor ons belangrijke uitgangspunten.

Maaslijn wordt sneller
Even leek het erop dat (ex-)staatsecretaris Mansveld het feestje zou verstoren, maar er blijkt nu toch voldoende geld te zijn voor het elektrificeren en opwaarderen van de Maaslijn (Nijmegen-Venlo). Uiterlijk in 2020 zullen er elektrische treinen op het trace rijden, met een frequentie van eens per kwartier. Nu is dat buiten de spits eens per half uur. De kosten bedragen 99 miljoen euro, voor het doortrekken van de bovenleiding en verdubbeling van een gedeelte van het tracé, zodat treinen minder op elkaar hoeven te wachten.
De IKN vindt dit een positieve ontwikkeling. Goede bereikbaarheid per trein maakt een stad en een regio aantrekkelijk, met name voor hoger personeel, dat vaak van elders komt. De ervaring leert dat de trein voor de meeste pendelaars op de middellange afstand het enige alternatief voor de auto is. Zeker als de overheden erin slagen om de ‘first mile’ en de ‘last mile’ goed te regelen, dan zullen veel pendelaars genegen zijn voor de trein te kiezen en de auto te laten staan.

Met dank aan: De Gelderlander
Foto: Martijn van Vulpen (de Maaslijn in Molenhoek met op de achtergrond Staalbouw Mook)