Regionale infrastructuur; update mei 2015

Goede bereikbaarheid en doorstroming zijn speerpunten in onze belangenbehartiging voor de maakbedrijven. In deze rubriek worden de ontwikkelingen en de besluiten van de overheden op dit gebied van commentaar voorzien. Ook dit keer is er weer belangrijk nieuws over de regionale infrastructuur in de regio Nijmegen.

Renovatie Waalbrug
De komende renovatie van de oude Waalbrug is al vaker aan de orde geweest. Na de verlenging van de brug over de nevengeul en de sloop van de tijdelijk bypass is het volgend jaar tijd voor een ingrijpende renovatie van de 79 jaar oude Waalbrug. Rijkswaterstaat zou de brug het liefst een tijd volledig afsluiten, om de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, maar de gezamenlijke Nijmeegse ondernemers hebben die optie vierkant afgewezen.
Op 16 maart heeft wethouder Henriëtte Tiemens van Nijmegen bekendgemaakt dat er tijdens het onderhoud van de Waalbrug tenminste twee rijbanen open blijven. Met de aannemer wordt overlegd of er ook periodes met drie open rijbanen mogelijk zijn. Om technische redenen zal vrachtverkeer echter over de Oversteek moet rijden.
De werkzaamheden zullen waarschijnlijk starten in 2016 na de zomerfeesten en gaan ongeveer anderhalf jaar duren.

Tom Tom en de doorstroming
Tussen de gemeente Nijmegen en Tom Tom heeft een discussie gewoed over de doorstroming in Nijmegen. Uiteindelijk werd er geconcludeerd dat de doorstroming in de spits verbeterd is ten opzichte van de situatie van voor november 2013, toen de Oversteek geopend werd en de groene golf op de S100 werd gecreëerd. Om andere momenten is de doorstroming echter relatief slecht en elke automobilist ervaart dat dagelijks aan den lijve. Zo is de Graafseweg op de DRIPS, die de gemeente geinstalleerd heeft bij de invalswegen, vrijwel altijd minimaal oranje gekleurd. Dit heeft te maken met de zeer slechte afstemming van de stoplichten, waardoor auto’s continue van rood naar rood rijden. Ook de Berg en Dalseweg is qua doorstroming een drama, sinds door de nieuwe inrichting de bus een soort rijdende afzetting is geworden.

Tom Tom noemde verder als bottle necks het wegvak tussen Waalbrug en Oranjesingel, vrijwel de gehele Hatertseweg, het Palkerplein en de Kruising van Neerbosscheweg en Hogelandseweg/IJpenbroekerweg.
De doorstroming op de Canisiussingel is nota bene door ingrijpen van de gemeente zelf verslechterd. Na de opening van de Oversteek krijgt het verkeer hier minder lang groen dan vroeger. Het is dus erg vreemd dat de gemeente vraagtekens zet bij de metingen van Tom Tom op dit traject.
Nijmegen zou beter de gegevens van Tom Tom serieus nemen en de nodige maatregelen nemen om de stad beter bereikbaar en gastvrijer te maken en onnodige vervuiling en geluidsbelasting door vermijdbare opstoppingen te voorkomen.
Overigens is de kruising van Neerbosscheweg en Hogelandseweg/IJpenbroekerweg recentelijk geheel gerenoveerd, waardoor de doorstroming op dat punt verbeterd moet zijn.

De Grift Noord
Een aantal ondernemers in Nijmegen-Noord maakt zich grote zorgen over de doorstroming op de Griftdijk, vanwege de plannen van Nijmegen om het nieuwe bedrijventerrein Grift-Noord aan te leggen. Het terrein is onder meer bedoeld voor grote logistieke bedrijven. Onder meer IKN-lid Heinz wil er een groot magazijn en distributiecentrum vestigen. Door de vestiging van de bedrijven wordt een toename van het verkeer op de Griftdijk richting A15 verwacht met circa 15.000 voertuigen per etmaal. De Griftdijk en de huidige afslag 38 (Elst/Nijmegen-Noord) van de A15 kunnen dat verkeer echter helemaal niet aan.
De IKN zal de gemeente Nijmegen, samen met de andere ondernemersverenigingen, vragen de infrastructuur aan te passen aan de toekomstige situatie.

Ondernemersvisie bereikbaarheid en doorstroming
In de regio wordt ook door de overheden gestreefd naar verbetering van de doorstroming. In de afgelopen jaren zijn belangrijke knelpunten opgeheven of is de situatie verbeterd. Toch worden lang niet altijd de juiste prioriteiten gesteld. Veiligheid en rust en schone lucht in de wijken zijn belangrijk maar voor het bedrijfsleven is het ook van zeer groot belang dat de regio en de kernen goed per auto bereikbaar zijn en de doorstroming goed is. Daarom wil het bedrijfsleven meer invloed op besluiten over de regionale en lokale infrastructuur. De IKN heeft reeds een visie op bereikbaarheid en doorstroming geformuleerd, waarbij gestreefd wordt naar een zinvolle en eerlijke ‘verdeling’ van de beschikbare ruimte tussen auto en fietsverkeer en betere benutting van de infrastructuur en van de beschikbare middelen.
Binnenkort zal de visie van de IKN ingebracht worden in het overleg met andere ondernemersverenigingen in de stad en de regio, om zo te komen tot een gezamenlijke ondernemersvisie op mobiliteit.

Tevens zal er een database met knelpunten op het gebied van bereikbaarheid en doorstroming worden aangemaakt, die bij de betreffende overheden onder de aandacht worden gebracht. Ondernemers die knelpunten ervaren, kunnen daarvan vanaf heden melding maken bij de IKN.