Regionale infrastructuur; update mei 2013

Over de regionale infrastructuur is vaak slecht nieuws en (een beetje) goed nieuws te melden. Het verkeer loopt vast, ook in onze regio, maar er wordt gewerkt aan oplossingen. Ook dit keer is er weer veel nieuws.

Stadsbrug geplaatst
Op 20 april werd onder grote publieke belangstelling de boog van de nieuwe stadsbrug ‘De oversteek’ ingevaren. Aan het begin van de middag lag de boog op zijn plek en kon het afzakken beginnen. Op zondag kon het scheepvaartverkeer weer op gang komen, echter slechts beurtelings vanuit het oosten en het westen. Nadat op zondag de staalconstructies, waarmee de boog op de pontons rustte, verwijderd waren, kon maandag het scheepvaartverkeer weer ongehinderd doorvaren.
De opening van de nieuwe brug is gepland op zaterdag 23 november.

Intussen wordt er druk gewerkt aan ‘Knoop Lent’, waar een afslag voor de weg richting nieuwe brug wordt aangelegd. De IKN verwacht hier in de toekomst grote drukte en was voorstander van een noordelijker aftakking richting De Oversteek, maar de gemeente heeft ervoor gekozen om deze ‘knoop’ midden in Lent neer te leggen. De IKN zal de ontwikkelingen in de gaten houden en in geval van problemen aandringen op opwaardering van de route vanaf de Ovatonde.

Bypass A325 in aanbouw
Ten gevolge van de dijkteruglegging moet de oude Waalbrug verlengd worden. Waar nu een dijklichaam ligt, ten noorden van de Waal, komt een verlengde brug, die de nevengeul gaat overbruggen. Daarvoor moet het dijklichaam worden afgegraven. Omdat de Waalbrug natuurlijk niet voor langere tijd kan worden afgesloten, wordt het betreffende baanvak tijdelijk een stuk naar het Oosten verlegd. Net voorbij de boog van de brug zal het verkeer (vanuit Nijmegen) straks een bocht naar rechts maken, om een paar honderd meter verder weer terug de A325 op geleid te worden. Vanuit de richting Arnhem zal er een bocht naar links gemaakt moeten worden. De tijdelijke verkeersdijk is onderdeel van de aanbesteding van de doortrekking van de brug, welk werk onder meer wordt uitgevoerd door IKN-lid Dura Vermeer.

Raad Nijmegen stelt Stadsvisie vast
Op 6 maart heeft de gemeenteraad van Nijmegen de Stadsvisie Nijmegen vastgesteld. De IKN heeft bij monde van voorzitter Dick Alewijnse gebruik gemaakt van haar inspraakrecht. De voorzitter heeft er niet alleen op gewezen dat er meer aandacht zou moeten zijn voor de ‘parels van de maakindustrie’ in onze regio maar ook dat enkele passages op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid Nijmegen negatief in beeld kunnen brengen. Met name heeft de IKN bezwaar tegen de uitspraak “dat er geen auto meer bij kan in de stad”. Ondanks het feit dat ook enkele fracties in de raad niet gelukkig waren met dit onderdeel, heeft de gemeenteraad de Stadsvisie ongewijzigd vastgesteld.