Regionale infrastructuur; update maart 2013

Over de regionale infrastructuur is vaak slecht nieuws en (een beetje) goed nieuws te melden. Het verkeer loopt vast, ook in onze regio, maar er wordt gewerkt aan oplossingen. Ook dit keer is er weer veel nieuws.

Het BOM waakt over de bereikbaarheid
Het Bestuurlijk Overleg Bereikbaarheid (BOM) waakt over de bereikbaarheid van de regio. In het BOM worden werkzaamheden afgestemd en bij vertraging van werkzaamheden wordt teruggekoppeld, om te voorkomen dat een samenloop van werkzaamheden voor een te grote belasting kan zorgen. Indien nodig worden lopende projecten ‘on hold’ gezet, om (grotere) problemen te voorkomen.
In het BOM komen ook andere problemen op het gebied van de infrastructuur aan de orde. Er is een (beperkt) budget, waarmee problemen kunnen worden aangepakt. Aangezien het BOM stadsregiobreed werkt, dient het budget verdeeld te worden over de verschillende deelregio’s.
De IKN is vertegenwoordigd in een vooroverleg van het bedrijfsleven. Dhr. Alex van Hoof (foto), eigenaar van Burgers Zoo brengt namens het regionale bedrijfsleven de wensen en besluiten van het vooroverleg in bij het BOM. Momenteel vindt er een inventarisatie van knelpunten plaats, die in het overleg zullen worden ingebracht.

Stadsvisie Nijmegen 2020
De gemeente Nijmegen heeft zijn visie op de ontwikkeling van de stad neergelegd in de ‘Stadsvisie Nijmegen 2020’. Het stuk is eigenlijk meer beschrijvend dan richtinggevend en dat heeft voor een groot deel te maken met de financiële positie van de gemeente, die het niet meer toelaat om zelf veel zaken te initiëren. In de toekomst zal er meer worden overgelaten aan de initiatieven van burgers en bedrijfsleven.
De IKN is van mening dat de stadsvisie wat meer aandacht mag besteden aan het grote belang van het bedrijfsleven en met name aan de maakbedrijven.
Op één punt heeft de IKN grote bezwaren tegen het stuk en dat is waar gesteld wordt dat er in Nijmegen “in de afzienbare toekomst geen auto meer bij kan”. De IKN vindt dit een uitermate slecht signaal, bijvoorbeeld richting bedrijven die zich overwegen in Nijmegen te vestigen. En het is niet de eerste keer dat Nijmegen slecht in het nieuws komt door ondoordachte uitspraken op het gebied van mobiliteit of door moeizaam verlopende projecten.
Daarnaast is de uitspraak ook gewoon niet juist. Bij een betere doorstroming zou de stad zeker meer verkeer kunnen verwerken. Het wrange is ook dat de problemen op dit gebied natuurlijk deels zijn veroorzaakt door de gemeente zelf, door tal van maatregelen die het domein van de auto beperkt hebben en waar weinig voor in de plaats is gekomen. En ja, er komt met de Oversteek inderdaad een belangrijke verkeersader bij. Maar mag dat ook, 77 jaar na de ingebruikname van de oude Waalbrug?
Verder slagen de overheden er niet in om de ondernemers en werknemers goed te bedienen met het OV, waardoor onnodig veel pendelaars zijn aangewezen op de auto.
In de inspraakronde van 6 maart heeft de IKN bezwaar gemaakt tegen de betreffende passage in de stadsvisie.

Mission statement mobiliteit vastgesteld
Op de ledenvergadering van 19 februari is onder meer het mission statement mobiliteitsbeleid goedgekeurd. Het mission statement bevat de visie van de IKN op het (gewenste) mobiliteitsbeleid in de regio Nijmegen en is het uitgangspunt bij de reactie op overheidsplannen, artikelen in de pers en berichten via de sociale media. Belangrijke wensen van de IKN zijn verbetering van de doorstroming, met name op de grote invalswegen in Nijmegen, ontvlechting van auto- en fietsverkeer, betere benutting van de infrastructuur, zoals de busbanen, en betere bediening van het werkende deel van de bevolking met het openbaar vervoer.

Doortrekking A15 blijft op de rol
Het kabinet heeft besloten een groot aantal infrastructurele projecten te schrappen of te temporiseren, om zijn bezuinigingsdoelstellingen te halen. De doortrekking van de A15 lijkt echter als gepland doorgang te kunnen vinden. Hiermee lijkt de lobby van het gezamenlijke bedrijfsleven, van Rotterdam tot Zevenaar succes te hebben opgeleverd. Zonder nieuwe tegenslagen kan de doortrekking van Ressen tot de A12 bij Zevenaar in 2018 een feit zijn.