Regionale infrastructuur; update juni 2014

Goede bereikbaarheid en doorstroming zijn speerpunten in onze belangenbehartiging voor de maakbedrijven. In deze rubriek worden de ontwikkelingen en de besluiten van de overheden op dit gebied van commentaar voorzien.

Tolheffing op A15 via kentekenfoto
Naar verwachting is in 2019 of 2020 de doortrekking van de A15 gerealiseerd. Eerder is al afgesproken dat het baanvak tussen Ressen en Babberich een tolweg wordt. Voor personenauto’s zal 1,18 euro betaald moeten worden en voor vrachtwagens 7,11 euro. Recentelijk heeft het ministerie bekendgemaakt hoe die tolheffing zal gaan plaatsvinden: via het fotograferen van de kentekens van passerende auto’s. Er hoeft dus niet gestopt te worden bij tolpoortjes.
Betaling moet achteraf plaatsvinden, maar een rekening wordt niet gestuurd. Automobilisten moeten dus zelf het initiatief nemen voor de betaling. Wie regelmatig het baanvak gebruikt, kan het beste een account aanmaken, waar hij zijn gegevens kan achterlaten en waar zijn opgebouwde tolbedrag wordt bijgehouden. Ook degenen met een account zijn zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling.
Er is nog geen oplossing voor het incasseren van het tolgeld bij buitenlanders.

Jongere wil nog steeds een eigen auto
Een grote tegenvaller voor degenen die het einde van het individuele autovervoer al zagen naderen: uit onderzoek van het KiM (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid) is onomstotelijk gebleken dat ook jonge mensen heel graag een eigen auto zouden willen hebben.
Veel (gemeente)bestuurders gingen er al van uit dat jonge mensen een eigen auto niet meer belangrijk vinden, en net zo lief met het openbaar vervoer of met een deelauto reizen, maar het tegengestelde blijkt waar. Op dit moment hebben jongeren echter nog niet het budget om een auto te kunnen kopen en rijden. Ook het feit dat ze langer studeren draagt eraan bij dat de aankoop van een auto wordt uitgesteld.
Veel gemeenten gingen er tot nu toe van uit dat het individuele autoverkeer in de toekomst zou verminderen, door wijzigende behoeften van jonge mensen. Die aannames kunnen nu in de prullenbak. Het is te hopen dat gemeenten hun voordeel doen met deze kennis, zodat ze zich in de toekomst niet (weer) laten verrassen door toenemend autogebruik.

Maaslijn wordt geëlektrificeerd
Na een korte maar hevige lobby heeft de provincie Limburg het voor elkaar gekregen dat het Rijk ruim 30 miljoen euro zal meebetalen aan de elektrificatie van de Maaslijn. De rest van de 99 miljoen euro die het project kost, zal door Limburg, Brabant en Gelderland betaald worden. Verder zal het Rijk de beheer- en onderhoudskosten van 31,2 miljoen euro in de komende decennia voor zijn rekening nemen. Door het besluit is voorkomen dat er een nieuwe concessie voor vervoer met ouderwetse dieseltreinen moest worden verleend voor de jaren 2016 tot en met 2030.
Behalve de elektrificatie zullen er ook extra stukjes spoor worden aangelegd, om tegenliggers te laten passeren, zullen er snellere wissels worden geplaatst en zal er een nieuw station bij Grubbenvorst worden gebouwd. Door alle verbeteringen zullen er in de toekomst 22 treinstellen op de lijn kunnen rijden. Nu zijn dat er maar 16.
De opwaardering is ook een mooie opsteker voor Nijmegen, omdat in de toekomst meer mensen met de trein naar de campus kunnen reizen en er op Nijmegen CS veel minder transfers van trein op bus hoeven plaats te vinden. Aangezien werkende mensen weinig met de bus reizen, maar de trein wel vaak als een goed alternatief voor de auto zien, zal ook de druk op de wegen verminderen. Ook de luchtkwaliteit zal profiteren van de inzet van elektrische treinen, die zelf niet voor uitstoot zorgen.
Toch heeft Nijmegen openlijk weinig blijk gegeven van enthousiasme voor de elektrificatie, ook niet nadat onder meer de IKN en de RU gepleit hadden voor aansluiting bij de Limburgse lobby. De Stadsregio heeft het op dit gebied echter nog meer laten liggen. Zij vond namelijk dat Limburg eerst Violia maar eens strenger moest aanpakken in plaats van te lobbyen voor elektrificatie. In werkelijkheid rijdt momenteel 93% van de treinen op de Maaslijn op tijd, een hele prestatie gezien de kwaliteit van de huidige infrastructuur.
Volgens plan zal in 2019 de eerste schop de grond ingaan.

Brug bij Ewijk volledig gestript
Vorig jaar is de nieuwe Tacitusbrug bij Ewijk in gebruik genomen. Doordat er momenteel zes stroken zijn, is de ergste verkeershinder al voorbij. Op termijn wordt het aantal rijstroken op de A50 verdubbeld van vier naar acht. De oude brug, aan de oostkant wordt momenteel opgeknapt en zal in 2015 opnieuw in gebruik genomen worden, met vier rijstroken, alle richting het noorden.
De oude brug zal worden voorzien van dubbellaags ZOAB, de constructie van het brugdek wordt verstevigd en de voegovergangen worden vervangen. Daarnaast zal de brug 1,5 meter opgevijzeld worden om de doorvaarthoogte gelijk te maken aan die van de nieuwe brug. Tevens worden dit jaar nog de tuien vervangen.
Op dit moment is de brug helemaal schoongeschraapt, tot op de metalen bodem. Beschadigingen van het metaal zijn gemarkeerd, zodat deze gerepareerd kunnen worden.
Het vervangen van de tuien is een uniek proces dat nog niet eerder op deze manier in Europa is uitgevoerd. De oude brug heeft twee pylonen met elk slechts vier tuien, veel minder dan de meeste tuibruggen. Bij het vervangen van de tuien wordt het zadel in de pyloon verlaagd, zodat de tuien slap komen te hangen en vervangen kunnen worden. Dit gebeurt met twee tuien per keer. Berekeningen en computersimulaties hebben aangetoond dat het mogelijk is om de draagkracht van de tuien met 25% te reduceren zonder dat het brugdek instort. In vier fases worden de tuien vervangen.
De hoogste tuien zijn 221 meter lang en hebben een diameter van 37,5 centimeter. De lagere tuien zijn 135 meter lang en hebben een diameter van 33,5 centimeter. De tuien dragen niet alleen het brugdek, maar zorgen er ook voor dat de pylonen onder spanning blijft staan. Zonder tuien kunnen deze omvallen.

Bereikbaarheid en de coalitieakkoorden
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft de IKN alle partijen van de gemeenten in de regio een tienpuntenplan gestuurd met de randvoorwaarden, waaraan een goed industriebeleid naar onze mening moet voldoen.
De verkiezingen liggen alweer een tijdje achter ons en de meeste gemeenten in de regio hebben een nieuw college van B&W geïnstalleerd en een bijbehorend coalitieakkoord vastgesteld.
In het komende KringNieuws zullen we de coalitieakkoorden langs de meetlat te leggen en zullen we bekijken of en zo ja, in hoeverre de regiogemeenten voldoende rekening hebben gehouden met de wensen en behoeften van de maakbedrijven.
Uiteraard zullen we daarbij ruim aandacht besteden aan de voornemens op het gebied van verbetering van de doorstroming en bereikbaarheid. We kunnen trouwens alvast verklappen dat dit voor de meeste gemeenten geen speerpunt is.
Het KringNieuws wordt rond half juli verstuurd aan alle leden en andere belangstellenden.

Bronnen: onder meer De Gelderlander en Wikipedia.