Regionale infrastructuur; update februari 2019

Goede bereikbaarheid en doorstroming behoren tot de speerpunten in onze belangenbehartiging voor de maakbedrijven. In deze rubriek worden de ontwikkelingen en de besluiten van de overheden op dit gebied regelmatig van commentaar voorzien. Ook dit keer is er weer belangrijk nieuws over de regionale infrastructuur in de regio Nijmegen.

S100 plaatje

Renovatie Waalbrug
Aanvang 2019 had eindelijk het groot onderhoud van de oude Waalbrug moeten starten. Maar er is wederom vertraging, nu door de ‘ontdekking’ van Chroom-6. Veel erger is echter dat gemeente Nijmegen en Rijkswaterstaat hebben aangekondigd dat het oorspronkelijke plan om vier rijstroken open te houden nu van de baan is en er nog maar twee rijstroken open blijven. Volgens Rijkswaterstaat en Nijmegen is dit “de beste manier om het werk veilig, zo snel mogelijk en met zo min mogelijk verkeershinder uit te voeren”. We vinden veiligheid ook belangrijk maar het is natuurlijk uiterst merkwaardig om in dit verband te spreken van “zo min mogelijk verkeershinder”, terwijl dit voor de stad een regelrecht drama gaat betekenen. Aangezien deze situatie maar liefst anderhalf jaar gaat duren, komt de zinsnede “zo snel mogelijk” ook erg vreemd over. De IKN heeft het Bestuurlijke Overleg Mobilieit (BOM) gevraagd op korte termijn bijeen te komen en bezwaar te maken tegen dit besluit van gemeente en Rijkswaterstaat, dat naar onze mening vooral uit fiancieel oogpunt genomen is.

Versmalling Graafseweg
Zoals bekend is vorig jaar een stuk van de Nijmeegse Graafseweg richting Wolfskuil versmald naar één rijstrook. Dit heeft tot gevolg dat dit baanvak doorgaans slechts stapvoets genomen kan worden. Toch heeft de wethouder nu haar oog laten vallen op het baanvak tussen de Rozenstraat en de Wolfkuilseweg, om ook dit te versmallen tot twee rijstroken.
Parallel aan de Graafseweg loopt reeds een breed fietspad, in twee richtingen, dus extra ruimte is hier helemaal niet nodig.  Toch is de gemeente vastbesloten het autoverkeer hier nog verder te belemmeren. De IKN is – met een groot deel van de Nijmeegse politiek – van mening dat de versmalling niet nodig is en dat Nijmegen zich hiermee in eigen voet schiet. En natuurlijk dat het schaarse geld beter aan nuttiger zaken besteed kan worden in plaats van aan dit soort prestigeprojecten.

Aanpak problemen S100
Gelukkig luistert de gemeente Nijmegen soms wel naar de ondernemers als het gaat om bereikbaarheid en doorstroming. De S100 kan het verkeer niet meer aan. Tijdens de werkzaamheden aan de oude Waalbrug zullen daarom grote problemen ontstaan.
De S100 moet eigenlijk een doorstroomroute zijn met een ‘groene golf’. Helaas is er, met name op de Energieweg meer sprake van horten en stoten dan van een golf. De borden die de juiste snelheid moeten aangeven om de optimale doorstroming te bereiken staan ook helemaal niet aan.
Een groene golf is op de Energieweg ook niet mogelijk omdat er gekozen is voor verkeerstechnische oplossingen die daarmee moeilijk te verenigen zijn. Zo kent de Energieweg twee rotondes zonder stoplichten. Bij een rustig verkeersaanbod draagt een rotonde bij aan een vlotte doorstroming. Bij drukte niet, omdat dan telkens voorrang gegeven moet worden aan verkeer op de rotonde. Ook de drukknopjes bij de oversteekplaatsen van fietsers helpen natuurlijk niet, omdat ze de optimale cyclus van rijden en stoppen verstoren.
De gemeente heeft de Nijmeegse ondernemers gevraagd knelpunten aan te geven en daar is nu een reactie op gekomen. De gemeente heeft zich voorgenomen nog in 2019 een aantal maatregelen te nemen, die weinig geld kosten en op korte termijn de doorstroming enigszins kunnen verbeteren.
Het gaat daarbij op de volgende zaken:
. andere route voor de overstekende bus bij het kruispunt Mauritssingel-Laauwikstraat
. langer groen voor verkeer naar Arnhem op het ‘splitsingspunt’ Lent
. de voormalige busbaan op Mauritssingel vanuit de richting Arnhem bij de rijbaan trekken (reeds gebeurd)
. op het Nelsen Mandelaplein een van de rijstroken rechtsaf richting Wijchen vervangen door een extra strook rechtdoor richting Goffert
. de busbaan op de weg door Jonkerbos linksaf richting Ien Daleslaan inzetten voor autoverkeer.

Daarnaast wil de gemeente nader onderzoek doen om méér verkeer naar de parallelweg S111 te dirigeren, teneinde de Mauritssingel te ontlasten, alsmede naar verbetering van de doorstroming op het Gaziantepplein. Dit zal echter niet tot resultaten leiden vóórdat de werkzaamheden aan de Waalbrug beginnen.

Knooppunt Bankhoef
Minister Van Nieuwenhuizen heeft besloten dat er een studie komt naar de fileproblematiek op de A50 tussen Ewijk en Oss. De regio is erin geslaagd de problemen tussen de knooppunten Bankhoef en Paalgraven op de zogenaamde MIRT-agenda (Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport) te krijgen. Na de MIRT zal er een zogenaamde verkenningsfase ingaan, tenminste indien er dan ook zicht op financiering is.