Regionale infrastructuur; update februari 2018

Goede bereikbaarheid en doorstroming behoren tot de speerpunten in onze belangenbehartiging voor de maakbedrijven. In deze rubriek worden de ontwikkelingen en de besluiten van de overheden op dit gebied regelmatig van commentaar voorzien. Ook dit keer is er weer belangrijk nieuws over de regionale infrastructuur in de regio Nijmegen.

waalbrug renovatie plaatje

Files bij knooppunt Bankhoef
De provincie Gelderland heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden en potentie van ITS-maatregelen (Intelligente Transportsystemen) rond knooppunt Bankhoef. De provincie gaat hiermee nu aan de slag. Voor de hiermee gemoeide kosten van circa 600.000 Euro heeft de provincie in het kader van de Voorjaarsnota 2017 financiële middelen vrijgemaakt.
Verder wordt gedacht aan kleinschalige infrastructuuraanpassingen om het wegvak veiliger en robuuster te maken.
Op eventuele grotere aanpassingen (extra rijstroken e.d.) is nu nog geen zicht. De provincie en de regionale ondernemers proberen de A50 op de landelijke MIRT-agenda (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) van de rijksoverheid te krijgen.

Renovatie Waalbrug
In maart wordt begonnen met de restauratie van de oude Waalbrug, te beginnen met de busbaan, die wordt omgebouwd tot fietspad. In april wordt gestart met de vervanging van het betonnen wegdek van de hoofdrijbanen. Vanaf dat moment zullen de rijbanen versmald zijn en is de brug niet meer toegankelijk voor vrachtverkeer. Tijdens de werkzaamheden zullen er in de regel vier (versmalde) rijbanen toegankelijk zijn, maar dat zal niet continue het geval zijn. Ook zullen er enkele weekend- en nachtafsluitingen zijn.
Het is mogelijk dat de werkzaamheden voor extra files richting centrum zullen zorgen. Uit onderzoeken in het verleden is gebleken dat de brug zelf nooit de bottleneck was, maar dat files veroorzaakt werden door de gekozen afstelling van de stoplichten op de Canisiussingel. Door de versmalde rijstroken kan de brug nu ook zelf voor oponthoud zorgen, maar de doorstroming zal zeker ook afhangen van de politieke wil om de Canisiussingel open te houden. De IKN zal wat dat betreft zeker de vinger aan de pols houden.
Overigens is op het Traianusplein de afstelling van de stoplichten ten goede gewijzigd. Automobilisten die de afslag Berg en Dal en Beek-Ubbergen nemen, kunnen nu na het eerste groen meteen ook de Canisiussingel oversteken, terwijl daar vroeger opnieuw gestopt moest worden.

Aanpassing S100
Doordat vrachtwagens gedurende de werkzaamheden niet over de oude brug mogen en omdat automobilisten geadviseerd wordt om te rijden over de Oversteek, wordt er op die route een grotere verkeersdruk verwacht. Om die reden wordt de zogenaamde S100 op een aantal punten aangepast. Zo krijgt het Industrieplein richting Industrieweg en richting Verlengde Energieweg een extra strook voor linksaf. Daarnaast wordt een deel van het Industrieplein richting sluis opnieuw geasfalteerd. Op het Nymaplein verdwijnt een deel van de verhoogde rijbaanafscheiding, om vrachtverkeer meer ruimte te geven.
De werkzaamheden worden in vier fasen uitgevoerd. Gedurende de laatste vier fasen is er verkeershinder en zijn sommige afslagen en opritten gedurende bepaalde tijd afgesloten.
De werkzaamheden zijn al gestart en duren tot en met 16 maart.