Regionale infrastructuur; update december 2016

Goede bereikbaarheid en doorstroming behoren tot de speerpunten in onze belangenbehartiging voor de maakbedrijven. In deze rubriek worden de ontwikkelingen en de besluiten van de overheden op dit gebied regelmatig van commentaar voorzien. Ook dit keer is er weer belangrijk nieuws over de regionale infrastructuur in de regio Nijmegen.

Files bij knooppunt Bankhoef
Sinds de capaciteit van de brug bij Ewijk is toegenomen en de economie uit het dal is gekropen, neemt de filedruk op de A50 ten zuiden van Ewijk toe. Tussen de knooppunten Bankhoef en Paalgraven zijn er dagelijkse files en vertragingen, waardoor het bij voorbeeld veel extra tijd kost om vanaf de A326 uit de richting Wijchen/Nijmegen in te voegen op de A50. De problemen zijn niet eenvoudig op te lossen, onder meer omdat het baanvak een grote bottleneck kent in de vorm van de brug bij Ravestein.
De Provincie Gelderland wil een onderzoek laten doen naar de A50 met een focus op het traject Ewijk–Paalgraven en de betekenis van de A50 voor de regio. Dit onderzoek moet naar de huidige en toekomstige verkeersstromen kijken en een relatie leggen met de regionaal-economische ontwikkeling in de directe omgeving. Vervolgens dienen mogelijke oplossingsrichtingen te worden geanalyseerd voor de korte en lange termijn. Uit dat scala worden uitdagingen aangeven. Deze moeten vervolgens worden bekeken op investeringsopgave.
Voor de bespreking van de problematiek is tevens een projectgroep gevormd, waaraan ook de IKN deelneemt.

bankhoef foto 2

Nijmegen: bus uit het centrum
De kogel lijkt door de kerk: het gedender van grote bussen door de Nijmeegse winkelstraten heeft zijn langste tijd gehad. Wethouder Ben van Hees heeft een voorstel gedaan om de bussen te verbannen uit de Burchtstraat en vanaf Plein 1944 alleen nog kleine elektrische busjes in te zetten om reizigers dieper het centrum in te brengen.
Al jaren leidt het intensieve busverkeer op de Burchtstraat tot irritatie, gevoelens van onveiligheid en aantasting van het woongenot, terwijl er voldoende alternatieven voor het reizigersvervoer zijn. We hopen dat met dit voornemen ook de onrealistische plannen voor een dubbele tramlijn door de Burchtstraat definitief van de baan zijn en dat de Burchtstraat en de Grote Markt kunnen worden heringericht tot een aantrekkelijker winkel- en uitgaansgebied.

Burchtstraat Nijmegen foto 2

Breng Flex
Een interessante ontwikkeling op het gebied van OV is Breng Flex. Connexion is deze maand een proef begonnen met openbaar vervoer op aanvraag. Reizigers kunnen per app een auto bestellen die hen van de ene bushalte naar een willekeurige ander bushalte brengt. Voor de proef worden zestig chauffeurs en achttien auto’s ingezet. Na bestelling moet een auto binnen een half uur op de aangegeven tijd bij een bushalte voorrijden tegen een tarief van 3,50 euro per keer. Deze nieuwe dienst kan bij voorbeeld een oplossing zijn voor mensen die nu nog te veel tijd kwijt zijn met de bus, die niet over willen stappen of die juist een goede aansluiting op de trein zoeken. Over een jaar wordt de proef geëvalueerd.

Toenemende verkeersdrukte in Nijmegen
De Gelderlander meldde op 16 december dat het aantal auto’s in de stad Nijmegen is gestegen tot 61.000. Dat zijn 354 auto’s per 1.000 inwoners. De stijging ligt onder het landelijk gemiddelde, maar toch is er ook in Nijmegen een toename per inwoner. Deze cijfers geven maar weer aan dat mensen nog steeds veel belang hechten aan een eigen auto, ondanks de toenemende populariteit van trein en fiets en hosannaberichten over de opkomst van car sharing ten spijt.
Doordat de economie groeit en het weer slechter wordt, neemt het aantal files weer hand over hand toe, ook in de stad. Als remedie tegen de vertragingen op de grote invalswegen heeft de gemeente Nijmegen enkele verkeerslichten anders afgesteld, zodat een aantal grote straten langer groen krijgt.
De IKN pleit al langer voor verbetering van de doorstroming en voorkoming van sluipverkeer door een beter afstelling van stoplichten en korter en minder snel groen voor de zijstraten. We zijn blij dat de gemeente hier nu werk van maakt.

Aanstelling mobiliteitsmakelaar
Sinds begin november heeft onze regio weer een mobiliteitsmakelaar, dhr. Bert Jan Huegen. Hij opereert onder de vlag van VNO NCW en zijn aanstelling is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland. Bert Jan gaat in het kader van onder andere het programma Beter Benutten projectmatig met ondernemers en ondernemersverenigingen aan de slag op het gebied van mobiliteitsvraagstukken. Zaken als ander forensgedrag, flexibele werktijden, collectief vervoer of thuiswerken dragen bij aan een betere bereikbaarheid van ondernemingen en bedrijfsterreinen. Elders op deze website kunt u lezen over de Masterclass ‘Slim zakelijk reizen’ die Bert Jan verzorgt.