Regionale infrastructuur; update december 2013

Goede bereikbaarheid en doorstroming zijn speerpunten in onze belangenbehartiging voor de maakbedrijven. In deze rubriek worden de ontwikkelingen en de besluiten van de overheden op dit gebied van commentaar voorzien.

De Oversteek
En toen was zij er: De Oversteek. Na 77 jaar kreeg Nijmegen haar tweede brug over de Waal. Op 23 november werd zij officieel geopend en op zondagavond 24 november konden de eerste auto’s er overheen rijden.
Volgens de gemeente neemt intussen meer dan tien procent van de automobilisten de nieuwe route, door bij de Ovatonde of bij Knoop Lent af te buigen naar het Westen. En dat heeft gevolgen: op de oude Waalbrug staan sindsdien niet of nauwelijks meer files en het verkeer naar de grote bedrijventerreinen is ’s ochtends al gauw een kwartier eerder op zijn bestemming.
Maar de gemeente wil méér. Zij heeft in aansluiting op de nieuwe brug onder de noemer ‘Stadsroute S100’ een aantal wegen opnieuw ingericht, om het verkeer daar soepeler te laten doorrijden. Zo probeert de gemeente de singels en de oude stad te ontlasten. Zij roept bedrijven dan ook op om hun werknemers en bezoekers op de voordelen van de nieuwe route te wijzen.
En terecht want de ervaring leert dat verkeer naar bijvoorbeeld De Goffert en NXP op dit moment sneller zijn bestemming bereikt als het de nieuwe route kiest.
Leden kunnen op het intranet een informatiefolder over de nieuwe route ophalen, voor personeel en bezoekers.

Busbaan op de Gaafseweg?
Vervoersbedrijf Breng wil graag een rijstrook van de Graafseweg in Nijmegen exclusief voor bussen reserveren.
Gelukkig heeft de gemeente Nijmegen het verzoek afgewezen, in elk geval voorlopig.
De IKN is van mening dat juist op de Graafseweg de doorstroming voor het autoverkeer hoognodig verbeterd moet worden. De aanleg van een busbaan is daar niet mee te rijmen.

NS houdt van doorrijden
Meerdere malen per dag razen de treinen van de NS onder meer de stations Elst en Lent voorbij. Dat lijkt normaal, maar veel van die treinen hadden volgens het boekje moeten stoppen. De NS zegt dat hiermee grotere vertragingen worden voorkomen. Maar je zou maar in Elst of Lent je auto hebben geparkeerd, om vandaar je reis per trein voort te zetten. Dan kun je vervolgens in Nijmegen een klein half uur wachten op de trein terug of een taxi nemen. Nijmegen heeft terecht geprotesteerd tegen deze absurde gang van zaken.

Intussen is ook duidelijk geworden dat er bij het in 2014 te openen station Goffert veel minder treinen gaan stoppen dan voorzien. De insteek van gemeente en Stadsregio was dat er elke tien minuten een trein zou rijden tussen Zevenaar en Wijchen (Regiorail). De NS heeft te kennen gegeven dat er voorlopig maar twee treinen per uur zullen rijden, in beide richtingen. Een slechte zaak voor de mobiliteit in de regio en tevens een domper voor Wijchen, waar speciaal voor deze Regiorail een ruimtevretend keerspoor is aangelegd.

Rapport ‘Beweging in de Stad’
Reeds eerder hebben we op deze site gemeld dat er in opdracht van de KvK en de ondernemersverenigingen in de Stadsregio door Loendersloot Advies een inventarisatie en analyse is gemaakt van verkeersknelpunten in de regio.
Uit het rapport blijkt dat de door de IKN aangedragen voorstellen goed scoren op bijna alle wegingsaspecten als verbetering van doorstroming en bereikbaarheid, kosten, economisch effect, snelle realiseerbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, robuustheid en verkeersregels.
De voorstellen hielden onder meer in betere benutting van de busbanen, betere bediening van de bedrijventerreinen met het OV, de ontvlechting van langzaam- en snelverkeer en de ontwikkeling van multimodale transferia.
In de komende tijd zullen we nauwlettend volgen of en in hoeverre de gedane suggesties door de gemeenten zullen worden overgenomen.
Leden kunnen het rapport downloaden van het intranet (onder ‘bestanden’).