OZB voor bedrijven blijft stijgen

Gemeenten houden zich opnieuw niet aan de eigen afspraken met het Rijk om de onroerende zaakbelasting (OZB) niet te veel te laten stijgen. Dat constateert MKB-Nederland op basis van cijfers van het COELO. Dit jaar komt de OZB opbrengst uit bedrijfspanden (niet-woningen) gemiddeld 3,4 procent hoger uit dan in 2013.

Dat is bijna een procent meer dan het Rijk voor dit jaar als maximum stijgingspercentage heeft vastgesteld. Een andere tendens is dat de verhoging voor ondernemers fors, soms wel tot ruim 50 procent, hoger is dan die voor inwoners.

Elk jaar bepaalt het Rijk hoeveel de gezamenlijke OZB-opbrengst van alle gemeenten mag stijgen. Deze zogenoemde macronorm blijkt van weinig waarde, omdat er geen enkele disciplinerende werking op individuele gemeenten van uitgaat, aldus MKB-Nederland.
Het gevolg is dat de OZB voor bedrijfspanden landelijk gezien bijna een procent meer stijgt dan de 2,45 procent die het Rijk voor 2014 heeft vastgesteld.

Ook blijkt dat veel gemeenten de OZB voor bedrijfspanden meer verhogen dan voor woningen. In Gelderland is dat verschil 13 procent.
De gemeenten in onze regio willen de OZB niet laten stijgen of in elk geval de stijging limiteren tot het inflatiepercentage.
In Nijmegen zit wel een adder onder het gras. De gemeente gaat de maximum WOZ-waarde (‘aftopping’) voor de rioolbelasting flink verhogen en wel tot 10 miljoen euro. Daardoor zullen grote bedrijven in Nijmegen toch weer met hogere lasten te maken krijgen.