Overeenstemmming over ‘De Technische’

Het Nijmeegse Bedrijfsleven, ROC Nijmegen en de Gemeente Nijmegen lanceren een plan voor aantrekkelijker technische opleidingen. Het ROC verzorgt het reguliere onderwijs in partnership met de Coƶperatieve Vereniging ‘De Technische, bedrijfsschool voor vakmanschap’. De Technische zorgt voor aanvullende scholing en het praktijkgedeelte, waaronder de benodigde stageplaatsen en baangaranties.

De gemeente geeft eenmalig een financiĆ«le prikkel om honderd leerwerkplekken mogelijk te maken. Het bedrijfsleven, aangevoerd door de IKN zal zich meer gaan inspannen om jaarlijks voldoende ’technische’ stageplaatsen mogelijk te maken.
Partijen zullen ook intensiever gaan samenwerken binnen de Stichting Technovium. Dit samenwerkingsverband is uniek voor Nederland. De structurele samenwerking tussen het ROC Nijmegen en De Technische is alleen mogelijk als dat vanuit een goede doorlopende leerlijn vanuit het VMBO wordt vormgegeven. De samenwerking is primair gericht op technische opleidingen MBO niveau 2 en 3 voor de beroepen in de installatie-, elektro-, bouw- en schildersbranche. Doel van de samenwerking is voor een aantal technische beroepen aantrekkelijker en sterk praktijkgericht onderwijs te bieden.
De deelnemers ontvangen een stagevergoeding en de beste leerlingen krijgen een baangarantie met een mogelijkheid voor MBO niveau 3 of 4 opleiding. Hierdoor wordt een perspectief van 5 jaar geboden in de technieksector. Het doel is ervoor te zorgen dat in Nijmegen en omgeving voldoende geschoolde jongeren voor de technische branches inzetbaar zijn en blijven.

Daarnaast gaat het ROC Nijmegen in samenwerking met het bedrijfsleven perspectiefgesprekken en -bijeenkomsten houden met studenten om ze te wijzen op de uitdagingen en mogelijkheden die het werk in de technische sector biedt.

Het akkoord wordt in de komende weken omgezet in een breed gedragen convenant.

Charles Smit (Voorzitter Stichting Technovium):
“Dit is een volgende en logische stap in de samenwerking binnen het Technovium. Techniek heeft de toekomst. We willen met zijn allen de instroom in het technisch onderwijs aanzienlijk vergroten en het onderwijs nog sterker laten aansluiten op de praktijk.”

Sander van Gelder (De Technische):
“Ik juich toe dat via de bedrijfsschool het bedrijfsleven nog meer betrokken wordt bij het onderwijs. Voor de veelbelovende leerlingen bieden we een ’topopleiding’ met baangarantie. Dat zijn precies de elementen die aangeven wat er in het samenwerkingsverband Technovium centraal staat. Alles draait dus om een sterkere verbinding en afstemming van onderwijs en bedrijfsleven.”

Dick Alewijnse (Voorzitter IKN):
“Ik ben erg verheugd dat we in deze tijd een krachtig en eensgezind signaal geven aan (toekomstige) leerlingen en hun ouders. We hebben slimme technici nodig, die praktisch kunnen denken en werken. Het is goed te zien hoe bedrijfsleven, onderwijs en gemeente de handen ineen slaan om techniekonderwijs in onze regio nog overtuigender te positioneren.”

Hanneke Berben (Vz CvB ROC):
“Het is belangrijk dat bedrijven flexibel kunnen inspelen op recente en toekomstige ontwikkelingen in de markt. Het onderwijsconcept is daarop afgestemd. Op basis van een regioprofiel komen bedrijven en onderwijs tot gezamenlijke afspraken over wat er minimaal in een specifieke opleiding op het programma dient te staan. Door deze nauwe verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven staan vernieuwingen in de praktijk meteen op de agenda van het onderwijs. Studenten krijgen een ‘state of the art’ opleiding. Zo investeren zowel bedrijven als onderwijs en studenten in hun toekomst. De samenwerking levert een bijdrage aan de aanpak van de jeugdwerkloosheid.”

Henk Beerten (Wethouder Onderwijs):
“We mogen trots zijn op de samenwerking binnen het Technovium. Ik wil graag bijdragen aan meer stageplaatsen om zo de jonge technici in onze regio te helpen zich voor te bereiden op een baan in het bedrijfsleven.”

Theo Douma (voorzitter Junior Technovium):
“De toekomstige technische vaklui en ingenieurs zitten nu in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Deze leerlingen moeten we bewust maken van de kansen en de uitdagingen die de techniek biedt. Het Junior Technovium is de beste investering voor de regio Nijmegen in een bloeiende sector techniek. Ik ben er trots op dat we dat als gezamenlijk onderwijs en bedrijfsleven vormgeven. Hierdoor zal er uiteindelijk meer instroom komen voor dit nieuwe initiatief.”