Ontbijtsessie Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

De Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit wil haar kennis beter naar buiten brengen. Daartoe organiseert zij een aantal ontbijsessies voor geïnteresseerden uit het bedrijfsleven. De eerste sessie wordt gehouden op 12 september.

Hieronder een overzicht van de onderwerpen die in een carrousel aan de orde komen.

Privacy (Bart Jacobs, ICIS)
Privacy is een belangrijk aandachtsgebied van de Digital Security groep. Er wordt niet alleen onderzoek gedaan aan technische ICT issues maar ook aan juridische vragen rondom het gebruik van persoonsgegevens. In het IRMA project wordt een privacy-vriendelijke identiteitskaart ontwikkeld, die het bijvoorbeeld mogelijk maakt om anoniem en niet-traceerbaar te bewijzen dat je 18 of ouder bent. Er wordt ook gewerkt aan goede manieren om met gevoelige persoonsgegevens, bijv. medische gegevens, om te gaan. Goede privacy-oplossingen hoeven geen obstakel te zijn voor het gebruik van data, maar kunnen juist meer toepassingen mogelijk maken.

Security analyse (Marko van Eekelen, ICIS)
Bij het ontwerp van ICT systemen is vaak onvoldoende aandacht voor beveiliging, getuige de incidenten die bijna wekelijks het nieuws halen. Onderzoekers van de Digital Security groep doen geregeld security analyses van ICT systemen, waarbij soms schokkende fouten aan het licht komen. Dit soort studies is een inspiratie om te werken aan betere methodes om goed-beveiligde systemen (en software) te maken, maar onderstreept ook de noodzaak van betere methodes om security analyses uit te voeren en risico-analyses te doen.

Bayesiaans modelleren: het succes van lerende algoritmes in de bedrijfspraktijk (Bert Kappen, DCN)
Bayesiaans modelleren vormt een belangrijk ingrediënt in moderne algoritmes om een machine (dus een computer) te laten leren en redeneren op basis van data. Veel gebruikte model tools zijn Bayesiaanse netwerken voor expert systemen en Bayesiaanse modellen voor niet-lineaire en sparse regressie. Spreker zal een aantal aspecten van Bayesiaans modelleren bespreken. Vervolgens geeft hij een aantal voorbeelden van toepassingen in verschillende domeinen, zoals optimale distributie van kranten voor de losse verkoop, medische diagnostiek, interpretatie van petrofysische data en een systeem voor persoonsidentificatie op basis van DNA profielen. Dit laatste is recentelijk door het Nederlands Forensisch Instituut gebruikt om de Vaatstra zaak op te lossen.

Health research: from data to knowledge and back (Elena Marchiori, ICIS)
Modern laboratory technologies combined with the coordinated efforts from national and international research groups and practitioners generate a wealth of data and information on complex diseases. The challenge is to extract relevant new knowledge from these data, to be used in practical settings for improving health of patients.
In this talk the speaker will provide an overview of health research problems our group is tackling within collaborative projects. Then he will zoom in and discuss a particular project, called MacBrain. He will describe its goals, the data, the challenges and the first results obtained from the analysis of Multiple Sclerosis data.

Een stochastisch modelleringsprobleem bij Shell
(Eric Cator, IMAPP)
Het modelleren van problemen in het bedrijfsleven of bij organisaties waarbij toevalsprocessen een belangrijke rol spelen, is in de laatste jaren enorm toegenomen. De stochastiekgroep heeft veel ervaring op dit gebied, met zeer uiteenlopende toepassingsgebieden. In dit praatje zal spreker een voorbeeld bespreken van Shell, waarbij een relatief eenvoudig model kon helpen om laboratoriumresultaten op te schalen naar een realistische situatie, namelijk grote pijpleidingen op de oceaanbodem. Met dit model kan het ontstaan van de desastreuze methaan hydraat ‘slush’ beter voorkomen worden.

Stochastische filters (Hans Maassen, IMAPP)
Een ‘filter’ is een wiskundige formule waarmee data kunnen worden ontdaan van oneffenheden en ruis. Sinds de tweede wereldoorlog hebben wiskundigen een groot aantal van zulke filters ontwikkeld. De bekendste zijn het Kalman-filter, waarmee op grond van onnauwkeurige waarnemingen de baan van een ruimtevaartuig kan worden gereconstrueerd en voorspeld, en diverse Wiener-filters waarmee bijvoorbeeld digitale beelden kunnen worden ge-‘fotoshopped’. De achterliggende wiskunde is hier steeds de Bayesiaanse statistiek en de stochastische analyse, maar elke toepassing vergt opnieuw maatwerk. In het Modellenpracticum van de wiskunde-afdeling van de Radboud-universiteit lossen derdejaars studenten praktijkproblemen op, vaak met behulp van filters. Studenten hebben dit onschuldig ogende filter onlangs weten toe te passen op MRI-scans van contrastvloeistoffen voor het signaleren van herseninfarcten.

Voorlopig programma
07:30 Welkom door Prof. dr. Gerard Meijer, voorzitter College van Bestuur
07:30-08:00 Ontbijt
08:00-09:00 Carrousel met presentaties
09:00-09:30 Vervolg ontbijt en napraten
09:30 Slotwoord door Prof. dr. Stan Gielen, decaan FNWI.