Ondernemersvertrouwen verder toegenomen

Het ondernemersvertrouwen is het afgelopen kwartaal verder toegenomen. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland. De COEN-enquête is een gezamenlijk onderzoek van KvK, VNO-NCW, MKB-Nederland, CBS en EIB. Ondernemers zijn nu al vijf kwartalen op rij positief gestemd. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven, komt één punt hoger (+6) uit dan in het vierde kwartaal van vorig jaar.

Bouw
Opvallend is ook het toegenomen vertrouwen van ondernemers in de bouw in het eerste kwartaal van 2015. Het ondernemersvertrouwen kwam voor de bouwsector uit op +3 en is daarmee voor het eerst sinds de start van de meting in 2008 positief. Bouwondernemers hebben goede verwachtingen over de bedrijvigheid de komende drie maanden. Naast de bouw was er ook een verbetering te zien binnen de dienstverlening en de industrie. In de handel nam het vertrouwen echter af.

Winkeliers minder vertrouwen
Het vertrouwen in de groot- en detailhandel viel terug, maar is nog wel positief. Groothandelaren ervoeren met name de ontwikkelingen van het economisch klimaat als minder gunstig. Winkeliers zijn vooral over de verwachte omzet minder positief dan dat ze in voorgaande kwartalen waren. In de motor- en autohandel is het vertrouwen voor het vierde kwartaal op rij negatief.
Onder zakelijke dienstverleners en ondernemers in de informatie- en communicatiesector verbeterde het sentiment wel. Verder zijn de ondernemers in de industrie positiever gestemd. Eerder meldde het CBS dat het producentenvertrouwen in de industrie was opgelopen tot +3.

Winstgevendheid verbeterd
Voor het eerst in ruim vier jaar waren ondernemers per saldo positief over de winstgevendheid. In de meeste sectoren zijn de ondernemers die een verbetering van de winstgevendheid zien nu in de meerderheid ten opzichte van ondernemers die een verslechtering ervaren. In de transportsector is het aantal ondernemers dat per saldo de winstgevendheid zag verbeteren het grootst. Alleen in de bouw, de verhuur en overige zakelijke diensten verslechterde de winstgevendheid. Hoewel de winstgevendheid binnen de bouw per saldo verslechterde, is het aantal ondernemers dat in deze branche een verslechtering ervoer ten opzichte van een jaar eerder gehalveerd.

Klik hier voor meer informatie.

Met dank aan MKB Nederland.