Ondernemerskansen in de seniorenhuisvesting

Steeds meer mensen moeten en willen langer thuis wonen. Dit betekent dat veel woningen hierop moeten worden aangepast. Denk aan het gelijkvloers maken van een woning, aanpassingen in de badkamer zoals een verhoogd toilet, of juist een verlaagde wasbak voor mensen in een rolstoel en een onderhoudsvrije tuin. Ouderen vinden het prettig als ze hiervoor niet steeds verschillende mensen over de vloer krijgen. De Kamer van Koophandel ziet daarom goede kansen voor samenwerking tussen ondernemers in de zorg, bouw- en installatietechniek.

Uit onderzoek blijkt dat op termijn een tekort ontstaat aan geschikte en zorgbestendige huisvesting voor senioren. Het gaat dan om zowel bouwkundige aanpassingen als de aanschaf van zorg-op-afstand mogelijkheden, waardoor mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Voor de Stadsregio Arnhem/Nijmegen worden de noodzakelijke investeringen geschat op minimaal 192 miljoen euro. Voor ondernemers liggen hier kansen, door samen met woningbouwcorporaties, zorginstellingen en gemeenten deze uitdagingen aan te gaan en hierdoor elkaar te versterken.

De Kamer van koophandel organiseert een drietal bijeenkomsten over dit thema. In onze regio is dat op 25 november in Wijchen.