Omgevingsvisie Nijmegen: u kunt nu nog inspraak hebben!

Op 2 maart is er een inloopavond over de Omgevingsvisie van de gemeente Nijmegen. De avond is opgezet als een informatiemarkt en specialisten van de gemeente zijn aanwezig om de acht ruimtelijke keuzes, zoals deze zijn genoemd in de ontwerp-Omgevingsvisie, nader toe te lichten. IKN en ECN zullen de bijeenkomst ook benutten om een aantal ernstige zorgen te uiten.

Ontwerp omgevingsvisie Nijmegen plaatje

Samen met het ECN (Economisch Collectief Nijmegen) heeft de IKN overleg gevoerd met de gemeente Nijmegen over de omgevingsvisie. Dat heeft op een aantal punten helaas nog te weinig resultaat gehad.
IKN en ECN hebben de volgende bezwaren bij het ontwerp omgevingsvisie zoals dat er nu ligt:
1. We maken ons grote zorgen over de voorgenomen functiemenging op de bestaande industrieterreinen (wonen in combinatie met industriële bedrijvigheid).
2. We hebben de indruk dat deze functiemenging meer gericht is op en afgeleid is van nieuwe vormen van werken in plaats van de meer traditionele werkgelegenheid in de industriële bedrijven. Industrie en wonen verdragen elkaar nu eenmaal slecht dus functiemenging is vragen om problemen.
3. Het voorgestelde beleid heeft tevens als effect verlies aan grondoppervlak en uitbreidingsmogelijkheden voor met name industriële bedrijvigheid. Dit zowel in ruimte (m2) maar ook waar het gaat om de milieuhygiënische randvoorwaarden zoals geluid, geur en verkeer.
Het is erg belangrijk dat ondernemers hun stem laten horen omdat de gemeente van nature meer geneigd is te luisteren naar inwoners (kiezers) dan naar haar ondernemers.
We zouden het daarom erg waarderen als meerdere bedrijven en hun directies deze zorgen op 2 maart met de gemeente Nijmegen willen delen.
De omgevingsvisie wordt straks hét document (beleid) waaraan alle nieuwe initiatieven, uitbreidingen en verlengingen van vergunningen worden getoetst. Ook u kunt daardoor makkelijker in de problemen komen dan u wellicht denkt!
De inloopavond is van 19.30 tot 21.30 uur in de Jan Massinkhal (Nieuwe Dukenburgseweg 5 te Nijmegen). We hopen op u komst!
Op 16 maart is er nog een afspraak gepland met de ambtenaren van de gemeente Nijmegen, die de voorliggende omgevingsvisie hebben opgesteld. Alsdan zullen we de door u geuite bezwaren opnieuw inbrengen en ondersteunen.