Nijmegen denkt over milieuzone voor de hele stad

Op dit moment zijn gemeenten vrij om een milieuzone naar eigen model op te zetten. Omdat dit tot een wirwar aan regels heeft geleid, treedt vanaf 2020 een nieuw systeem in werking. Voor de gemeente Nijmegen is het uitroepen van het gehele grondgebied van de stad tot milieuzone een optie.

Milieuzone Utrecht foto

Vanaf 2020 hebben gemeenten twee mogelijkheden voor dieselauto’s:

  • Een zogenaamde gele milieuzone: alleen dieselauto’s met Euroklasse 3 of hoger zijn toegestaan.
  • Een zogenaamde groene milieuzone: alleen dieselauto’s met Euroklasse 4 of hoger zijn toegestaan.

In 2025 komt er naar verwachting een herziening van de regels. De keuzemogelijkheden worden dan:

  • Een groene milieuzone: alleen dieselauto’s met Euroklasse 4 of hoger zijn toegestaan.
  • Een blauwe milieuzone: alleen dieselauto’s met Euroklasse 5 of hoger zijn toegestaan.

Daarnaast wordt het vanaf 2025 mogelijk een zero emission zone in te stellen.

Voor vrachtwagens gaan andere normen gelden:

  • Een groene milieuzone: alleen vrachtwagens met Euroklasse IV of hoger zijn toegestaan.
  • Een blauwe milieuzone: alleen vrachtwagens met Euroklasse VI of hoger zijn toegestaan.

Het college van Nijmegen overweegt om voor het gehele grondgebied van de stad, dus inclusief alle bedrijventerreinen, vanaf 2020 te kiezen voor de groene variant, waarbij alleen dieselauto’s en bestelwagens met Euroklasse 4 of hoger zijn nog toegestaan. In 2025 zou dan zelfs de blauwe variant in werking treden.

Daarnaast zal het college wellicht vanaf 2022 het strenge regime, een blauwe zone dus, voor vrachtwagens instellen, ook voor de gehele stad.

We kunnen ons voorstellen dat bedrijven hierdoor in de problemen zouden komen. Als de strenge zones voor heel de stad gelden zal het ook niet meer mogelijk zijn om op een Nijmeegs bedrijventerrein goederen over te slaan van oudere naar nieuwere vrachtwagens.

Overigens gaf een woordvoerder van de gemeente Nijmegen aan dat er nog niets vastligt en dat de gemeente nog een keuze moet maken uit meerdere opties.

Dreigen zulke maatregelen u als ondernemer veel geld te gaan kosten? Laat het ons weten, dan kunnen wij een inventarisatie maken.
Zodra de gemeenten in de regio met definitieve plannen komen, zullen we u hierover ook informeren.