Nijmegen komt met Economische Innovatie Agenda 2020

In maart heeft de gemeenteraad van Nijmegen de Economische Innovatie Agenda 2020 vastgesteld, waarin de gemeente de ambitie vastlegt om tot 2020 10.000 nieuwe arbeidsplaatsen te creëren, met name op het gebied van ‘Health & Education’.

‘Health & Education’
Het stuk, dat onder verantwoordelijkheid van scheidend wethouder EZ, Bert Jeene is opgesteld, beschrijft de ambitie om de regio Arnhem-Nijmegen internationaal te positioneren als krachtige regio met een herkenbare en concurrerende positie op ‘Health & Education’.

Doelstellingen
De genoemde ambitie wordt vertaald in een aantal doelstellingen, waaronder het versterken van de economische structuur, stimulering van ondernemerschap, betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, aantrekkelijker vestigingsklimaat en scherpere profilering van de regio.
Daarnaast zijn er ook enkele kwantitatieve doelen gesteld, zoals het werven en realiseren van een top-kennisinstelling, van tien top-bedrijven met internationale naamsbekendheid, honderd MKB-bedrijven en 10.000 structurele arbeidsplaatsen.

Focus
Het bestuur van de IKN vindt de Economische Innovatie Agenda in grote lijnen een goed stuk en is verheugd dat de langverwachte focus er nu eindelijk is. Het bestuur vind de doelen wel ambitieus en vraagt zich af of 10.000 nieuwe banen haalbaar zijn.
Daarnaast vindt het bestuur dat de focus te eenzijdig ligt op de collectieve sector. Weliswaar wordt er vanuit de zorginstellingen de nodige spin off verwacht in de vorm van private bedrijvigheid, de zorg blijft een overwegend publieke sector, net als het onderwijs.
Het bestuur zou daarom graag zien dat er naast ‘Health’ een tweede (private) sector tot speerpunt wordt benoemd, zoals bijvoorbeeld EMT, waarin Nijmegen al sterk is, waarin de stad een lange traditie heeft en die ook tot de focus van de provincie Gelderland hoort, om zo een veelzijdigere en minder kwetsbare economische positie in de regio op te bouwen.
De IKN heeft de fractievoorzitters van de onderhandelende partijen in Nijmegen van haar standpunt op de hoogte gesteld.